2016-12-30 (rendeletmódosítások)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

2016. sem múlik el úgy, hogy az év végén ne kapjunk újabb rendelet módosításokat, melyek 2017. elején már hatályba is lépnek.
A Magyar közlöny 2016. évi 218. számában (mellékletben) kihirdették a Kormány 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletét egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról. (közlönyből kivágva a mellékletben)

Több rendelet újabb módosításával találkozunk, melyek közül az alábbiakat emelném ki (A teljesség igénye nélkül, egynapos tanulmányozás után, várva az észrevételeket, pontosításokat):
  • Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása:
Több változást, pontosítást tartalmaz a módosítás, pl. A tervező a tervezői művezetési feladatokat építési műszaki ellenőrként is elláthatja, ha arra jogosultsággal rendelkezik.”; A 22.§ (1) b) pontjában pontosítva lesz, hogy mely építési tevékenységekhez kell még kiviteli tervdokumentáció (az eddig ismertekhez képest). A 22. § (2)-(3) bekezdése is változik, így most már kimondhatjuk, hogy majd minden esetben kiviteli tervdokumentáció szükséges, megszűnt a (3) bekezdésben lévő felsorolás, mely szerint bizonyos esetekben elegendő volt az engedélyezési terv is! A 22. § (3) bekezdése így módosul:

(3) A kivitelezési dokumentációnak minden esetben része
a) a kivitelező által készített a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű
aa) a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv,

ab) az egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek,
b) a tervezési programban megnevezett üzemeléstechnológiai terv,
c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció,
d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció.”
A 22. § (4)-(5) bekezdése hatályát veszti!
  • Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása:
22. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: „(2) Zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén minden esetben módosított építési engedélyt kell kérni, ha
a tervezett módosítás a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét érinti.”

Kiemelném az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek újabb meghatározását!(mellékletben)
Általános esetben kiemelhetjük, hogy most már nem szempont a teherhordó szerkezet megváltoztatása, stb... kivéve a zártsorú és ikres beépítéseket! Tehát pl. szabadonálló lakóháznál a homlokzatot meg lehet változtatni a teherhordó szerkezet érintettsége esetén is. (Vigyázat, településképi bejelentés viszont szükséges lehet)
Nem emberi tartózkodású építmények (emberi tartózkodásra szolgáló helyiség, tér: olyan helyiség, tér, ahol a tervezett rendeltetésből adódóan legalább 30 percen keresztül folyamatos vagy olyan 30 percet el nem érő időtartamú emberi tartózkodással lehet számolni, amelyek összege bármely 4 órás intervallumon belül eléri a 2 órát- OTSZ!) most már 100 m3-ig, max. 4,5 m gerincmagassággal engedély nélkül építhetők. (Hajrá dupla garázsok!)
Korlátlanul építhető magánhasználatú fürdőmedence, felvonulási építmény, támfalat 1,5 m-ig lehet engedély nélkül építeni.

A 8. melléklet I. pontja  (I. Az építészeti-műszaki dokumentáció elemei a tervezés tárgyától függően) is jelentősen megváltozik!(mellékletben)
Változik az építészeti, szakági műszaki leírások tartalmi követelménye! Kimutatások, számítások nincsenek. Értelmezésem szerint geotechnikai jelentés minden esetben kell a rendeletben meghatározottak szerint!
  • A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása:
Beemelték az Építési Törvény szerinti 300 m2 alatti bővítéseket is. Értelmezésem szerint ha az egyszerű bejelentéssel elkezdett építkezés módosítása során a 300 m2-t meghaladja az építkezés (Ezt a kérdést dr. Jámbor Attilának is feltettem), a folytatáshoz fennmaradási (és továbbépítési) engedélyt kell kérni. (Gondolom büntetés nélkül)
Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba. (Ezt több fórumon is javasoltuk)
A felelősségbiztosítási szerződést a 2017. január 1-jén már fennálló tervezési vagy kivitelezési szerződés esetén
a) tervező esetében akkor kell megkötni, ha az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 1-jét követően kerül sor,
b) fővállalkozó kivitelező esetében akkor kell megkötni, ha az elektronikus építési főnapló megnyitására 2017. február 16-át követően kerül sor.
(A nem régen kihirdetett 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendeletben a februári határidők még fordítva voltak!)
Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet a bejelentéstől eltérően kívánják folytatni, akkor ezt a szándékot az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a változást bemutató tartalmú kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni, ha a változás
a) az épület alaprajzi méretét,
b) az épület beépítési magasságát,
c) a lakások, önálló rendeltetési egységek számát vagy
d) az épület telken belüli elhelyezkedését
érinti.”

Üdvözlettel: Németh László
Share

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája