Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

Hírlevél 2024. január

Kedves  Kolléganő /Kolléga!

 

 

 

Jelen hírlevél megküldésével vártam az információra, a jogszabályok változása témában. Végre megérkezett az információ: a jogszabály dömping első nagy cunamija 2024. március első felében fog érkezni. Amikor kijön természetesen a tájékoztatást megteszem. A változásokkal kapcsolatosan a kormányhivatal bevonásával tervezett előadásra 2024. április első  heteiben fog sor kerülni.

 

Az eddig változott jogszabályok nem kardinálisak, pár apró változás jött ki úgy mint:

 

-       PET palackok visszaváltásával kapcsolatos előírások (üzletek kötelezettségei) tesznek kedvezményeket, pld hogy ha csak parkolóhely megszűntetésével tudják pld. konténerben megoldani a visszaváltó berendezés telepítését, akkor az a parkoló szám csökkenést nem eredményezi, ugyan így ha zöldfelületben kerül kialakításara, szintén nem változik a zöldfelületi mutató (zöldfelületi mutató szám alá is mehet a megmaradó zöldfelület) (2024.01.01.-2014.12.31).

 

-       Az egyik rendelet az OTÉK 42. §-ából törölte a bevásárló központok kötelező elektromos autótöltővel való ellátási kötelezettségeit (2025.01.01.-től), aztán egy másik rendelet ugyan azon a napon módosított a 42§-t: parkoló felület max 30%-án lehet megújuló energiaforrást hasznosító berendezést telepíteni (napelemet), ha a helyi rendelt mást nemfogalmaz meg. A napelemmel fedett területet nem kell fásítani, az ott nem telepíthető fákat csoportosan a telek másik részére kell telepíteni, ha ez nem oldható meg, akkor a települési önkormányzattal kell egyeztetni, hogy az adott mennyiségű fát hova telepítse az építtető/beruházó. OTÉK 6 db parkoló után 1 db fa, mint 1 m2 zöldfelületben és ez a zöldfelület ami a fa körül van nem számítható be a szumma zöldfelületbe. (2024.01.01.-2014.12.31).

 

-       ÉTV módosítása: Plaza stoppal kapcsolatosan: az üzletté való rendeltetésmód változtatás a területileg illetékes kormányhivatalnál indul, ha a kialakítandó rendeltetés módváltoztatás keretében 400 m2 feletti az üzlet továbbra is a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt fogja a hatóság 5 munkanapon belül megkeresni,  szakkérdéssel (szakkérdés 60 napos válaszadási határidővel). (2024.01.01)

 

A MÉK 2023 nyár folyamán kérte a területi kamarákat, hogy az OTÉK-kal kapcsolatosan ha van észrevétel annak jobbá tételére, tegyék meg. Ez újra napirendre került, elindult egy lobbi, hogy az OTÉK ne kerüljön megszűntetésre, hanem inkább legyen pontosítva, a fogalom tára legyen kiegészítve. Ez is a magyar építészetről szóló törvény folyománya/következménye lenne.  A véleményeket itt lehet megtekinteni:

 

https://mek.hu/index.php?link=Kamarai_velemenyek_az__altalanos_telepulesrendezesi_es_epitesi_kovetelmenyekrol_szolo__kormanyrendelethez__jelenleg_OTEK_

 

 

“Jáky József Technikumban a BME”

 

A Jáky József Technikumban tartott Fenes Tamás DLA szaktanára BME-ről előadást, inspirálva a technikusokat a továbbtanulásra. Ezt a rendezvény Kis Zsolt szaktanár, kollégánk bonyolította, melyről a beszámoló itttalálható:

 

https://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=101

 

 

Székesfehérvár Polgármestere és kamaránk első találkozása

 

Az elmúlt héten egyeztetést kezdeményeztünk Székesfehérvár Polgármesterével, Dr Cser Palkovics Andrással, mely jó hangulatban és eredményesen zárult.  A megbeszélésen jelen volt még Bóka Viktor címzetes főjegyző és kamaránk titkára, Szemeti Krisztina. Az önkormányzat támogatja a kamaránk működését, törekszik mind kettő fél az együttműködésre. A legfontosabb dolgok melyek megfogalmazásra kerültek:

 

-       az áprilisi előadásunkat az polgármesteri hivatal dísztermében tarthatjuk majd meg (és reméljük nem csak ezt),

 

-       Molnár Tibor díj korábbi pályázati anyagait a városban tavasszal kiállítjuk, a Rákóczi út 1. sz. előtt (Panoráma Officeépület előtti járda szakaszon),

 

-       ígéretet kaptunk, hogy az Önkormányzat szakmai munkánkat (szakmai rendezvény, szakmai kirándulás) 1 mFt-al támogatni fogja.Ezt a februári közgyűlés fogja megtárgyalni, az ehhez szükséges kérelmet megküldtem a Polgármester úrnak.

 

Kamarák találkozója

 

A Fejér Vármegyei Mérnöki Kamarával is egyeztettünk, ahol az elnökök és a titkárok vettek részt. Dr Szepes Andrással és Kumánovics Györggyel ültünk le tárgyalni. Itt elsődlegesen az együttműködés lehetőségeit vettük számba. Szóba került a Mérnökök Fejérben c. kiadvány tervezett második része, ahol az építész kollégák továbbra is lehetőséget kaphatnának, nagyobb tartalommal. Az első kötet szerkesztésében több kollégánk is részt vett. Az első kötet itt található:

 

https://www.fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=198

 

 Esett szó a továbbképzések átfedéseiről, illetve olyan közös előadások szervezéséről melyek mindkettő kamarának érdekes lehet. Itt persze nehezíti a dolgot, hogy nekünk 5 évente meg kell szerezni a szabadon választható 20 továbbképzési pontot a kötelezőn túl, a mérnöki kamarában pedig évente egy nap kötelező oktatás van csak jelenleg. Megfogalmazódott, hogy az iparkamarával a kapcsolatot erősebbre kellene fűzni, közösen.


Hírlevél 2024 mácius

Kedves  Kolléganő / Kolléga!

 

 

Az elmúlt héten volt területi elnökök tanácsa (TET) és területi titkárok értekezlete is. Fontos dolgok vannak előkészítés alatt. Ezeket a MÉK országos küldöttgyűlésének jóvá kell hagynia természetesen, akkor válik véglegessé. Ezek a következők:

 

 

-         a területi kamaráknál 2024.október 1.-el megszűnik az etikai és fegyelmi bizottság, 3 hónapos átmeneti időszakkal. Vagyis ezt azt jelenti, hogy október 1. előttietikai ügyet a kamaránknak kell kivizsgálnia, október 1. utánit pedig az MÉK alatt működő etikai és fegyelmi bizottság fogja kivizsgálni. A folyamatban lévő ügyeket 2024.12.31.-el le kell zárni, ellenben ha nem sikerül akkor az új bizottsághoz kerül át, új eljárásra. Az összetétel: Budapesti Építész Kamara 7 főt, Pest Vármegyei Építész Kamara 3 főt, és a többi területi kamara 1-1 főt  (etikai küldöttet) fog biztosítani. Azt az egy főt az Magyar Építészetről szóló trv. értelmében csak taggyűlésen  2024.10.01.után lehet megválasztani (mivel akkortól lesz hatályos a trv. ezen része), de ehhez előtte a MÉK és a FÉK alapszabályát is módosítani kell. Ezekhez is taggyűlést kell összehívnunk. Vagyis ez azt jelenti, hogy akár 3 taggyűlésre is szükség lehet. A MÉK megküldte a tervezett kamaránkra eső költségrészt, melyet első körben elfogadni nem fogunk, mert ez az összeg 770.000 Ft. Természetesen az egy fő etikai küldöttünk mindig az etikai bizottság tagja lesz, ha kamaránkból lévő tagunk ellen van vizsgálat. Ettől függetlenül azért kicsit személytelen lesz.

 

-         Az előző ponthoz csatlakozóan: az  állandó lakcím szerinti illetékességű kamarában való szerepeltetés a tag felelőssége, és ha nem indította meg az átjelentkezését a változást követően 15 napon belül, akkor etikai vizsgálat indulhat ellene (ezért is tartottuk fontosnak az átjelentkezéseket, mely mai napra 1 híján maradéktalanul megvalósult). Az ellenőrzést a minisztérium végzi folyamatosan.

 

-         Nyilvántartott FMV-kés műszaki ellenőrök. Kettő jó hír is nekik: a Magyar Építészetről szóló trv. végrehajtási rendeleteiben fognak kitérni (a MÉK jelenleg is egyeztet, lobbizik a ÉKM-el a részletekről), hogy a szerzett jog ne vesszen el. A kamarákban a korábban nyilvántartottak közül csak felsőfokú (egyetem és főiskola) végzettséggel lehet tag, az ő nyilvántartásba vételi díjukat a TET megszavazta, hogy ne kelljen megfizetni (47.500Ft), ellenben kamarai tagdíjat kell fizetniük 2024. október 1.-től (95.000 Ft), természetesen időarányosan. Azon kollégák, akiknek felsőfokú végzettségük nincs, de FMV vagy MŰE ellenőri jogosultságuk van (B vagy C kategóriás fmv stb.), szerzett jog alapján megtarthatják, kamaránkban továbbra is csak nyilvántartottként fognak szerepelni. Viszont nem felsőfokú végzettséggel már újonnan nem lehet FMV vagy MŰE jogosultságot megszerezni, kiadni. Ha kijönnek a jogszabályok, akkor jelezni fogjuk.

 

-         Főépítészeknek: a MÉK a május végi küldöttgyűlésre az alapszabály módosításba bevezeti a „főépítészi tagozatot”, vagyis ha az alapszabály módosul, akkor utána a FÉK alapszabályát módosítva lehetőség lesz a főépítészeket regisztrálni előbb, mint október 1. Ez azonban nem biztos, hogy dátumilag össze tud jönni, mert a FÉK alapszabály módosítása a törvényszéken 60 napos eljárási idővel történik, soronkívüliségi kérelemmel  is 30 nap.

 

-         Egy új dolog lesz a „tervezői nyilatkozat” használatbavételhez (hatósági igazolvány kérelemhez): egyeztetés folyik a minisztériummal a MÉK részéről, a használatbavételhez (hatósági bizonyítványhoz) szükséges „tervezői nyilatkozat” tartalmáról. Az építésztervezői nyilatkozat hiányában a kamaráknak kell nyilatkozni (ez még ködös mindenkinek). Ez lehetőség a tervező kezében ha pld nem fizették ki, nem ad nyilatkozatot (persze nem zsarolás körét kimerítve). Fontos, hogy legyen aláírt tervezési szerződés. Ebben a nyilatkozatban az eltérésekkel kapcsolatos felelősség vállalása még nem tiszta, egyeztetés folyik róla (a TET úgy véli, hogy nem a tervező felelőssége ha rossz irányba tértek el a kivitelezéskor, és az épület nem felel meg az előírásoknak).

 

 

A fenti pontokban sorolt FÉK alapszabály módosítási kötelezettségek miatt, az első taggyűlésünkkel (melyet március végére terveztünk) lehet, hogy célszerű a MÉK május végi küldöttgyűlést és MÉK alapszabály módosítást megvárni. Erről tájékoztatást időben küldünk.

 

 

Szemeti Krisztina FÉK titkár

 

Karé Krisztián FÉK elnöke

 


2023-02-14 (Díjak, továbbképzés 2023-ban, jogi továbbképzés)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Elnökségünk megtárgyalta a 2023. évi tervezett költségvetést. Úgy döntöttünk, hogy 2023-ban továbbra is mérsékeljük a díjakat hozzájárulva a továbbképzések, és kötelező felelősségbiztosítás díjához.
(A díjkedvezményben azok részesülhetnek, akik 2023. január 1-én már egy éve a Fejér Megyei Építészek Kamarája nyilvántartásában szerepelnek.)
Tehát, a MÉK Küldöttgyűlése által 2022-ben elfogadott 2023. évi
 • teljes tagdíj: 83.000,- Ft helyett 2023. évben  60.000,- Ft
 • kettős kamarai tagdíj: 58.100,- Ft helyett 2023. évben  42.000,- Ft
 • névjegyzéki nyilvántartási díj: 41.500,- Ft helyett 2023. évben  30.000,- Ft
 • 70 év felettiek kedvezményes tagdíja, nyilvántartási díja: 24.900,-Ft helyett 2023. évben  18.000,- Ft

Az erről szóló határozatok:

Elnökségünk abban is döntött, hogy 2023-ban szervezünk Székesfehérváron jogi (kötelező) továbbképzést.
Időpont: 2023. március 08. 10:00 óra
Helyszín: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Gazdaság Háza
               8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
A továbbképzésen való részvétel kamaránk tagjainak, nyilvántartottainak, a szüneteltetőknek díjmentes.
Jelentkezés: https://tako.mek.hu/?m=kepzes&f=adatlap&kid=1267
Arra kérném az érintetteket, hogy nézze meg a nyilvántartásában (http://www.fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1221:2020-12-07-e-ugyintezes&catid=15&Itemid=161 ), hogy a jogosultsága megújításához szükséges-e a jogi (kötelező) továbbképzés! Akinek a megújításhoz (5 éven belül) nincs jogi továbbképzése, annak díjmentes a 2023. március 08-i részvétel!

Németh László - elnök

2022-11-02 (Építési jog 2022-konferencia; jogosultság megújítása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A 2022.10.25-én megtartott tárgyi konferencián elhangzottakkal kapcsolatosan az alábbiakra hívnám fel a figyelmeteket:
 • Többen kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy az építtető a szabályozással ellentétben több lakást szeretne velünk terveztetni úgy, hogy majd átvétel után befalazva egy-két nyílást több lakás lesz. Óvatosak legyetek ilyen megbízásnál, mindenképpen szerepeltessétek a tervezési programban, hogy  a HÉSZ hány lakást enged a területen! Amennyiben az építtető több lakást létesít a megengedettnél, akkor településképi kötelezés-bírság-kényszer intézkedés is bekövetkezhet.
 • 2022.08.16-tól  az Országos Építészeti Tervtanács (OÉT) véleményezi többek között az 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület építészeti-műszaki dokumentációját, az egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló többlakásos, új építésű lakóépület építészeti-műszaki dokumentációját. A véleményezés érinti a későbbi módosítási eljárásokat is. Amennyiben az OÉT nem javasolja a tervet megvalósításra, úgy nem kap építési engedélyt az építtető. A véleményezési eljárást az ÉTDR-ben kell kezdeményezni, előzetes konzultációra is van lehetőség emailen ( Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) elküldött tervek esetében. A rendeletben (252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet) meghatározott tervdokumentáció tartalmon túl az alábbi linken elérhető egyéb dokumentumokat, adatlapot kell benyújtani: (szükséges a helyi főépítésszel folytatott konzultáció emlékeztetője is...) https://www.e-epites.hu/velemenyezes/orszagos/oet-velemenyezeti-eljaras
 • Az OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) módosításával párhuzamosan a tűzvédelmi irányelvek is módosultak, kiegészültek 2022.06.13-án. Töltsétek le innen a szükséges TVMI-t: https://www.katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek. Az OTSZ módosításában szerepel többek között a lakóépületek korlátlan tűzszakaszainak kialakítási feltételei a 36.§ (4) pontban.
 • Dr. Jámbor Attila egy saját jogi megbízása alapján (Kúria döntésével) arról tájékoztatott, hogy nem szükséges a használatbavételi eljáráshoz a kivitelező nyilatkozata, amennyiben a hatóság el tudja dönteni, hogy a tárgyi épület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. (Sok esetben előfordul, hogy az építtető nem kerül jó viszonyba a kivitelezővel, s ez hátráltathatja a használatbavételt...)
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szabályozza a jogosultságokat, azok megújítását a továbbképzési időszak (5 év) leteltével. Tehát, a továbbképzési időszak a jogosultság után megjelölt lejárati dátummal végződik, s ezen idő alatt teljesíteni kell (34. §) mind a tagsághoz kötött, mind a tagsághoz nem kötött esetekben a jogi (korábban kötelező), és a szakmai továbbképzéseket. A jogi továbbképzést 5 év alatt egy alkalommal, a szakmai továbbképzést 5 év alatt 20 pont eléréséig kell teljesíteni. Mind a jogi, mind a szakmai továbbképzés online is elvégezhető pl. itt: https://tako.mek.hu/  , továbbá: https://www.epitesztovabbkepzo.hu/
Kérlek Benneteket, hogy figyeljétek a továbbképzési időszakban teljesítetteket, ne az utolsó pillanatban derüljön ki, hogy nincs meg pl. a 20 pont! Mindenki megnézheti pontjait az alábbi hírlevélben leírtak szerint most már ügyfélkapus belépéssel is: http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1221:2020-12-07-e-ugyintezes&catid=15&Itemid=161

Üdvözlettel: Németh László


2022-06-15 (OTSZ változása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A belügyminiszter 8/2022. (IV. 14.) BM rendeletével módosította az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet, mely 2022. június 13-tól hatályos.
Jelentős változások vannak, melyekről a Flamella kft. készített egy anyagot, melyben külön színnel jelölve vannak a módosítások (mellékletben).


Üdvözlettel: Németh László
Attachments:
Letöltés (Flamella_modositasok.pdf)Flamella-OTSZ módosítások
1289 Kb

2022-04-12 (Szakmagyakorlási Kódex változásai)

Kedves Kolléganők, Kollégák! 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakmagyakorlási Kódex) 2022. április 01-től hatályos egyes változásaira szeretném felhívni a figyelmeteket. A hatályos rendelet itt megtalálható: https://njt.hu/jogszabaly/2013-266-20-22.26
 • A szakmagyakorlási tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételeinél a 6.§ (2)-ben összevonták a cégekre vonatkozókat, így: "(2) Cég akkor kezdheti meg és folytathatja a (4) és (5) bekezdés figyelembevételével az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, e rendelet hatálya alá tartozó szakmagyakorlási tevékenységet, ha erre vonatkozó szándékát a (3) bekezdésnek megfelelően bejelenti, továbbá vezető tisztségviselője, személyesen közreműködő tagja vagy legalább heti 20 órában foglalkoztatott munkavállalója rendelkezik az adott területen szakmagyakorlási jogosultsággal, és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi." A heti 20 órában foglalkoztatott munkavállaló eddig is szerepelt a rendeletben, csak a (7) bekezdésben.
 • A 15. §-ban pontosították, hogy ki folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet: "(9) Nem folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet
  a) az adott építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság kormánytisztviselője, valamint a tervdokumentáció véleményezési, jóváhagyási folyamatában harmadik félként érintett szervezet alkalmazottja vagy azzal egyéb jogviszonyban közreműködő személy,
  b) az építészeti-műszaki dokumentáció településképi véleményezési eljárásába bevont önkormányzati főépítész."
 • Tagfelvételnél kötelező kikérni a területi kamara elnökségének véleményét: "28. § (3) A területi kamara titkára a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenységek esetén az engedélyezési eljárásban az illetékes területi kamara elnökségének véleményét kikéri – kivéve, ha a vélemény a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll – a kamarai tagfelvétel, valamint a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából. A területi kamara elnöksége a véleményét az országos szabályzatban meghatározottak szerint alakítja ki." Továbbá 2022. április 1-től a jogosultsági vizsgának a tagfelvételi kérelem előtt meg kell lennie.
 • A továbbképzések közül a kötelező továbbképzést átnevezték "jogi továbbképzésnek", s most már egyértelműen értelmezhető a szüneteltetőkre vonatkozó továbbképzés: "33. § (2) A szüneteltetett tevékenység – külön kérelemre – abban az esetben folytatható, ha a szakmagyakorlási tevékenység szüneteltetésének megszüntetését kérelmező személy a jogi továbbképzési kötelezettségének teljesítését igazolja." Tehát a 20 pontos szakmai továbbképzést nem kell a szüneteltetőknek teljesítenie megújításkor, csak a jogi (kötelező) továbbképzést!
 • Pontosították az "É" jogosultsággal végezhető tevékenységet: "Az általános építmények teljes körű építészeti tervezése, beleértve a helyi vagy műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakítását.
  A tervezésbe – beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is – szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)–bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben, valamint a 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott dokumentációk készítésénél.
  Telepítési tanulmányterv (településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén településtervező, szükség szerint szakági településtervező bevonásával), továbbá beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése.
  A saját tervezésű építmény teljes körű belsőépítészeti tervezése."
     Tehát ha épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, akkor kell szakági tervező is! A 155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet szerint az egyszerű bejelentési dokumentáció kivitelezési dokumentáció, melynek része az épületgépészeti és épületvillamossági munkarész.
 • A táj- és kertépítészeti tervezési jogosultsággal (K) végezhető tevékenységekbe beillesztették: "...továbbá tartószerkezeti szakági tervező bevonásával 4,5 m-nél magasabb kerti építmény, 1,0 m-nél magasabb támfal, úszómedence szerkezete, 2,0 m-nél magasabb tömör kerítés, 45 foknál meredekebb terep rendezése...." 
 • Több új jogosultságot vezettek be, így pl. Építészeti akusztikai tervezési szakterület (A);  Építéstechnológiai tervezési szakterület (ÉPT);  Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület (EÜT);  Építési műszaki ellenőrzés: Magasépítési szakterület műemléki részszakterülete (ME-É-M), Magasépítési szakterület táj- és kertépítészeti részszakterülete (ME-É-K); stb...  

Kívánok mindenkinek áldott, békés Húsvétot!

Üdvözlettel: Németh László


Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája