Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2022-06-15 (OTSZ változása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A belügyminiszter 8/2022. (IV. 14.) BM rendeletével módosította az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet, mely 2022. június 13-tól hatályos.
Jelentős változások vannak, melyekről a Flamella kft. készített egy anyagot, melyben külön színnel jelölve vannak a módosítások (mellékletben).


Üdvözlettel: Németh László
Attachments:
Letöltés (Flamella_modositasok.pdf)Flamella-OTSZ módosítások
1289 Kb

2022-04-12 (Szakmagyakorlási Kódex változásai)

Kedves Kolléganők, Kollégák! 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakmagyakorlási Kódex) 2022. április 01-től hatályos egyes változásaira szeretném felhívni a figyelmeteket. A hatályos rendelet itt megtalálható: https://njt.hu/jogszabaly/2013-266-20-22.26
 • A szakmagyakorlási tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételeinél a 6.§ (2)-ben összevonták a cégekre vonatkozókat, így: "(2) Cég akkor kezdheti meg és folytathatja a (4) és (5) bekezdés figyelembevételével az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, e rendelet hatálya alá tartozó szakmagyakorlási tevékenységet, ha erre vonatkozó szándékát a (3) bekezdésnek megfelelően bejelenti, továbbá vezető tisztségviselője, személyesen közreműködő tagja vagy legalább heti 20 órában foglalkoztatott munkavállalója rendelkezik az adott területen szakmagyakorlási jogosultsággal, és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi." A heti 20 órában foglalkoztatott munkavállaló eddig is szerepelt a rendeletben, csak a (7) bekezdésben.
 • A 15. §-ban pontosították, hogy ki folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet: "(9) Nem folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet
  a) az adott építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság kormánytisztviselője, valamint a tervdokumentáció véleményezési, jóváhagyási folyamatában harmadik félként érintett szervezet alkalmazottja vagy azzal egyéb jogviszonyban közreműködő személy,
  b) az építészeti-műszaki dokumentáció településképi véleményezési eljárásába bevont önkormányzati főépítész."
 • Tagfelvételnél kötelező kikérni a területi kamara elnökségének véleményét: "28. § (3) A területi kamara titkára a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenységek esetén az engedélyezési eljárásban az illetékes területi kamara elnökségének véleményét kikéri – kivéve, ha a vélemény a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll – a kamarai tagfelvétel, valamint a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából. A területi kamara elnöksége a véleményét az országos szabályzatban meghatározottak szerint alakítja ki." Továbbá 2022. április 1-től a jogosultsági vizsgának a tagfelvételi kérelem előtt meg kell lennie.
 • A továbbképzések közül a kötelező továbbképzést átnevezték "jogi továbbképzésnek", s most már egyértelműen értelmezhető a szüneteltetőkre vonatkozó továbbképzés: "33. § (2) A szüneteltetett tevékenység – külön kérelemre – abban az esetben folytatható, ha a szakmagyakorlási tevékenység szüneteltetésének megszüntetését kérelmező személy a jogi továbbképzési kötelezettségének teljesítését igazolja." Tehát a 20 pontos szakmai továbbképzést nem kell a szüneteltetőknek teljesítenie megújításkor, csak a jogi (kötelező) továbbképzést!
 • Pontosították az "É" jogosultsággal végezhető tevékenységet: "Az általános építmények teljes körű építészeti tervezése, beleértve a helyi vagy műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakítását.
  A tervezésbe – beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is – szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)–bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben, valamint a 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott dokumentációk készítésénél.
  Telepítési tanulmányterv (településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén településtervező, szükség szerint szakági településtervező bevonásával), továbbá beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése.
  A saját tervezésű építmény teljes körű belsőépítészeti tervezése."
     Tehát ha épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, akkor kell szakági tervező is! A 155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet szerint az egyszerű bejelentési dokumentáció kivitelezési dokumentáció, melynek része az épületgépészeti és épületvillamossági munkarész.
 • A táj- és kertépítészeti tervezési jogosultsággal (K) végezhető tevékenységekbe beillesztették: "...továbbá tartószerkezeti szakági tervező bevonásával 4,5 m-nél magasabb kerti építmény, 1,0 m-nél magasabb támfal, úszómedence szerkezete, 2,0 m-nél magasabb tömör kerítés, 45 foknál meredekebb terep rendezése...." 
 • Több új jogosultságot vezettek be, így pl. Építészeti akusztikai tervezési szakterület (A);  Építéstechnológiai tervezési szakterület (ÉPT);  Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület (EÜT);  Építési műszaki ellenőrzés: Magasépítési szakterület műemléki részszakterülete (ME-É-M), Magasépítési szakterület táj- és kertépítészeti részszakterülete (ME-É-K); stb...  

Kívánok mindenkinek áldott, békés Húsvétot!

Üdvözlettel: Németh László


2022-02-14 (Díjak, továbbképzések)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Ahogyan már korábban jeleztem, elnökségünk megtárgyalta a 2021. évi költségvetési beszámolót, illetve a 2022. évi tervezett költségvetést.
A járványügyi helyzetnek is "köszönhetően" a tervezettnél kevesebb kiadásunk volt 2021-ben, így a tartalékunk tovább gyarapodott.
Ezért úgy döntöttünk, hogy 2022-ben tovább mérsékeljük a díjakat hozzájárulva a továbbképzések, és kötelező felelősségbiztosítás díjához.
(A mérsékelt díj azokra vonatkozik, akik 2021. évben kamaránk tagjai, nyilvántartottai voltak!)
Tehát, a MÉK Küldöttgyűlése által 2021-ben elfogadott
 • teljes tagdíj: 75.000,- Ft helyett 2022. évben  50.000,- Ft
 • kettős kamarai tagdíj: 52.500,- Ft helyett 2022. évben  36.000,- Ft
 • névjegyzéki nyilvántartási díj: 37,500,- Ft helyett 2022. évben  26.000,- Ft
 • 70 év felettiek kedvezményes tagdíja, nyilvántartási díja: 22.500,-Ft helyett 2022. évben  15.000,- Ft

Az erről szóló határozatok:

Megköszönve az eddigi befizetéseket, értelemszerűen a II. félévi tagdíjat a fentiek szerint kell kalkulálni, illetve a teljes (60.e) tagdíjat befizetők túlfizetését átvezetjük 2023-ra, vagy kérelemre visszautaljuk.

Egyelőre szakmai továbbképzéseket nem tartunk, a februárra tervezettet is visszamondták. Így arra kérnélek Benneteket, lehetőleg online végezzétek el a szükséges továbbképzéseket.
( http://www.fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=189 )
Kötelező továbbképzést csak  a MÉK szervezhet, melyeket itt elértek:

További vírusmentes, dolgos napokat!

Üdvözlettel: Németh László

2022-01-17 (Rendeletváltozások)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A tegnap kiküldött levelemet kiegészíteném tagjaink észrevételével, illetve egy, a tűzvédelmi (hivatalosan katasztrófavédelmi) szakhatóság megkeresését érintő változás ügyében (Védelem Online):

 • A telekalakítási szakhatóság már nem a település jegyzője, hanem megyei illetékességgel a korm hiv. állami főépítészi irodája. A településtervek készítésének és módosításának szabályai változtak, csak 2022. július 1-től lesz kötelező a terveket a 419/2021. korm rendelet szerint egyeztetni az e-tér felületen.
 • Fontos, hogy ha egy ingatlanra terveztek, először nézzétek meg, hogy az adott település HÉSZ-e mikor készült, mert az OTÉK különböző időállapota használatos a különböző időállapotban készült HÉSZ-ek esetében.
Üdvözlettel: Németh László

2022-01-17 (Rendeletváltozások)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A tegnap kiküldött levelemet kiegészíteném tagjaink észrevételével, illetve egy, a tűzvédelmi (hivatalosan katasztrófavédelmi) szakhatóság megkeresését érintő változás ügyében (Védelem Online):

További információ: http://vedelem.hu/hirek/0/3516-jelentos-valtozasok-januar-11-tol-a-tuzvedelmi-hatosagi-eljarasokban?fbclid=IwAR218j4B6FG4R52tSWHYeqPJRIeLDgsl95auLqpZSk6Ee5RRPOKVFLaXIyU

 • A telekalakítási szakhatóság már nem a település jegyzője, hanem megyei illetékességgel a korm hiv. állami főépítészi irodája. A településtervek készítésének és módosításának szabályai változtak, csak 2022. július 1-től lesz kötelező a terveket a 419/2021. korm rendelet szerint egyeztetni az e-tér felületen.
 • Fontos, hogy ha egy ingatlanra terveztek, először nézzétek meg, hogy az adott település HÉSZ-e mikor készült, mert az OTÉK különböző időállapota használatos a különböző időállapotban készült HÉSZ-ek esetében.

Üdvözlettel: Németh László


2022-01-16 (Rendeletváltozások, nyilatkozatok)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Már megszokhattuk, hogy új rendeletek bevezetésével, rendeletváltozásokkal kezdődik egy év. Így történt ez idén is, az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmeteket egyes fontosabb rendeletekre, változásokra (2022-01-11-től):
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Építési törvény) egy új "rendszert" vezettek be. A IV/B. Fejezet a "NEMZETI ÉPÍTŐIPARI FELÜGYELETI ÉS ADATSZOLGÁLTATÓ RENDSZER"-ről szól, melynek végrehajtási rendelete a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben található. A jogszabály a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység monitorozásáról szól egy "Üvegkapu"-s nyilvántartással.
 • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) főbb változásai a fogalommeghatározásoknál vannak:
  1. Az aula fedett belső udvar, nem aula az átrium.
  2. Az építmény térfogatának fogalma: "az építmény külső határoló szerkezeteinek (így különösen falak, pillérek, tetők) külső felületi síkjai által körbefogott térfogat."
  3. A térfogat meghatározásával módosult az átalakítás fogalma: "meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység."
  4. A helyreállítás nem újjáépítés: "építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá tétele érdekében végzett felújítási tevékenység az építményrész eredeti építészeti kialakításának lehetséges megtartása mellett."
 • Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásárólszóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben módosultak az épülettechnikai rendszerre vonatkozó előírások, továbbá e fejezet (V) 9. pontjában bevezették az "Épületfelügyelet" fogalmát. Eszerint a "nem lakáscélú épületekben a 290 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű fűtési rendszereket, kombináltan helyiségfűtési és szellőző rendszereket, légkondicionáló, valamint kombináltan légkondicionáló és szellőző rendszereket 2025. január 1-jéig fel kell szerelni épületautomatizálási és -szabályozási rendszerrel..." illetve "abban a lakóépületben, amelyben a 9.1. alpont szerinti teljesítményű (290 kW) fűtési rendszer, kombináltan helyiségfűtési és szellőző rendszer, légkondicionáló rendszer, valamint kombináltan légkondicionáló és szellőző rendszer működik, a rendszer soron következő jelentős felújítása alkalmával olyan épületautomatizálási és -szabályozási rendszert kell létesíteni..."
 • Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet főbb változásai:
  1. A 11. §-ban nincs maximalizálva 10 napban a hiánypótlási határidő.
  2. Kötelezési eljárást kérelemre nem lehet lefolytatni.
  3. Most már nem csak az építési, hanem a bontási engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervezési tevékenységet is büntetheti (100.000,- Ft-ig) az építésügyi hatóság, amennyiben azt tervezői jogosultság nélkül, vállalkozás nyilvántartási jelölés nélkül végzik. Itt emelném ki, hogy nyilvántartási jelölés az egyéni vállalkozóknak is szükséges...Aki még nem tette meg, itt megteheti: https://cegreg.mek.hu/
  4. Az 56.§ szerint...."Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni lehet az ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot." Vagyis nem kötelező mellékelni...
  5. A fennmaradási engedély kérelem benyújtási határideje 180 napról 30 napra változott...
  6. Kiegészítették az engedély nélküli építési tevékenységek körét: "1a. Meglévő építmény hasznos alapterületet nem növelő bővítése, kivéve a lapostetős épület magastetővel történő bővítését....Tehát pl. engedély nélkül lehet átépíteni 10 % tetőhajlás feletti tetőt pl. 15 %-osra, ami alatt nincs hasznos alapterület...8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot."
  7. Már megijedtem, hogy jelentősen változott a 8. sz. melléklet, miután a letölthető anyagban az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma (8. sz.melléklet) végig változással jelölve. Nem kis energiával megtaláltam az egyetlen módosítást: csak a kamarai honlapokra - ÉTDR-be nem - kell a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szakmai követelményeit feltenni...(jó lenne, ha a jövőben ezen változtatna az njt.hu, csak a módosított részeket emelné ki!)
A szakmánkat érintő rendeleteket, azok változásait a BÉK honlapján is megtaláljátok: https://www.bek.hu/bek.nsf/hir.xsp?id=FVEA-CA9VM6-1395
A MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata szerint:
 • Az a nyugdíjas kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelőző évben kamarai tagsághoz, és/vagy jogosultsághoz kötött tevékenységet nem végzett, az a tagdíj 30%-át fizeti tagdíjként.
 • Az a kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozik kettős kamarai tagságáról, a tagdíj 70%-át fizeti.
Kérlek Benneteket - aki még nem tette meg - , nyilatkozattok, amennyiben érintettek vagytok!
Kívánok mindenkinek eredményekben, munkában gazdag, vírusmentes, egészségben, békében megélt új évet!

Üdvözlettel: Németh László

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája