Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2016-04-24 (456-os rendelet)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Többször leírtam már véleményemet a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletről (a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról), annak hatályosságát továbbra sem támogatom, a politikát ismerve sajnos ez irányú változás nem várható.
Várható viszont a módosítása, melyet meg fog előzni - valószínűleg a jövő héten kedden - a parlament előtt lévő 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről) módosításának (mellékletben a T/9369 előterjesztés) elfogadása.
Az építési törvény módosításában többek között a HÉSZ további pontjainak való megfelelés, a felelősségbiztosítás (ezzel még lesznek további "küzdelmek"), a tervezői művezetés bevezetése olvasható.
Az alábbi rendelkezést is tartalmazza majd a törvény: "Építési tevékenységet - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - kivitelezési dokumentáció alapján lehet végezni".
Vagyis a törvény elfogadását követően módosul a 456/2015-ös rendelet. A tervezet szerint nem lehet építkezni majd a bejelentési dokumentáció alapján, hanem ún. egyszerűsített kiviteli tervdokumentációt kell készíteni a bejelentési helyett, melyet a tervek szerint nem az ÉTDR-be, hanem az E-naplóba kell feltölteni.
A kiviteli dokumentációban már lesz alaprajz, metszet, szakági munkarészek, költségvetés kiírás, stb.

Most én úgy látom, hogy akinek folyamatban van 300 m2 alatti új lakóépület tervezése, az "gyorsan" készítse el a hatályos rendelet szerint a bejelentési dokumentációt (szerződés alapján az építtetőnek adjon alaprajzot, metszetet). A jövő héttől fel fognak gyorsulni az események, az új rendeletekről információt fogok küldeni. Fel kell készülni a tárgyi eljárás keretében az egyszerűsített kiviteli tervdokumentáció készítésére, mely nyilván több munkával (több idővel), több tervezési díjjal jár majd. A kötelező tervezői művezetés bevezetése még könnyen "fog menni", a felelősségbiztosítást további egyeztetések fogják pontosítani.


Üdvözlettel: Németh László

2016-04-04 (456-os rendelet)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Többször jeleztem már, hogy az év eleje óta hatályos 456/2015. (XII.29.) Korm. rendelet (a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról) alapjaiban változtatta meg az építésüggyel kapcsolatos eljárásokat.

Az eddigi információnk szerint április hónapban várható az Építési Törvény, majd a tárgyi rendelet módosítása, pontosítása.
(Én továbbra is a hatályon kívül helyezését támogatom a 456-os rendeletnek)
A közéletben a bevezetett módosítás úgy ágyazódott be, hogy sokkal egyszerűbb építkezni, az építész csak rajzoljon egy homlokzatot, meg helyszínrajzot, aztán lehet építkezni, majd kitalálunk valami alaprajzot menet közben.
Arra kérnék mindenkit, hogy nagyon körültekintően járjon el a viszonylag csábító felkérések esetén! Fontos egy jó szerződés, egy tervezési program, és a figyelem felhívása arra, hogy milyen jogkövetkezmények várhatóak eltérés esetén!
A 2016. március 10-i szakmai továbbképzésen elhangzott, hogy pl. a műszaki leírásban helyiséglistának kell lennie. Nyilván ez nem megy alaprajz nélkül! Amennyiben építés közben eltérnek attól (pl. a WC nagyobb lesz), akkor már azt megelőzően módosított bejelentést kell tenni! Ellenkező esetben fennmaradási eljárást kezdeményezhet a hatóság, melynek során már pl. a HÉSZ minden rendelkezését figyelembe kell venni.
Még számtalan jogi problémát okozhat e rendelet alkalmazása, (szomszédok előzetes, írásos tájékoztatása is ajánlott) legyetek körültekintőek!

Üdvözlettel: Németh László


2016-03-21

Kedves Kolléganők, Kollégák!

  • A kötelező továbbképzés díjáról már többször írtam, hogy azt (jelenleg 10.000,- Ft + ÁFA) kamaránk egy alkalommal az ötéves időszakban átvállalja. A korábbi képzésen résztvevők díját a kamaránk nevére kiállított számla ellenében tudjuk kifizetni. Így arra kérek mindenkit, figyeljen oda a számlázásra, az on-line továbbképzésen résztvevők a számlán szereplő vevőként a kamaránkat tüntessék fel. A MÉK-kel minden évben meg kell kötnünk a díj átvállalásáról szóló megállapodást, melyet már 2016-ban megtettünk. Így a http://tako.mek.hu/ oldalon a tantermi kötelező továbbképzésre jelentkezők díjáról szóló MÉK értesítést elvileg meg kell kapnunk, ahol jelezzük a MÉK felé a díj átvállalását, annak mértékét. (Továbbiak: http://fejermek.hu/attachments/article/666/6_eln%C3%B6ks%C3%A9gi.pdf )

Üdvözlettel: Németh László


2016-03-11 (kötelező továbbképzés)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Arra kérnék mindenkit, hogy nézze meg, vagy egyeztesse a kamara titkárságával, hogy a jogosultságának megújításához a kötelező továbbképzése (5 év alatt 1 alkalommal) teljesített-e!
A kötelező továbbképzést már második éve csak a MÉK szervezheti, illetve rendezheti meg. 2015-ben kamaránk szerződött a MÉK-kel, hogy a képzést tartsa meg Székesfehérváron. Idén nem tervezzük a kötelező képzés Fehérváron történő megtartását, mivel a MÉK min. 30 fő részvételével hajlandó leszerződni. Természetesen ha min. 30 fő jelen levelem után visszajelez, hogy jogosultságának megújításához 2016-ban szüksége van a kötelező továbbképzésre, akkor kezdeményezzük a MÉK-nél a képzés megtartását.
Kamaránk elnökségének döntése (http://fejermek.hu/attachments/article/666/6_eln%C3%B6ks%C3%A9gi.pdf) értelmében - miként azt már többször megírtam - a jogosultság megújításához szükséges kötelező továbbképzés díjának (jelenleg 10.000,- Ft + ÁFA) egy részét (tagoknak 100 %-ban) kamaránk az 5 éves továbbképzési időszak alatt egy alkalommal megtéríti.  Természetesen akinek már megvan a kötelező továbbképzése a 2015 év előtti időszakból, (mikor kamaránk szervezte ezen képzéseket díjmentes részvétellel) melyet felhasználhat a 2016. évi, illetve az azt követő megújításkor, annak már nem térítjük meg a további képzésének a díját. (elvileg több kötelező továbbképzést is el lehet végezni az 5 év alatt, kinek ahogy tetszik)
Tehát, akinek 2016-ban el kell végeznie a kötelező továbbképzést a szakmagyakorlása megújításához, és 2015. előtt nem vett részt az általunk szervezett továbbképzésen, annak az elnökségi döntés értelmében vállaljuk át a képzés díját az országban bármelyik helyszínen történő részvétel esetén!
A képzésekről a MÉK honlapján itt található információ: http://tako.mek.hu/


Üdvözlettel: Németh László

2016-02-29 (Építési törvény módosítása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról) hatályba lépésével (2016-01-01) alaposan megváltozott bizonyos épületek építéshatósági eljárása. Már több, mint egy hete tudomást szereztünk a rendelet tervezett módosításáról, melyhez egy hétvége alatt kellett javaslattal élnünk.
A MÉK felé elküldött észrevételeinknek nem tudom mi lett a sorsa. Véleményem továbbra is az, hogy egy teljesen elkapkodott, átgondolatlan helyzetet teremtettek, melynek legjobb megoldása a rendelet hatályon kívül helyezése lenne.
A rendelethez - még az elmúlt évben - kellett az 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről) egyes rendelkezéseinek módosítása is, mely az egyszerű bejelentési eljárás esetén szabályozta, hogy a helyi építési szabályzat mely pontjait kell figyelembe venni a kérelem elbírálásánál. (13. § (2))
Azonban a törvény így "önmagának" mondott ellent, hiszen pl. a 48.§ (5) szerint: "Szakszerűtlen a 16. §, a 32. §, a 38/A. §, a 38/C. § és a 38/D. § szerinti tevékenység, valamint a kivitelezői tevékenység, ha azt a helyi építési szabályzat és az alapvető követelmények, a tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok, előírások megsértésével végzik, vagy a tevékenység végzése az életet, az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotot vagy használatot eredményez."
Ezt a helyzetet is feloldandó tervezik az Építési Törvény módosítását is, melyről bővebben itt olvashattok:

Én továbbra is úgy érzem, ha a helyi építési szabályzat minden pontjának megfelel a terv, és magunkat egy jó szerződéssel "levédjük", akkor nagy baj nem lehet.
Több kérdés is felmerül a törvény módosításának tervezeténél (pl. mi a beépítési magasság fogalma, stb.), kíváncsian várom a végeredményt.
Fontos kérdéskör a HÉSZ mellett a Szabályozási Terv előírásainak a betartása is, mivel az SZT-ben vannak olyan elemek, mely a HÉSZ rendelkezéseinek a következménye. (pl. beépítési mélység, stb.) Itt is látok egy ellentmondást, de tovább nem jogászkodom!

Üdvözlettel: Németh László


2016-02-10 (OTÉK módosítása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Ha jól számolom, 2016. március 10-től hatályos az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) módosítása, melyet a 02-09-én kihirdetett 10/2016. (II. 9.) Korm. rendelet tartalmaz:
1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 42. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet fásítani kell. A parkolófelületek árnyékolását biztosító fásítást − helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában − minden megkezdett 6 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos fa telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 szabad földterület biztosításával, amely 1 m2 alatti területei a telek zöldfelületébe nem számíthatók be.”

(2) Az R. 42. §-a a következő (14)–(17) bekezdésekkel egészül ki:
„(14) A (10) bekezdés a) pontjában meghatározott újonnan létesített várakozó- (parkoló) helyeket úgy kell kialakítani, hogy 100 várakozó- (parkoló) hely után legalább 10 várakozó- (parkoló) hely vonatkozásában elektromos gépjármű töltőállomás kiépíthető legyen a burkolat megbontása nélkül.
(15) A meglévő, (10) bekezdés a) pontjában meghatározott minden megkezdett 100 várakozó- (parkoló) helyből legalább kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni
a) 1500 m2 nettó árusítóteret meghaladó árusítótér felett 2019. január 1-jéig,
b) 300–1500 m2 közötti nettó árusítótér esetében
ba) ha az 50 000 lakosnál nagyobb településen található 2019. január 1-jéig,
bb) 20 001–50 000 lakosú településen 2020. január 1-jéig,
bc) 20 000 lakosnál kisebb településen 2026. január 1-jéig.
(16) Az ellenérték fejében várakozó- (parkoló) hely értékesítésére szolgáló építmények létesítése esetén a várakozó- (parkoló) helyeket úgy kell kialakítani, hogy 100 várakozó- (parkoló) hely után legalább 10 várakozó- (parkoló) hely vonatkozásában elektromos gépjármű töltőállomás kiépíthető legyen a burkolat megbontása nélkül.
(17) Az ellenérték fejében várakozó- (parkoló) hely értékesítését szolgáló, meglévő építmények esetén minden megkezdett 100 várakozó- (parkoló) helyből 2017. január 1-jéig legalább egyet, 2019. január 1-jéig legalább kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni.”

Mellékletben a módosítást tartalmazó Magyar Közlöny.

Üdvözlettel: Németh László

Attachments:
Letöltés (MK16015.pdf)Magyar Közlöny 2016/15
1084 Kb

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája