Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2015-11-09

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az alábbiakra szeretném felhívni a figyelmeteket:

 • A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szabályozza az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes feltételeit. A teljesítmény nyilatkozat tartalmazza a termék vagy készlet legfontosabb tulajdonságait, a termék jellemzőit. Felhívom a figyelmeteket, hogyaz 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) 13. § (5) bekezdése szerint: Rendszerengedéllyel rendelkező építési módszerek, a könnyűszerkezetes technológiával készülő épületek csak akkreditált intézet által bevizsgált technológiával és szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, kialakítással létesíthetőek.
 • Az energetikai előírások 2016. január 01-i változásaival egy időben ( http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=735:2015-09-15&catid=15&Itemid=161 ) módosul többek között a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet is.Így jövő évtől az építési engedély érvényességét kétszer lehet majd meghosszabbítani egy-egy évvel. Ha időközben változtak a jogszabályok, akkor is meghosszabbítható ez engedély a mellékelt Magyar Közlöny 127. sz. (19559 oldalától) értelmében.
 • Mellékelem a már hatályos 310/2015. (X. 28.) Korm. rendeletet (a tervpályázati eljárásokról), illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet (az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól).
Üdvözlettel: Németh László

2015-09-21

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az alábbi programokra szeretném felhívni a figyelmeteket:

 • 2015. október 27-én 17 órakor Tisztújító Taggyűlést tartunk Székesfehérváron, a Szabadművelődés Házában. A  későbbiekben még küldök tájékoztatót a rendezvényről.

Az október 01-én tartandó szakmai napunkra visszajelzést kérnék, hogy ki szeretne részt venni! (Utazás egyénileg - "telekocsival")
A Build-Communication Kft.- vel folyamatban van egy szakmai nap szervezése 2015 november 11-én, továbbá az ÉMSZ Szakmai Napok keretében várható novemberben, vagy december elején egy 3 pontos szakmai nap.

Üdvözlettel: Németh László


2015-09-15

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A napirenden lévő bevándorlás okán számtalan jogszabályi változás történt. Akinek ehhez kapcsolódó tervezni valója lesz, tanulmányozza a rendeleteket, több könnyítést, kivételes eljárást vezettek be.
A csatolt 2015. évi 127. Magyar Közlönyben is megjelent az OTÉK ez irányú változtatása.
Kiemelném a Közlönyben megjelent, energetikával kapcsolatos rendeletmódosításokat.  Pl.:

 • Új épület építése esetén 2016. január 01-től az energetikai tanúsítványt nem a használatbavétel után (90 napon belül), hanem a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtása előtt kell elkészíteni. (176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet  3. § (2) bekezdése)
 • Változnak a minőségi osztályok jelölései (dupla betű), elnevezései, két osztállyal (AA++ - minimális energiaigényű; JJ - kiemelkedően rossz) több lesz.
 • 2020. december 31-től minden épületet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerinti közel nulla energiaigényű (a meghatározása is módosul) épületként kell kialakítani.
Mellékelem a tárgyi Közlöny szakmánkat érintő kivonatát is, érdemes szó szerint átolvasni, mert több változás is lesz.

Üdvözlettel: Németh László
Attachments:
Letöltés (MK15_127_reszlet.pdf)MK15_127_reszlet.pdf
170 Kb

2015-09-07

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A Magyar Közlöny 2015. évi 123. számában megjelent a Kormány 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozata az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról.
Végső határidőként 2017. január 01-ig jelentős átalakítások várhatóak az építésügy területén. Egy-két rendelkezést emelnék ki a mellékelt határozatból:

 • Az ügyintézés hatékonyabbá tétele érdekében az általános építésügyi hatósági hatáskört a jegyzőtől a járási hivatalba kell integrálni, hogy az engedélyezési eljárásokban a szakhatósági közreműködés az integráció következtében nagymértékben lecsökkenjen, aminek a szervezeti, személyi és forrásigényét, valamint hatásait vizsgálni kell. Valamennyi járásban legalább egy építésügyi hatóságot létre kell hozni. Határidő: 2016. december 31.
 • A lakossági építkezések támogatása érdekében átlagosnak tekinthető minimum méret meghatározásával egy gyorsabb eljárásmenet kialakítása indokolt. Legfeljebb 160 m2 hasznos alapterületű lakóépület (legfeljebb 3 szint: pince+földszint+tetőtér) építése vagy meglévő lakóépület legfeljebb 160 m2 hasznos alapterületűvé történő bővítése vagy átalakítása esetén, amennyiben szakhatósági közreműködés, és építésügyi követelmények vizsgálatán túlmenő szakkérdés vizsgálat nem szükséges, az építésügyi hatóságnak tudomásulvételi eljárást kell lefolytatnia.   Határidő: 2016. december 31.
 • A szakmai kamarák bevonásával az építési tevékenység végzéséhez kapcsolódó dokumentációk teljes körű, átfogó és folyamatos monitoring-felülvizsgálata, a hazai sajátosságokhoz igazodó Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan.   Határidő: 2016. december 31.
 • Az érintett szakmai szervezetek bevonásával ki kell dolgozni az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszert és a hozzá kapcsolódó minimális tervezői díjszabást, az érintett jogszabályok módosítását. Határidő: 2016. december 15.
 • Az érintett szakmai szervezetek bevonásával be kell vezetni a kötelező tervezői nyilatkozattételt és annak körét, amelynek során a tervezőnek az egyes tervdokumentációk elkészítésekor nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezés során az elvárható legmagasabb minőség figyelembevételével a jogszabályok és a szakmai
  előírások betartásával járt el, valamint az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer alapján a jogszabályban meghatározott tartalmú nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az építőipari kivitelezés a terveknek megfelelően valósult meg.
  Határidő: 2016. december 15.
 • Meg kell határozni a tervezői művezetés kötelező jellegű bevezetésének eseteit és az építőipari kivitelezés tervezői felügyeletét, illetve annak szabályait be kell építeni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletbe, illetve az egyéb érintett jogszabályokba. Határidő: 2016. december 15.
 • Meg kell határozni az egyszerűsített e-építési napló tartalmi és alkalmazási követelményeit, és a szabályokat be kell építeni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletbe, illetve az egyéb érintett jogszabályokba. Határidő: 2016. december 15.

További rendelkezések találhatóak pl. a szerzői joggal, a felelősségbiztosítással, a reális költségbecsléssel, a szabványokkal kapcsolatosan. Fontos "olvasmány"!

Üdvözlettel: Németh László

Attachments:
Letöltés (MK15_123.pdf)MK15_123.pdf
78 Kb

2015-05-19

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A kötelező továbbképzésről:

 • A jövőben csak a Magyar Építész Kamara szervez és szervezhet kötelező továbbképzést. Korábban mi is évente rendeztünk ilyen oktatást tagjaink számára díjmentesen, azonban  a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről) lehetőséget ad arra, hogy  a MÉK döntsön a továbbképzéseket illetően. Ez nem jelenti azt, hogy Székesfehérváron ne lenne kötelező továbbképzés, csak ezután a mi dolgunk a számla rendezésére "korlátozódik".
 • A legutóbbi elnökségi ülésünkön úgy döntöttünk, hogy a fizetett éves kamarai tagdíj, nyilvántartási díj 20 % - ának mértékéig (+ ÁFA) a területi kamara az ötéves továbbképzési időszakban egy alkalommal (elegendő a szakmagyakorláshoz) átvállalja a kötelező továbbképzés díját (10.000,- + ÁFA). Ez 2015. évben a teljes tagdíjat, a kettős kamarai tagdíjat fizetők esetében 10.000,- FT + ÁFA, a kedvezményes tagdíj, nyilvántartási díj (15.000,-) esetében  3.000,- Ft + ÁFA. Kérelemre az elnökség dönt a díj mértékének átvállalásáról. (pl. tagsági jogviszonyukat felfüggesztők-jogosultságukat szüneteltetők, nyugdíjasok, egyéb rászorultság esetén)
 • A kötelező oktatáson való részvételre regisztrálni kell a http://tako.mek.hu/ oldalon. A regisztrálásnál a számlázási névhez, címhez mindenki írja be azt a nevet és címet, amit általában kérni szokott (saját, vagy cég). Kamaránk a konkrét jelentkezéskor értesül arról, ki, melyik továbbképzésen kíván részt venni. Akkor fogjuk jelezni a MÉK-nek a fenti átvállalási díjat. Tehát előre senki ne fizessen, ha jogosult a díj (vagy egy részének) átvállalására.

A szakmai továbbképzésről:

 • Korábbi levelünknek megfelelően továbbra is átvállaljuk a MÉK-nek fizetendő 1500,- Ft + ÁFA adminisztrációs díjat, amennyiben azt a szervezők kérik. Ekkor a számlán a vevőnek a Fejér Megyei Építészek Kamaráját (Szfvár. Várkörút 23.) kell feltüntetni, s a számla rendezése után irodánkban megtérítjük a díjat.
 • Felhívom figyelmeteket a következő, saját szervezésben megtartandó szakmai továbbképzésünkre, mely 2015. május 21-én (csütörtök) 9:00-tól lesz Székesfehérváron, a Szabadművelődés Házában.
  A szakmai napon a hőszigetelő szendvicspanelek alkalmazásáról lesz szó, melyet tagtársunknak, Sajtos Csongornak az előadásával kezdünk megvalósult és tervezett munkákról. Utána a Kingspan szakemberei tartják meg érdekes előadásaikat.
  További részletek itt:

http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=698:hoszigetelo-szendvicspanelek-alkalmazasa-az-uj-eloirasok-szerkezetei&catid=9&Itemid=107

Üdvözlettel: Németh László


2015-05-08 (kötelező továbbképzés)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A szakmagyakorlási jogosultsági időszak ( 5 év ) alatt egyszer elvégzendő kötelező továbbképzéssel kapcsolatosan az alábbi információkat közlöm:

 • A jövőben csak a Magyar Építész Kamara szervez és szervezhet kötelező továbbképzést. Korábban mi is évente rendeztünk ilyen oktatást tagjaink számára díjmentesen, azonban  a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről) lehetőséget ad arra, hogy  a MÉK döntsön a továbbképzéseket illetően. Ez nem jelenti azt, hogy Székesfehérváron ne lenne kötelező továbbképzés, csak ezután a mi dolgunk a számla rendezésére "korlátozódik".
 • A következő elnökségi ülésen javaslatot teszek arra, hogy a fenti továbbképzés díját (10.000,- Ft + ÁFA) tagjaink részére teljes egészében vállalja át a kamara. A kedvezményes  tagdíjat nem fizető szüneteltetők, a nyilvántartottak esetében a hozzájárulás mértékét fogjuk eldönteni. Aki ebben az évben eddig részt vett kötelező oktatáson ( pl. Construma), annak az elnökségi döntésünk után visszamenőlegesen is kifizethetjük a képzés díját megfelelő számla esetén.
 • A következő, MÉK által szervezett tantermi oktatás Debrecenben lesz (gondolom oda nem akartok elmenni), majd június 04-én Budapesten. Mi az őszre tervezünk kötelező oktatást Székesfehérváron (melyet a MÉK szervez), ezért arra kérnék mindenkit, hogy nézze meg mikor, melyik évben szeretne ilyen oktatáson részt venni! Akinek az idei ősz megfelelő, jelezzen vissza, melyik hónapban alkalmas! (Kihelyezett továbbképzést csak min. 30 fő részvétele esetén tart a MÉK.)
 • A kötelező oktatáson való részvételre regisztrálni kell a http://tako.mek.hu/ oldalon. Arra kérnék mindenkit, hogy addig ne regisztráljon, míg elnökségünk (jövő héten) nem dönt. A regisztrációnál ki kell tölteni a számlázási címet is, így a kamarai átvállalással kapcsolatosan a MÉK-kel pontosítanunk kell a regisztrációt.

Üdvözlettel: Németh László


Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája