Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2016-03-21

Kedves Kolléganők, Kollégák!

  • A kötelező továbbképzés díjáról már többször írtam, hogy azt (jelenleg 10.000,- Ft + ÁFA) kamaránk egy alkalommal az ötéves időszakban átvállalja. A korábbi képzésen résztvevők díját a kamaránk nevére kiállított számla ellenében tudjuk kifizetni. Így arra kérek mindenkit, figyeljen oda a számlázásra, az on-line továbbképzésen résztvevők a számlán szereplő vevőként a kamaránkat tüntessék fel. A MÉK-kel minden évben meg kell kötnünk a díj átvállalásáról szóló megállapodást, melyet már 2016-ban megtettünk. Így a http://tako.mek.hu/ oldalon a tantermi kötelező továbbképzésre jelentkezők díjáról szóló MÉK értesítést elvileg meg kell kapnunk, ahol jelezzük a MÉK felé a díj átvállalását, annak mértékét. (Továbbiak: http://fejermek.hu/attachments/article/666/6_eln%C3%B6ks%C3%A9gi.pdf )

Üdvözlettel: Németh László


2016-03-11 (kötelező továbbképzés)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Arra kérnék mindenkit, hogy nézze meg, vagy egyeztesse a kamara titkárságával, hogy a jogosultságának megújításához a kötelező továbbképzése (5 év alatt 1 alkalommal) teljesített-e!
A kötelező továbbképzést már második éve csak a MÉK szervezheti, illetve rendezheti meg. 2015-ben kamaránk szerződött a MÉK-kel, hogy a képzést tartsa meg Székesfehérváron. Idén nem tervezzük a kötelező képzés Fehérváron történő megtartását, mivel a MÉK min. 30 fő részvételével hajlandó leszerződni. Természetesen ha min. 30 fő jelen levelem után visszajelez, hogy jogosultságának megújításához 2016-ban szüksége van a kötelező továbbképzésre, akkor kezdeményezzük a MÉK-nél a képzés megtartását.
Kamaránk elnökségének döntése (http://fejermek.hu/attachments/article/666/6_eln%C3%B6ks%C3%A9gi.pdf) értelmében - miként azt már többször megírtam - a jogosultság megújításához szükséges kötelező továbbképzés díjának (jelenleg 10.000,- Ft + ÁFA) egy részét (tagoknak 100 %-ban) kamaránk az 5 éves továbbképzési időszak alatt egy alkalommal megtéríti.  Természetesen akinek már megvan a kötelező továbbképzése a 2015 év előtti időszakból, (mikor kamaránk szervezte ezen képzéseket díjmentes részvétellel) melyet felhasználhat a 2016. évi, illetve az azt követő megújításkor, annak már nem térítjük meg a további képzésének a díját. (elvileg több kötelező továbbképzést is el lehet végezni az 5 év alatt, kinek ahogy tetszik)
Tehát, akinek 2016-ban el kell végeznie a kötelező továbbképzést a szakmagyakorlása megújításához, és 2015. előtt nem vett részt az általunk szervezett továbbképzésen, annak az elnökségi döntés értelmében vállaljuk át a képzés díját az országban bármelyik helyszínen történő részvétel esetén!
A képzésekről a MÉK honlapján itt található információ: http://tako.mek.hu/


Üdvözlettel: Németh László

2016-02-29 (Építési törvény módosítása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról) hatályba lépésével (2016-01-01) alaposan megváltozott bizonyos épületek építéshatósági eljárása. Már több, mint egy hete tudomást szereztünk a rendelet tervezett módosításáról, melyhez egy hétvége alatt kellett javaslattal élnünk.
A MÉK felé elküldött észrevételeinknek nem tudom mi lett a sorsa. Véleményem továbbra is az, hogy egy teljesen elkapkodott, átgondolatlan helyzetet teremtettek, melynek legjobb megoldása a rendelet hatályon kívül helyezése lenne.
A rendelethez - még az elmúlt évben - kellett az 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről) egyes rendelkezéseinek módosítása is, mely az egyszerű bejelentési eljárás esetén szabályozta, hogy a helyi építési szabályzat mely pontjait kell figyelembe venni a kérelem elbírálásánál. (13. § (2))
Azonban a törvény így "önmagának" mondott ellent, hiszen pl. a 48.§ (5) szerint: "Szakszerűtlen a 16. §, a 32. §, a 38/A. §, a 38/C. § és a 38/D. § szerinti tevékenység, valamint a kivitelezői tevékenység, ha azt a helyi építési szabályzat és az alapvető követelmények, a tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok, előírások megsértésével végzik, vagy a tevékenység végzése az életet, az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotot vagy használatot eredményez."
Ezt a helyzetet is feloldandó tervezik az Építési Törvény módosítását is, melyről bővebben itt olvashattok:

Én továbbra is úgy érzem, ha a helyi építési szabályzat minden pontjának megfelel a terv, és magunkat egy jó szerződéssel "levédjük", akkor nagy baj nem lehet.
Több kérdés is felmerül a törvény módosításának tervezeténél (pl. mi a beépítési magasság fogalma, stb.), kíváncsian várom a végeredményt.
Fontos kérdéskör a HÉSZ mellett a Szabályozási Terv előírásainak a betartása is, mivel az SZT-ben vannak olyan elemek, mely a HÉSZ rendelkezéseinek a következménye. (pl. beépítési mélység, stb.) Itt is látok egy ellentmondást, de tovább nem jogászkodom!

Üdvözlettel: Németh László


2016-02-10 (OTÉK módosítása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Ha jól számolom, 2016. március 10-től hatályos az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) módosítása, melyet a 02-09-én kihirdetett 10/2016. (II. 9.) Korm. rendelet tartalmaz:
1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 42. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet fásítani kell. A parkolófelületek árnyékolását biztosító fásítást − helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában − minden megkezdett 6 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos fa telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 szabad földterület biztosításával, amely 1 m2 alatti területei a telek zöldfelületébe nem számíthatók be.”

(2) Az R. 42. §-a a következő (14)–(17) bekezdésekkel egészül ki:
„(14) A (10) bekezdés a) pontjában meghatározott újonnan létesített várakozó- (parkoló) helyeket úgy kell kialakítani, hogy 100 várakozó- (parkoló) hely után legalább 10 várakozó- (parkoló) hely vonatkozásában elektromos gépjármű töltőállomás kiépíthető legyen a burkolat megbontása nélkül.
(15) A meglévő, (10) bekezdés a) pontjában meghatározott minden megkezdett 100 várakozó- (parkoló) helyből legalább kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni
a) 1500 m2 nettó árusítóteret meghaladó árusítótér felett 2019. január 1-jéig,
b) 300–1500 m2 közötti nettó árusítótér esetében
ba) ha az 50 000 lakosnál nagyobb településen található 2019. január 1-jéig,
bb) 20 001–50 000 lakosú településen 2020. január 1-jéig,
bc) 20 000 lakosnál kisebb településen 2026. január 1-jéig.
(16) Az ellenérték fejében várakozó- (parkoló) hely értékesítésére szolgáló építmények létesítése esetén a várakozó- (parkoló) helyeket úgy kell kialakítani, hogy 100 várakozó- (parkoló) hely után legalább 10 várakozó- (parkoló) hely vonatkozásában elektromos gépjármű töltőállomás kiépíthető legyen a burkolat megbontása nélkül.
(17) Az ellenérték fejében várakozó- (parkoló) hely értékesítését szolgáló, meglévő építmények esetén minden megkezdett 100 várakozó- (parkoló) helyből 2017. január 1-jéig legalább egyet, 2019. január 1-jéig legalább kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni.”

Mellékletben a módosítást tartalmazó Magyar Közlöny.

Üdvözlettel: Németh László

Attachments:
Letöltés (MK16015.pdf)Magyar Közlöny 2016/15
1084 Kb

2016-02-09 (456/2015 Korm. rendelet)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Korábbi hírlevelemben jeleztem, hogy napirenden van a tárgyi rendelet módosítása, melyet az elmúlt héten tárgyalt a kormány. Mi is csak a híradásokból értesülünk (a MÉK sem kap semmilyen információt, előterjesztést), miszerint (Lázár János miniszter sajtótájékoztatóján elhangzott):

  • "...a kormány kész bevezetni a kötelező tervezői művezetést, amely azt jelenti, hogy az építkezés közben a tervezőnek hat alkalommal kell ellenőriznie az építkezést, ezért maximum 180 ezer forint díjat kérhet. Az építész és munkatársai a kivitelezés minőségéért, a tervek betartásáért felelősséggel tartozik..."
  • "...továbbra sem kell építési engedély, a tervezőnek bejelentési kötelezettsége van. Összevonják az engedélyes és a kiviteli tervet, ebből lesz az egyszerűsített kiviteli terv.
    A megbízó szerződik az építésszel, akinek egy egyszerűsített kiviteli tervet kell készítenie, azt be kell jelentenie az önkormányzatnál, majd a tudomásulvétel után az építkezés megkezdődhet..."

A fenti bejelentések után további "kérdőjelek" maradtak, melyek rendeletben történő pontosítása még várat magára.
Ajánlom figyelmetekbe a 2016. március 10-i továbbképzést, melyen valószínűleg már többet tudunk:

http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=780:szakszeru-es-jogszeru-tervezes-2016&catid=9&Itemid=107

2013. augusztus 01-jét követően a szakmai kamarák hatáskörébe tartozó, szakmagyakorlási tevékenységet folytató cégek külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén, kamarai névjegyzékbe vétel mellett kezdhetik meg és folytathatják tevékenységüket.
Az ezzel kapcsolatos felhívás a MÉK honlapján található:

http://mek.hu/index.php?link=Felhivas_a_Magyar_Epitesz_Kamara_valamennyi_
szakmagyakorloja_szamara

Üdvözlettel: Németh László


2016-01-29 (456/2015 Korm. rendelet)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Gondolom többen vagytok úgy, hogy jelen jogszabályi környezetben, melyet a 2016. január 01-től hatályos rendelkezések alakítottak, kicsit tanácstalanok vagytok.
A 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban több kérdés felmerült már, és fel fog merülni, melyekre keressük a választ, keressük a jogi környezetben a helyünket.
Sokat gondolkodtam én is, hogy valami segítséget adjunk-e a tárgyi jogszabályok értelmezésében, de annyi nyitott kérdés van, hogy jelen helyzetben állást foglalni szerintem több, mint bátorság.
Egy biztos, a jövőben sokkal jobban oda kell figyelni a munkánkat meghatározó jogszabályokra - még hogy ne jogászkodjon az építész (B.V.) -, legfőbb dokumentum lesz a szerződés, minden munkafázisban! Erre nagyon ügyeljetek! Véleményem szerint típus szerződés nincs ebben a világban, minden munkára sajátos szerződéseket kell kötni!
Mindent rögzíteni kell (a tervezési programot is), mit miért adtok, mit mire szabad felhasználni, stb...

A mai napon részt vettem a Területi Elnökök Testületi ülésén a MÉK-nél. Az ülésen részt vett Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára is.
Tájékoztatást kaptunk arról, hogy jövő héten szerdán tárgyalja a kormány a tárgyi rendelet módosítását.
Várható, hogy a településképi véleményezés beépül a bejelentési eljárásba, egyszerűsített kiviteli tervet (építési tervet) kell majd a bejelentési dokumentáción kívül készíteni.

A honlapunkra feltettem a véleményem szerint hasznos információkat jelentő forrásokat:
http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=777:kerdesek-es-valaszok-a-456-2015-os-kormanyrendelet-gyakorlati-alkalmazasaval-kapcsolatban&catid=8&Itemid=101
Ajánlom mindenkinek a figyelmébe a "Magyarul Balóval" háttérműsort. Én Gémesi György véleményével értek egyet, miszerint egy alapjaiban elhibázott rendeletet nem lehet módosítgatni, hanem vissza kell vonni!


Szép hétvégét!

Üdvözlettel: Németh László


Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája