2020-06-21 (Bejelentés veszélyhelyzet után)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A Magyar Közlöny 2020. évi 144. számában (mellékletben) találhatóak a veszélyhelyzet megszüntetésével kapcsolatos törvények. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben szabályozott többek között az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos rendelkezések is. (mellékletben a vonatkozó rész: "A hatósági engedélyezések közös szabályai")

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. június 18-tól hatályát veszítette. Amint az várható volt az "ellenőrzött bejelentés" intézménye "hatályban" maradt.
A 2020. évi LVIII. törvény értelmében "Az ügyfél dönthet úgy, hogy a tevékenységet az e fejezet szerinti bejelentés helyett engedély alapján kívánja végezni."
Továbbá: 399. § (1) Az e fejezet szerinti bejelentési lehetőség igénybevétele, továbbá az az alapján folytatott tevékenység során a bejelentő a hatósággal és az egyéb érintettekkel a legszorosabb együttműködésre köteles. A bejelentő– függetlenül attól, hogy az engedélyezésre vonatkozó jogszabály a kérelem kötelező elemeként előírja-e –
a hatósággal haladéktalanul köteles mindazt az információt megosztani, amely az engedélyezési eljárás szükségességének megítéléséhez, illetve az ellenőrzés gyors és eredményes lefolytatásához szükséges.
(2) A bejelentés megtétele és a tevékenység folytatása során a bejelentő köteles jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A bejelentéssel szerzett jog gyakorlása nem sértheti más ügyfél vagy a közösség jogait.
(3) A bejelentés nem irányulhat a hatóság megtévesztésére.

Tehát a jövőben választani lehet építési engedélyezési eljárás és ellenőrzött bejelentés között, azonban a bejelentéssel sokkal nagyobb a felelősség, legyetek nagyon körültekintőek!
Az ÉTDR-ben is kissé módosult az ellenőrzött bejelentést választó gomb.
A Magyar Közlöny 2020. évi 145. számában (mellékletben) Kormány rendeletekben is kihirdették a veszélyhelyzet megszűnését. Érdemes végigolvasni a rendeleteket, pl. Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról, stb.

Üdvözlettel: Németh László

Share

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája