Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2016-05-08

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A Magyar Közlöny 2016. évi 64. számában kihirdették az 2016. évi XXXVI. törvényt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési Törvény) módosításáról.
A törvény főbb rendelkezései 2016. május 13-tól (péntek) hatályosak, melyek szerint alapvetően a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentésre vonatkozó előírások változnak.

  •  Az Építési Törvény hatályos rendelkezése:

13. §(2) A 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott épület építésével összefüggésben a helyi építési szabályzat rendelkezései közül kizárólag az építési telek
a) megengedett legnagyobb beépítettségét,
b) megengedett legnagyobb építménymagasságát vagy beépítési magasságát,
c) szabályozási vonalát és
d) beépítési módját vagy építési helyét
kell figyelembe venni.

  • 2016. május 13-tól hatályos:

13. §(2) A 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott lakóépület létesítésekor a helyi építési szabályzatban meghatározott
a) övezet, építési övezet területi lehatárolását;
b) övezetre, építési övezetre vonatkozóan
ba) a védelemmel és korlátozásokkal érintett területeken a szennyvízelvezetés vagy tisztítás szabályait
közegészségügyi szempont szerint,
bb) a megengedett legnagyobb beépítettséget,
bc) a telken, az építési telken elhelyezhető épület, valamint az önálló rendeltetési egység számát,
bd) a megengedett legnagyobb beépítési magasságot vagy építménymagasságot,
be) a szabályozási vonalat,
bf) a beépítési módot, az építési helyet és
bg) a minimális zöldfelület mértékét;
c) országos vagy helyi építészeti örökségvédelemmel, településképi védelemmel, országos régészeti-, táj- és
természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások
elleni védelemre, a katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket, védőterületet, védőtávolságot
kell figyelembe venni.”

  • Az Építési Törvény hatályos rendelkezése:

38. § (1) Építési tevékenységet végezni – ha e törvény vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak a jogerős építésügyi hatósági engedélynek, továbbá a hozzájuk tartozó, jóváhagyott engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint az ezek alapján készített kivitelezési dokumentációnak megfelelően szabad.

  • 2016. május 13-tól hatályos:

„38. § (1) Építési tevékenységet – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – kivitelezési dokumentáció alapján
lehet végezni.
(2) A kivitelezési dokumentáció tartalma – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – nem térhet el a hatósági
eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól.”

Az Építési Törvény további módosításai alapvetően a kivitelezői tevékenységet, a szakszerűtlenséget, a felelősségeket érinti.
Kötelező lesz 2016. május 13-tól az egyszerű bejelentési eljárás alapján végzett építési tevékenység esetén a tervezői művezetés, annak részleteiről, valamint az eljáráshoz szükséges dokumentációról (várhatóan egyszerűsített kiviteli tervdokumentáció) a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról) napokban várható módosítása során kapunk információt.

Mellékletben a Magyar Közlöny tárgyi törvényre vonatkozó része.

Üdvözlettel: Németh László

Attachments:
Letöltés (2016_evi_XXXVI_torveny.pdf)2016. évi XXXVI. törvény
33 Kb

2016-04-24 (456-os rendelet)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Többször leírtam már véleményemet a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletről (a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról), annak hatályosságát továbbra sem támogatom, a politikát ismerve sajnos ez irányú változás nem várható.
Várható viszont a módosítása, melyet meg fog előzni - valószínűleg a jövő héten kedden - a parlament előtt lévő 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről) módosításának (mellékletben a T/9369 előterjesztés) elfogadása.
Az építési törvény módosításában többek között a HÉSZ további pontjainak való megfelelés, a felelősségbiztosítás (ezzel még lesznek további "küzdelmek"), a tervezői művezetés bevezetése olvasható.
Az alábbi rendelkezést is tartalmazza majd a törvény: "Építési tevékenységet - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - kivitelezési dokumentáció alapján lehet végezni".
Vagyis a törvény elfogadását követően módosul a 456/2015-ös rendelet. A tervezet szerint nem lehet építkezni majd a bejelentési dokumentáció alapján, hanem ún. egyszerűsített kiviteli tervdokumentációt kell készíteni a bejelentési helyett, melyet a tervek szerint nem az ÉTDR-be, hanem az E-naplóba kell feltölteni.
A kiviteli dokumentációban már lesz alaprajz, metszet, szakági munkarészek, költségvetés kiírás, stb.

Most én úgy látom, hogy akinek folyamatban van 300 m2 alatti új lakóépület tervezése, az "gyorsan" készítse el a hatályos rendelet szerint a bejelentési dokumentációt (szerződés alapján az építtetőnek adjon alaprajzot, metszetet). A jövő héttől fel fognak gyorsulni az események, az új rendeletekről információt fogok küldeni. Fel kell készülni a tárgyi eljárás keretében az egyszerűsített kiviteli tervdokumentáció készítésére, mely nyilván több munkával (több idővel), több tervezési díjjal jár majd. A kötelező tervezői művezetés bevezetése még könnyen "fog menni", a felelősségbiztosítást további egyeztetések fogják pontosítani.


Üdvözlettel: Németh László

2016-04-04 (456-os rendelet)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Többször jeleztem már, hogy az év eleje óta hatályos 456/2015. (XII.29.) Korm. rendelet (a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról) alapjaiban változtatta meg az építésüggyel kapcsolatos eljárásokat.

Az eddigi információnk szerint április hónapban várható az Építési Törvény, majd a tárgyi rendelet módosítása, pontosítása.
(Én továbbra is a hatályon kívül helyezését támogatom a 456-os rendeletnek)
A közéletben a bevezetett módosítás úgy ágyazódott be, hogy sokkal egyszerűbb építkezni, az építész csak rajzoljon egy homlokzatot, meg helyszínrajzot, aztán lehet építkezni, majd kitalálunk valami alaprajzot menet közben.
Arra kérnék mindenkit, hogy nagyon körültekintően járjon el a viszonylag csábító felkérések esetén! Fontos egy jó szerződés, egy tervezési program, és a figyelem felhívása arra, hogy milyen jogkövetkezmények várhatóak eltérés esetén!
A 2016. március 10-i szakmai továbbképzésen elhangzott, hogy pl. a műszaki leírásban helyiséglistának kell lennie. Nyilván ez nem megy alaprajz nélkül! Amennyiben építés közben eltérnek attól (pl. a WC nagyobb lesz), akkor már azt megelőzően módosított bejelentést kell tenni! Ellenkező esetben fennmaradási eljárást kezdeményezhet a hatóság, melynek során már pl. a HÉSZ minden rendelkezését figyelembe kell venni.
Még számtalan jogi problémát okozhat e rendelet alkalmazása, (szomszédok előzetes, írásos tájékoztatása is ajánlott) legyetek körültekintőek!

Üdvözlettel: Németh László


2016-03-21

Kedves Kolléganők, Kollégák!

  • A kötelező továbbképzés díjáról már többször írtam, hogy azt (jelenleg 10.000,- Ft + ÁFA) kamaránk egy alkalommal az ötéves időszakban átvállalja. A korábbi képzésen résztvevők díját a kamaránk nevére kiállított számla ellenében tudjuk kifizetni. Így arra kérek mindenkit, figyeljen oda a számlázásra, az on-line továbbképzésen résztvevők a számlán szereplő vevőként a kamaránkat tüntessék fel. A MÉK-kel minden évben meg kell kötnünk a díj átvállalásáról szóló megállapodást, melyet már 2016-ban megtettünk. Így a http://tako.mek.hu/ oldalon a tantermi kötelező továbbképzésre jelentkezők díjáról szóló MÉK értesítést elvileg meg kell kapnunk, ahol jelezzük a MÉK felé a díj átvállalását, annak mértékét. (Továbbiak: http://fejermek.hu/attachments/article/666/6_eln%C3%B6ks%C3%A9gi.pdf )

Üdvözlettel: Németh László


2016-03-11 (kötelező továbbképzés)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Arra kérnék mindenkit, hogy nézze meg, vagy egyeztesse a kamara titkárságával, hogy a jogosultságának megújításához a kötelező továbbképzése (5 év alatt 1 alkalommal) teljesített-e!
A kötelező továbbképzést már második éve csak a MÉK szervezheti, illetve rendezheti meg. 2015-ben kamaránk szerződött a MÉK-kel, hogy a képzést tartsa meg Székesfehérváron. Idén nem tervezzük a kötelező képzés Fehérváron történő megtartását, mivel a MÉK min. 30 fő részvételével hajlandó leszerződni. Természetesen ha min. 30 fő jelen levelem után visszajelez, hogy jogosultságának megújításához 2016-ban szüksége van a kötelező továbbképzésre, akkor kezdeményezzük a MÉK-nél a képzés megtartását.
Kamaránk elnökségének döntése (http://fejermek.hu/attachments/article/666/6_eln%C3%B6ks%C3%A9gi.pdf) értelmében - miként azt már többször megírtam - a jogosultság megújításához szükséges kötelező továbbképzés díjának (jelenleg 10.000,- Ft + ÁFA) egy részét (tagoknak 100 %-ban) kamaránk az 5 éves továbbképzési időszak alatt egy alkalommal megtéríti.  Természetesen akinek már megvan a kötelező továbbképzése a 2015 év előtti időszakból, (mikor kamaránk szervezte ezen képzéseket díjmentes részvétellel) melyet felhasználhat a 2016. évi, illetve az azt követő megújításkor, annak már nem térítjük meg a további képzésének a díját. (elvileg több kötelező továbbképzést is el lehet végezni az 5 év alatt, kinek ahogy tetszik)
Tehát, akinek 2016-ban el kell végeznie a kötelező továbbképzést a szakmagyakorlása megújításához, és 2015. előtt nem vett részt az általunk szervezett továbbképzésen, annak az elnökségi döntés értelmében vállaljuk át a képzés díját az országban bármelyik helyszínen történő részvétel esetén!
A képzésekről a MÉK honlapján itt található információ: http://tako.mek.hu/


Üdvözlettel: Németh László

2016-02-29 (Építési törvény módosítása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról) hatályba lépésével (2016-01-01) alaposan megváltozott bizonyos épületek építéshatósági eljárása. Már több, mint egy hete tudomást szereztünk a rendelet tervezett módosításáról, melyhez egy hétvége alatt kellett javaslattal élnünk.
A MÉK felé elküldött észrevételeinknek nem tudom mi lett a sorsa. Véleményem továbbra is az, hogy egy teljesen elkapkodott, átgondolatlan helyzetet teremtettek, melynek legjobb megoldása a rendelet hatályon kívül helyezése lenne.
A rendelethez - még az elmúlt évben - kellett az 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről) egyes rendelkezéseinek módosítása is, mely az egyszerű bejelentési eljárás esetén szabályozta, hogy a helyi építési szabályzat mely pontjait kell figyelembe venni a kérelem elbírálásánál. (13. § (2))
Azonban a törvény így "önmagának" mondott ellent, hiszen pl. a 48.§ (5) szerint: "Szakszerűtlen a 16. §, a 32. §, a 38/A. §, a 38/C. § és a 38/D. § szerinti tevékenység, valamint a kivitelezői tevékenység, ha azt a helyi építési szabályzat és az alapvető követelmények, a tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok, előírások megsértésével végzik, vagy a tevékenység végzése az életet, az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotot vagy használatot eredményez."
Ezt a helyzetet is feloldandó tervezik az Építési Törvény módosítását is, melyről bővebben itt olvashattok:

Én továbbra is úgy érzem, ha a helyi építési szabályzat minden pontjának megfelel a terv, és magunkat egy jó szerződéssel "levédjük", akkor nagy baj nem lehet.
Több kérdés is felmerül a törvény módosításának tervezeténél (pl. mi a beépítési magasság fogalma, stb.), kíváncsian várom a végeredményt.
Fontos kérdéskör a HÉSZ mellett a Szabályozási Terv előírásainak a betartása is, mivel az SZT-ben vannak olyan elemek, mely a HÉSZ rendelkezéseinek a következménye. (pl. beépítési mélység, stb.) Itt is látok egy ellentmondást, de tovább nem jogászkodom!

Üdvözlettel: Németh László


Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája