2016-10-24 (régészeti lelőhely - tervezési program)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

2016. október 14 - től több, az örökségvédelemmel kapcsolatos jogszabály változott. Elsősorban a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről - lásd mellékletben) változására szeretném felhívni a figyelmeteket.
A rendelet a 16. § - ban a tervezési szerződés kötelező mellékletét, a tervezési programot részletesen szabályozza, s október 14-től új pontokkal bővült, mely pl.:
p) a helyszínen fennálló régészeti érintettség vagy védelem tényét a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartástól lekért adatok alapján.

Ezek szerint a tervezési programban ki kell térni minden tervezési szerződés mellékletében (pl. a "hagyományos" építési engedélyezési eljárás, egyszerű bejelentési eljárás esetén) a tervezési területet (telket) érintő régészeti érintettségre közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás alapján.
Fokozottan figyeljetek erre az egyszerű bejelentési eljárásoknál, mert a tervezőé a felelősség, amennyiben nem hívja fel az építtető figyelmét a fenti érintettségre.
A hatályos Építési Törvény (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről) 13. § c) szerint:  országos vagy helyi építészeti örökségvédelemmel, – településképi rendelet hiányában – a településképi védelemmel, országos régészeti-, táj- és természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket, védőterületet, védőtávolságot kell figyelembe venni.

Amennyibena tárgyi telek nyilvántartott régészeti lelőhely, úgy a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról) 4. § (1) szerint:  A nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és e rendelet alapján, valamint az e rendeletben meghatározott engedéllyel végezhető.

A nyilvántartott régészeti lelőhellyel kapcsolatban közhiteles információt a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ ad ki.
Előzetes információt az Országos Építésügyi Nyilvántartás alábbi oldalán lehet elérni:

https://oroksegvedelem.e-epites.hu/index.php?hrsz=18355&telepules=1482&results=25

Érdemes itt "kezdeni" a tervezést, mert alapinformációt kaptok, mely a szabályozási tervlapon, pl. a székesfehérvári HÉSZ egyes szabályozási tervlapjain - a HÉSZ szöveggel ellentétben - sok esetben nem található!

Üdvözlettel: Németh László

Share

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája