Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2017-05-24

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A továbbított levél értelmében a mai napon a MÉK honlapján közzétették a tárgyi szabályzatot, így az 2017.05.25-től hatályos.
Szabályzat a mellékletben, melyet feltettem a honlapunkra is:
http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=169

Üdvözlettel: Németh László

Kedves Titkár Asszonyok és Urak!

Tájékoztatásul megküldöm a MÉK 2017. május 19-i Küldöttgyűlése által elfogadott "Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai" szabályzat módosítását, amelyet a MMK által jóváhagyott 4.8. és 4.9. pontokkal egybeszerkesztve a honlapon is közzé tettünk. A szabályzat a honlapon történő közzétételt követő naptól, tehát 2017.05.25-től hatályos.

Üdvözlettel:

Rosivall Emese
MÉK főtitkár helyettes
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 1 318 29 44
Weboldal: www.mek.hu

2017-05-02 (Egyszerű bejelentés 300 m2 felett)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

2017-03-30-i
hírlevélben tájékoztattalak Benneteket, hogy módosították az Építési Törvényt, miszerint 2017. április 27-től a 300 m2 hasznos alapterület feletti lakóházaknál - bizonyos esetekben - is az egyszerű bejelentést kell alkalmazni.
Vártuk a végrehajtásról szóló kormányrendeletet (a vonatkozó 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítását), azonban április 27-én délelőtt - miután letöltöttem a hatályos rendeletet - meglepetésemre még nem találtam a rendelet módosítását!
29-én (szombaton) kaptunk egy e-mailt a MÉK-től, hogy a Magyar Közlöny 2017/62. számában (2017. április 27.) kihirdették a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 97/2017. (IV. 27.) Korm. rendeletet. (mellékletben)
Ilyen gyors hatályba léptetést még nem tapasztaltam, ugyanis a kihirdetés napján 20 órától már hatályba helyezték.
Mellékelema módosított hatályos 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet is (piros szegéllyel a módosítások), miszerint akkor április 27-től többek között egyszerű bejelentés alkalmazandó a

  • 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, amennyiben az építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz
  • műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi

esetében. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy egy többlakásos lakóház (egy épület) egyes lakásai is bővíthetőek a fentiek értelmében. (Az előterjesztésben ez is indok volt a módosításhoz)
Fontos, hogy nyilatkozni kell az alábbiak szerint:

  • 300 négyzetméternél nagyobb összes hasznos alapterületű új lakóépület építése vagy bővítése esetén az építtető teljes bizonyítóerejű magánokiratban tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy természetes személy, és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi.

Teljes bizonyítóerejű magánokirat többek között:

  • a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta;
  • két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;
  • a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;

A MÉK Küldöttgyűlése valószínűleg 2017. május 19-én elfogadja az alábbi szabályzatokat, erre is legyetek figyelemmel:

Ez utóbbi elfogadásánál a Magyar Mérnöki Kamarának is lesz majd "dolga" , mivel a hatályos 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja szerint: " Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírás" kell a jövőben, nem pedig "Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve"!
 

Üdvözlettel: Németh László


2017-03-30 (egyszerű bejelentés 300 m2 felett)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

2017. március 28-án, a Magyar Közlöny 2017. évi 45. számában kihirdették az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXIV. törvényt. Ennek értelmében 2017. április 27-től a 300 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű egylakásos lakóépületek, természetes személy építtető esetén, saját használatra egyszerű bejelentéssel építhetőek.
Ezen épületekre építési engedély a hatálybalépést követően nem kérhető, csak egyszerű bejelentéssel lehet az építési tevékenységet megkezdeni.
Érdemes tehát végiggondolni, ha valakinek van ilyen munkája, megvárja-e az egyszerű bejelentést, vagy gyorsan építési engedélyt kér. További információ, hogy várhatóan a MÉK Küldöttgyűlése 2017. május 12-én fogadja el azt a szabályzatot, mely a kiviteli tervek építészeti dokumentációjának tartalmára vonatkozik. Addig "szabad" döntése van az építész tervezőnek - függetlenül minden ajánlástól -, hogy milyen tartalmú kiviteli tervet készít.
Mellékletben a Magyar Közlöny vonatkozó része.
Attachments:
Letöltés (2017_XXIV_tv.pdf)2017. évi XXIV. törvény
30 Kb

2017-01-15 (szabályzat kiviteli tervre)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A 2017-01-01-től hatályos 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (az építőipari kivitelezési tevékenységről) 1. melléklet szerint: (A kivitelezési dokumentáció tartalma)

7.    A kivitelezési dokumentáció munkarészeit a felelős tervező a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara szabályzatainak figyelembevételével határozza meg.
Korábban már jeleztem, hogy "Ilyen szabályzatról én még nem tudok". Ez a MÉK-re vonatkozik, hiszen a Magyar Mérnöki Kamarának van ilyen szabályzata, melyet a mellékletben, illetve a honlapjukon itt megtaláltok: http://mmk.hu/tudastar/szabalyzatok
Ebben megismerhetitek pl. a geotechnikai kategóriákat (I. kötet 23. o.) is, mely az egyszerű bejelentésnél, a tartószerkezeti tervek szükségességénél egy szempont.
Tehát a szakági kiviteli tervekre vonatkozóan az MMK szabályzata szerint a munkarészek meghatározhatóak!

Van dolga a MÉK-nek, mert (nagyon) le vagyunk maradva!

Üdvözlettel: Németh László


2017-01-14 (örökségvédelem)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról) 2017-01-01-ig volt hatályban, helyette 2017-01-02-től a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról) szabályozza a régészettel, műemlékvédelemmel kapcsolatos kérdéseket.
Felhívom a figyelmeteket arra, hogy műemléki környezetben egyszerű bejelentéses és " hagyományos" építési engedélyezési eljárás esetén is külön örökségvédelmi bejelentést is kell tenni a területileg illetékes örökségvédelmi hivatalnál!

Üdvözlettel: Németh László


2017-01-05 (jogászkodjunk)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Higgyétek le nem azért írok ilyen sűrűn, és hosszan leveleket, hogy ne olvassátok el. Ezt kötelességemnek érzem, akkor vagyok nyugodt, ha valamilyen fontos információt meg tudok Veletek osztani.
Most két témában szeretném a jogszabályi változások miatt felhívni a figyelmeteket, illetve értelmezni a kialakult helyzetet:

  • Mindig és kérdés volt korábban (a hagyományos engedélyezési eljárásoknál), hogy szükséges-e szakági tervezőket bevonni a tervezési folyamatokba. A 266/2013-as Korm. rendeletben (2. rész - Építészeti-műszaki tervezés) az "É" jogosultság alatt 2016.12.31-ig az alábbi szerepelt:A tervezésbe szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (3) bekezdés b) pontja, 22. § (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben.  Ez alapvetően azt jelentette, hogy pl. a gépész műleírást az engedélyezési tervben az építész elkészíthette, amennyiben az építménybe 30 kW-nál nem nagyobb hőtermelő berendezés került beépítésre. 
Véleményem szerint hibás volt 2016-ban az az állásfoglalás, hogy a 191/2009-es rendelet 22. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén az egyszerű bejelentéshez sem kellett szakági tervezőt igénybe venni. Az egyszerű bejelentés alapvetően kiviteli tervdokumentációt igényel, így arra nem vonatkozhat a 22. § érintett része, mert az a "hagyományos" esetekben szabályozta, hogy az engedélyezési terv után milyen tartalmú kiviteli terv szükséges. (Egyébként meg a Magyar Mérnöki Kamarának mi érdeke fűződne ahhoz, hogy olyan Szabályzatot hozzon, melyben "kizárja" tagjait a munkából?)
Erre adna választ a 266/2013-as Korm. rendelet vonatkozó, 2017.01.01-től hatályos része: A tervezésbe – beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is – szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)–bf) alpontjában, 22. § (3) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben.
A 2017.01.01-től hatályos 191/2009-es rendelet 22. § (3) bekezdés c)–d) pontja szerint pedig: (3) A kivitelezési dokumentációnak minden esetben része
c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció,
d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció.
A hivatkozott részben méret, jellemző nincs!!!! 

Szerintem abba az irányba kellene menni, hogy "mindenki maradjon a kaptafájánál", minden kiviteli tervhez (anélkül már nehéz építkezni) szükséges az érintett szakági tervezők bevonása!

  • A hatályos 312/2012-es Korm. rendelet szerint:

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek:

1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.

OTÉK szerint:

Átalakítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, megváltoztatása érdekében végzett, az építmény belső térfogatát nem növelő építési tevékenység.

Értelmezésem szerint ebbe belefér pl. az is, ha egy erkélyt építek egy meglévő házhoz. (?)

Üdvözlettel: Németh László


Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája