2016-12-20 (egyszerű bejelentés bővítésre)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Ahogyan az várható volt, a Magyar Közlöny 209. számában kihirdették a 2016. évi CLXXIII. törvényt az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról. (A közlöny vonatkozó része a mellékletben)

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 33/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, valamint műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése és a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület kormányrendeletben meghatározottá átalakítása és ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés esetén
a) az építtető az építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal – kormányrendeletben meghatározottak szerint – a nevének és lakcímének, szervezet esetén a megnevezésének és székhelyének megjelölésével, kizárólag elektronikus úton bejelenti a kormányrendeletben kijelölt szervnek,
b) ha a tervező a tervezés során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében az arra jogosult szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni,
c) a bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell mellékelni,
d) a bejelentéstől a kormányrendeletben meghatározottak szerint lehet eltérni.”

A törvény 2017. január 01-én lép hatályba! Ehhez valószínűleg a vonatkozó Korm. rendeleteket is hozzá kell igazítani, mert pl. minek utcakép egy olyan bővítés esetén, mely az utcáról nem látszik, stb...?

A közlönyben kihirdették a 2016. évi CLXXIV. törvényt a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról. (A közlöny vonatkozó része a mellékletben)

Üdvözlettel: Németh László

Attachments:
Letöltés (2016CLXXIII.pdf)2016. évi CLXXIII. törvény
47 Kb

Vissza