2020-01-29 (OTSZ módosítása, szerzői jog)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

  • 2020. január 22-től hatályos az OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) módosítása, melyről 2019. 08. 05-i hírlevélben (http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1145:2019-08-05-otsz-modositasa&catid=15&Itemid=161) adtam tájékoztatást. Továbbra is ajánlom figyelmetekbe (mellékletben) a Flamella Kft. táblázatos összefoglalóját, mely egyik oszlopban a hatályon kívül helyezett, másik oszlopban  a hatályos rendelkezéseket tartalmazza. Kiemelném a változások közül, hogy hatályon kívül helyezték az alábbi rendelkezést: "13.§ (5) Rendszerengedéllyel rendelkező építési módszerek, a könnyűszerkezetes technológiával készülő épületek csak akkreditált intézet által bevizsgált technológiával és szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, kialakítással létesíthetőek." Vagyis most már kedvezőbb feltételekkel lehet könnyűszerkezetes házakat építeni, természetesen a betervezett anyagoknak teljesítmény-nyilatkozattal kell kielégíteniük a vonatkozó előírásokat. Új rendelkezés: 16.§ (7) A legfeljebb 4 szintes, NAK vagy AK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek tartószerkezete létesíthető az elvárt tűzállósági teljesítménynek megfelelő faanyagú szerkezetből, ha annak tűzvédelmi osztálya legalább D-s2, d0, és a szerkezeti kapcsolatok elvárt tűzállósági teljesítményét biztosítják. Mellékelem a hatályos OTSZ-t is piros szegéllyel, háttérrel jelölve a változásokat.
  • A https://www.e-epites.hu/dokumentacios-kozpont/epiteszeti-szerzoi-jogi-nyilvantartas oldalon elérhető az "Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás"-ról szóló tájékoztatás. Az oldal szerint a 2019. december 31-ét megelőzően létrejött építészeti alkotás esetében "önkéntes építészeti szerzői jogi nyilatkozattal" lehet az  Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás -ba szerzői jogot bejegyeztetni. A "2019. december 31-ét követően létrejött tervezési szerződés alapján keletkezett építészeti alkotás esetében az építtető és a tervező közös nyilatkozatban, az építészeti-műszaki dokumentáció tervező általi átadását követő harminc napon belül papír alapon Nyilvántartás részére átadja a szerzői vagyoni jogokra vonatkozó, letölthető (kötelező) nyilatkozatban felsorolt adatokat." Az oldal mellékletében letölthetőek a tárgyi nyilatkozatok, melynél nem értem a "kötelező" jelzőt. A tárgyi ügyben az Építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről) 59/B §-a, illetve a 313/2012 Korm. rendelet 4.§ (1b) bekezdése rendelkezik, azonban a "kötelező" jelzőt nem értem! (Erre vonatkozóan megkerestem a MÉK elnökét, választ a mai napig nem kaptam) 

Összességében úgy gondolom, hogy aki szeretné az "építészeti alkotását" (ami értelmezésemben tervdokumentációt jelent) az ÉSZJNY-ben nyilvántartásba vetetni, úgy a letölthető nyilatkozatot kell "kötelezően" kitöltve leadni. Nem gondolom, hogy ez minden esetben (pl. garázs tervezésénél) "kötelező" lenne.
Fontos információt tartalmaz a MÉK honlapján megjelent tájékoztatás az eredeti tervező felkutatásával, és az árva
művek felhasználásával kapcsolatban: http://mek.hu/index.php?link=Tajekoztatas_a_tervezok_felkutatasarol_es_az_arva_muvek_tovabbi_felhasznalasarol

Üdvözlettel: Németh László

Share

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája