Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2023-02-14 (Díjak, továbbképzés 2023-ban, jogi továbbképzés)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Elnökségünk megtárgyalta a 2023. évi tervezett költségvetést. Úgy döntöttünk, hogy 2023-ban továbbra is mérsékeljük a díjakat hozzájárulva a továbbképzések, és kötelező felelősségbiztosítás díjához.
(A díjkedvezményben azok részesülhetnek, akik 2023. január 1-én már egy éve a Fejér Megyei Építészek Kamarája nyilvántartásában szerepelnek.)
Tehát, a MÉK Küldöttgyűlése által 2022-ben elfogadott 2023. évi
 • teljes tagdíj: 83.000,- Ft helyett 2023. évben  60.000,- Ft
 • kettős kamarai tagdíj: 58.100,- Ft helyett 2023. évben  42.000,- Ft
 • névjegyzéki nyilvántartási díj: 41.500,- Ft helyett 2023. évben  30.000,- Ft
 • 70 év felettiek kedvezményes tagdíja, nyilvántartási díja: 24.900,-Ft helyett 2023. évben  18.000,- Ft

Az erről szóló határozatok:

Elnökségünk abban is döntött, hogy 2023-ban szervezünk Székesfehérváron jogi (kötelező) továbbképzést.
Időpont: 2023. március 08. 10:00 óra
Helyszín: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Gazdaság Háza
               8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
A továbbképzésen való részvétel kamaránk tagjainak, nyilvántartottainak, a szüneteltetőknek díjmentes.
Jelentkezés: https://tako.mek.hu/?m=kepzes&f=adatlap&kid=1267
Arra kérném az érintetteket, hogy nézze meg a nyilvántartásában (http://www.fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1221:2020-12-07-e-ugyintezes&catid=15&Itemid=161 ), hogy a jogosultsága megújításához szükséges-e a jogi (kötelező) továbbképzés! Akinek a megújításhoz (5 éven belül) nincs jogi továbbképzése, annak díjmentes a 2023. március 08-i részvétel!

Németh László - elnök

2022-11-02 (Építési jog 2022-konferencia; jogosultság megújítása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A 2022.10.25-én megtartott tárgyi konferencián elhangzottakkal kapcsolatosan az alábbiakra hívnám fel a figyelmeteket:
 • Többen kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy az építtető a szabályozással ellentétben több lakást szeretne velünk terveztetni úgy, hogy majd átvétel után befalazva egy-két nyílást több lakás lesz. Óvatosak legyetek ilyen megbízásnál, mindenképpen szerepeltessétek a tervezési programban, hogy  a HÉSZ hány lakást enged a területen! Amennyiben az építtető több lakást létesít a megengedettnél, akkor településképi kötelezés-bírság-kényszer intézkedés is bekövetkezhet.
 • 2022.08.16-tól  az Országos Építészeti Tervtanács (OÉT) véleményezi többek között az 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület építészeti-műszaki dokumentációját, az egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló többlakásos, új építésű lakóépület építészeti-műszaki dokumentációját. A véleményezés érinti a későbbi módosítási eljárásokat is. Amennyiben az OÉT nem javasolja a tervet megvalósításra, úgy nem kap építési engedélyt az építtető. A véleményezési eljárást az ÉTDR-ben kell kezdeményezni, előzetes konzultációra is van lehetőség emailen ( Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) elküldött tervek esetében. A rendeletben (252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet) meghatározott tervdokumentáció tartalmon túl az alábbi linken elérhető egyéb dokumentumokat, adatlapot kell benyújtani: (szükséges a helyi főépítésszel folytatott konzultáció emlékeztetője is...) https://www.e-epites.hu/velemenyezes/orszagos/oet-velemenyezeti-eljaras
 • Az OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) módosításával párhuzamosan a tűzvédelmi irányelvek is módosultak, kiegészültek 2022.06.13-án. Töltsétek le innen a szükséges TVMI-t: https://www.katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek. Az OTSZ módosításában szerepel többek között a lakóépületek korlátlan tűzszakaszainak kialakítási feltételei a 36.§ (4) pontban.
 • Dr. Jámbor Attila egy saját jogi megbízása alapján (Kúria döntésével) arról tájékoztatott, hogy nem szükséges a használatbavételi eljáráshoz a kivitelező nyilatkozata, amennyiben a hatóság el tudja dönteni, hogy a tárgyi épület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. (Sok esetben előfordul, hogy az építtető nem kerül jó viszonyba a kivitelezővel, s ez hátráltathatja a használatbavételt...)
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szabályozza a jogosultságokat, azok megújítását a továbbképzési időszak (5 év) leteltével. Tehát, a továbbképzési időszak a jogosultság után megjelölt lejárati dátummal végződik, s ezen idő alatt teljesíteni kell (34. §) mind a tagsághoz kötött, mind a tagsághoz nem kötött esetekben a jogi (korábban kötelező), és a szakmai továbbképzéseket. A jogi továbbképzést 5 év alatt egy alkalommal, a szakmai továbbképzést 5 év alatt 20 pont eléréséig kell teljesíteni. Mind a jogi, mind a szakmai továbbképzés online is elvégezhető pl. itt: https://tako.mek.hu/  , továbbá: https://www.epitesztovabbkepzo.hu/
Kérlek Benneteket, hogy figyeljétek a továbbképzési időszakban teljesítetteket, ne az utolsó pillanatban derüljön ki, hogy nincs meg pl. a 20 pont! Mindenki megnézheti pontjait az alábbi hírlevélben leírtak szerint most már ügyfélkapus belépéssel is: http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1221:2020-12-07-e-ugyintezes&catid=15&Itemid=161

Üdvözlettel: Németh László


2022-06-15 (OTSZ változása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A belügyminiszter 8/2022. (IV. 14.) BM rendeletével módosította az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet, mely 2022. június 13-tól hatályos.
Jelentős változások vannak, melyekről a Flamella kft. készített egy anyagot, melyben külön színnel jelölve vannak a módosítások (mellékletben).


Üdvözlettel: Németh László
Attachments:
Letöltés (Flamella_modositasok.pdf)Flamella-OTSZ módosítások
1289 Kb

2022-04-12 (Szakmagyakorlási Kódex változásai)

Kedves Kolléganők, Kollégák! 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakmagyakorlási Kódex) 2022. április 01-től hatályos egyes változásaira szeretném felhívni a figyelmeteket. A hatályos rendelet itt megtalálható: https://njt.hu/jogszabaly/2013-266-20-22.26
 • A szakmagyakorlási tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételeinél a 6.§ (2)-ben összevonták a cégekre vonatkozókat, így: "(2) Cég akkor kezdheti meg és folytathatja a (4) és (5) bekezdés figyelembevételével az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, e rendelet hatálya alá tartozó szakmagyakorlási tevékenységet, ha erre vonatkozó szándékát a (3) bekezdésnek megfelelően bejelenti, továbbá vezető tisztségviselője, személyesen közreműködő tagja vagy legalább heti 20 órában foglalkoztatott munkavállalója rendelkezik az adott területen szakmagyakorlási jogosultsággal, és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi." A heti 20 órában foglalkoztatott munkavállaló eddig is szerepelt a rendeletben, csak a (7) bekezdésben.
 • A 15. §-ban pontosították, hogy ki folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet: "(9) Nem folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet
  a) az adott építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság kormánytisztviselője, valamint a tervdokumentáció véleményezési, jóváhagyási folyamatában harmadik félként érintett szervezet alkalmazottja vagy azzal egyéb jogviszonyban közreműködő személy,
  b) az építészeti-műszaki dokumentáció településképi véleményezési eljárásába bevont önkormányzati főépítész."
 • Tagfelvételnél kötelező kikérni a területi kamara elnökségének véleményét: "28. § (3) A területi kamara titkára a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenységek esetén az engedélyezési eljárásban az illetékes területi kamara elnökségének véleményét kikéri – kivéve, ha a vélemény a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll – a kamarai tagfelvétel, valamint a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából. A területi kamara elnöksége a véleményét az országos szabályzatban meghatározottak szerint alakítja ki." Továbbá 2022. április 1-től a jogosultsági vizsgának a tagfelvételi kérelem előtt meg kell lennie.
 • A továbbképzések közül a kötelező továbbképzést átnevezték "jogi továbbképzésnek", s most már egyértelműen értelmezhető a szüneteltetőkre vonatkozó továbbképzés: "33. § (2) A szüneteltetett tevékenység – külön kérelemre – abban az esetben folytatható, ha a szakmagyakorlási tevékenység szüneteltetésének megszüntetését kérelmező személy a jogi továbbképzési kötelezettségének teljesítését igazolja." Tehát a 20 pontos szakmai továbbképzést nem kell a szüneteltetőknek teljesítenie megújításkor, csak a jogi (kötelező) továbbképzést!
 • Pontosították az "É" jogosultsággal végezhető tevékenységet: "Az általános építmények teljes körű építészeti tervezése, beleértve a helyi vagy műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakítását.
  A tervezésbe – beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is – szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)–bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben, valamint a 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott dokumentációk készítésénél.
  Telepítési tanulmányterv (településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén településtervező, szükség szerint szakági településtervező bevonásával), továbbá beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése.
  A saját tervezésű építmény teljes körű belsőépítészeti tervezése."
     Tehát ha épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, akkor kell szakági tervező is! A 155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet szerint az egyszerű bejelentési dokumentáció kivitelezési dokumentáció, melynek része az épületgépészeti és épületvillamossági munkarész.
 • A táj- és kertépítészeti tervezési jogosultsággal (K) végezhető tevékenységekbe beillesztették: "...továbbá tartószerkezeti szakági tervező bevonásával 4,5 m-nél magasabb kerti építmény, 1,0 m-nél magasabb támfal, úszómedence szerkezete, 2,0 m-nél magasabb tömör kerítés, 45 foknál meredekebb terep rendezése...." 
 • Több új jogosultságot vezettek be, így pl. Építészeti akusztikai tervezési szakterület (A);  Építéstechnológiai tervezési szakterület (ÉPT);  Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület (EÜT);  Építési műszaki ellenőrzés: Magasépítési szakterület műemléki részszakterülete (ME-É-M), Magasépítési szakterület táj- és kertépítészeti részszakterülete (ME-É-K); stb...  

Kívánok mindenkinek áldott, békés Húsvétot!

Üdvözlettel: Németh László


2022-02-14 (Díjak, továbbképzések)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Ahogyan már korábban jeleztem, elnökségünk megtárgyalta a 2021. évi költségvetési beszámolót, illetve a 2022. évi tervezett költségvetést.
A járványügyi helyzetnek is "köszönhetően" a tervezettnél kevesebb kiadásunk volt 2021-ben, így a tartalékunk tovább gyarapodott.
Ezért úgy döntöttünk, hogy 2022-ben tovább mérsékeljük a díjakat hozzájárulva a továbbképzések, és kötelező felelősségbiztosítás díjához.
(A mérsékelt díj azokra vonatkozik, akik 2021. évben kamaránk tagjai, nyilvántartottai voltak!)
Tehát, a MÉK Küldöttgyűlése által 2021-ben elfogadott
 • teljes tagdíj: 75.000,- Ft helyett 2022. évben  50.000,- Ft
 • kettős kamarai tagdíj: 52.500,- Ft helyett 2022. évben  36.000,- Ft
 • névjegyzéki nyilvántartási díj: 37,500,- Ft helyett 2022. évben  26.000,- Ft
 • 70 év felettiek kedvezményes tagdíja, nyilvántartási díja: 22.500,-Ft helyett 2022. évben  15.000,- Ft

Az erről szóló határozatok:

Megköszönve az eddigi befizetéseket, értelemszerűen a II. félévi tagdíjat a fentiek szerint kell kalkulálni, illetve a teljes (60.e) tagdíjat befizetők túlfizetését átvezetjük 2023-ra, vagy kérelemre visszautaljuk.

Egyelőre szakmai továbbképzéseket nem tartunk, a februárra tervezettet is visszamondták. Így arra kérnélek Benneteket, lehetőleg online végezzétek el a szükséges továbbképzéseket.
( http://www.fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=189 )
Kötelező továbbképzést csak  a MÉK szervezhet, melyeket itt elértek:

További vírusmentes, dolgos napokat!

Üdvözlettel: Németh László

2022-01-17 (Rendeletváltozások)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A tegnap kiküldött levelemet kiegészíteném tagjaink észrevételével, illetve egy, a tűzvédelmi (hivatalosan katasztrófavédelmi) szakhatóság megkeresését érintő változás ügyében (Védelem Online):

 • A telekalakítási szakhatóság már nem a település jegyzője, hanem megyei illetékességgel a korm hiv. állami főépítészi irodája. A településtervek készítésének és módosításának szabályai változtak, csak 2022. július 1-től lesz kötelező a terveket a 419/2021. korm rendelet szerint egyeztetni az e-tér felületen.
 • Fontos, hogy ha egy ingatlanra terveztek, először nézzétek meg, hogy az adott település HÉSZ-e mikor készült, mert az OTÉK különböző időállapota használatos a különböző időállapotban készült HÉSZ-ek esetében.
Üdvözlettel: Németh László

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája