Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2016-01-05 (jogszabályi változások)

Kedves Kolléganők, Kollégák!  B.Ú.É.K.!

Sajnos ez az év sem úgy kezdődik, hogy az építész ne jogászkodjon. A 2016.01.01-től hatályos új rendeletek, módosítások értelmezése még sok időt el fog rabolni a tényleges munkától.
Az eddigi kutakodásomat szeretném Veletek megosztani:

- A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról:

 • A hiánypótlás határideje 10 napra csökkent a 20-ról, nincs hiánypótlás hiánypótlása. (11.§)
 • A szakhatóság is előírhat egy alkalommal hiánypótlást 10 napos határidővel. (13.§)
 • Az energetikai rendeletek módosítása, az egyszerű bejelentési eljárás bevezetése egyes rendelkezéseket érint
 • Az építési engedély hatályossága kétszer 1 évre meghosszabbítható. (21.§)
 • Az energetikai tanúsítást a használatbavétel előtt el kell készíttetni. (39.§)
 • A nem emberi tartózkodású nettó 50 m3, és 3 m gerincmagasság alatti építmény átalakítása és felújítása is engedély nélkül történhet. (1. melléklet)
 • Az engedélyezési dokumentációhoz szükséges építményérték és energetikai számítás alapjául meghatározták a vonatkozó rendeleteket. (8. melléklet)

- A 1997. évi (építési) LXXVIII. törvény

 • Meghatározásra került az "Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység" (33/A. §), ezzel összefüggésben a bejelentésnél figyelembe veendő HÉSZ előírások. (13.§ (2))
 • Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban a részt vevő szakhatóságok ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás és az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása során egységesen huszonegy nap. (53/C.§ (4))

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 • Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű, más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó, egylakásos lakóépület bontási, építési (továbbépítési), módosított építési és használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.
  (XV. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke - IV/b)

A végére hagytam a várhatóan legnagyobb visszhangot kiváltó, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletet.  A mai napig folyamatosan olvasom a rendelettel kapcsolatos fórumokat, ajánlom Nektek is a honlapunkon található cikket figyelmetekbe:
http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=769:kihirdettek-az-egyszeru-bejelentesrol-szolo-rendeletet&catid=8&Itemid=101

Rengeteg problémát, értelmezési gondot felvet az egyszerű bejelentés, mely már "elérhető" az ÉTDR oldalán. Az év elején szükséges lesz akár a MÉK bevonásával egy egyeztetési fórumot tartani, mert számtalan kérdés felmerül. Egyet én is szeretnék tisztázni Veletek.
A 300 m2, mint szintterület már ismerős a 191/2009-es kivitelezésről szóló rendeletből, mely a kiviteli tervdokumentáció készítésével van kapcsolatban. A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentési eljárás azonban ezzel nincs összefüggésben.
Vagyis e rendelet szerint bejelentetett, 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépülethez nem kell kiviteli tervet készíteni, még ha a szintterülete meg is haladja (mert meghaladja) a 300 m2-t.
Ugyanis, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) szerint:  Az építésügyi hatóság engedélyéhez vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásulvételi eljárásához kötött építési tevékenység – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az 1. mellékletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentáció alapján végezhető.

Tehát a bejelentés nem építésügyi hatósági engedély, így a fenti idézett rendelkezés arra nem vonatkozik. Ez kinek jó, azt nem tudom!

A 312/2012 Korm. rendelet szerint pedig:
62. § (1) Az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (2) bekezdés b) pontja és az 58. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzése alkalmával ellenőrzi, hogy

c) az építőipari kivitelezési tevékenység a jogerős építésügyi hatósági engedély, a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció és az az alapján készített kivitelezési dokumentáció, egyszerű bejelentéshez kötött épület esetén az egyszerű bejelentési dokumentáció alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával történt-e,

Egyelőre ennyit, talán egy kicsit sok (sokk) is. A fentiek az én értelmezésem, mindenki a saját felelősségére használja!
Mellékletben a módosított, érintett rendeletek.

Üdvözlettel: Németh László


2015-11-16 (Online szabvány)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A Miniszterelnökség támogatásának is köszönhetően a mai naptól egy évig kamaránk irodájában lehetőség van a Magyar Szabványügyi Testület által működtetett Online Szabványkönyvtár használatára.
Az Online Szabványkönyvtár egy virtuális könyvtár, ahol a szabványinformációk, a szabványok szövege és a kiadványok kizárólag képernyőn való olvasásra nyithatók meg, tehát nem nyomtathatók és nem letölthetők.
(A szabványok és szabványkiadványok szerzői jogi védelem alatt állnak. Az Online Szabványkönyvtárban az olvasásra rendelkezésre bocsátott szabványok és kiadványok a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) tulajdonát képezik, tehát az Online Szabványkönyvtár szolgáltatásainak igénybe vételével és szabványkiadványok tulajdonjogát a felhasználó nem szerzi meg. A szabványok és a szabványkiadványok szövegének felhatalmazás nélkül másolása, sokszorosítása, illetve a szerzői jogok bármilyen módon való megsértése jogszabálysértő magatartás, amelynek összes következményét a jogsértést elkövetőnek kell viselnie.)

Mint köztudott, a szabványok használata nem kötelező, de ajánlott. Én még a hatályon kívül helyezett szabványok ismeretét is javaslom, azokban is sok fontos információ található.
Tehát 1 évig, a kamaránk irodájában (Szfvár., Várkörút 23.) - helybeli olvasásra -  az összes szabvány elérhető.

Üdvözlettel: Németh László

2015-11-09

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az alábbiakra szeretném felhívni a figyelmeteket:

 • A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szabályozza az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes feltételeit. A teljesítmény nyilatkozat tartalmazza a termék vagy készlet legfontosabb tulajdonságait, a termék jellemzőit. Felhívom a figyelmeteket, hogyaz 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) 13. § (5) bekezdése szerint: Rendszerengedéllyel rendelkező építési módszerek, a könnyűszerkezetes technológiával készülő épületek csak akkreditált intézet által bevizsgált technológiával és szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, kialakítással létesíthetőek.
 • Az energetikai előírások 2016. január 01-i változásaival egy időben ( http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=735:2015-09-15&catid=15&Itemid=161 ) módosul többek között a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet is.Így jövő évtől az építési engedély érvényességét kétszer lehet majd meghosszabbítani egy-egy évvel. Ha időközben változtak a jogszabályok, akkor is meghosszabbítható ez engedély a mellékelt Magyar Közlöny 127. sz. (19559 oldalától) értelmében.
 • Mellékelem a már hatályos 310/2015. (X. 28.) Korm. rendeletet (a tervpályázati eljárásokról), illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet (az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól).
Üdvözlettel: Németh László

2015-09-21

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az alábbi programokra szeretném felhívni a figyelmeteket:

 • 2015. október 27-én 17 órakor Tisztújító Taggyűlést tartunk Székesfehérváron, a Szabadművelődés Házában. A  későbbiekben még küldök tájékoztatót a rendezvényről.

Az október 01-én tartandó szakmai napunkra visszajelzést kérnék, hogy ki szeretne részt venni! (Utazás egyénileg - "telekocsival")
A Build-Communication Kft.- vel folyamatban van egy szakmai nap szervezése 2015 november 11-én, továbbá az ÉMSZ Szakmai Napok keretében várható novemberben, vagy december elején egy 3 pontos szakmai nap.

Üdvözlettel: Németh László


2015-09-15

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A napirenden lévő bevándorlás okán számtalan jogszabályi változás történt. Akinek ehhez kapcsolódó tervezni valója lesz, tanulmányozza a rendeleteket, több könnyítést, kivételes eljárást vezettek be.
A csatolt 2015. évi 127. Magyar Közlönyben is megjelent az OTÉK ez irányú változtatása.
Kiemelném a Közlönyben megjelent, energetikával kapcsolatos rendeletmódosításokat.  Pl.:

 • Új épület építése esetén 2016. január 01-től az energetikai tanúsítványt nem a használatbavétel után (90 napon belül), hanem a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtása előtt kell elkészíteni. (176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet  3. § (2) bekezdése)
 • Változnak a minőségi osztályok jelölései (dupla betű), elnevezései, két osztállyal (AA++ - minimális energiaigényű; JJ - kiemelkedően rossz) több lesz.
 • 2020. december 31-től minden épületet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerinti közel nulla energiaigényű (a meghatározása is módosul) épületként kell kialakítani.
Mellékelem a tárgyi Közlöny szakmánkat érintő kivonatát is, érdemes szó szerint átolvasni, mert több változás is lesz.

Üdvözlettel: Németh László
Attachments:
Letöltés (MK15_127_reszlet.pdf)MK15_127_reszlet.pdf
170 Kb

2015-09-07

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A Magyar Közlöny 2015. évi 123. számában megjelent a Kormány 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozata az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról.
Végső határidőként 2017. január 01-ig jelentős átalakítások várhatóak az építésügy területén. Egy-két rendelkezést emelnék ki a mellékelt határozatból:

 • Az ügyintézés hatékonyabbá tétele érdekében az általános építésügyi hatósági hatáskört a jegyzőtől a járási hivatalba kell integrálni, hogy az engedélyezési eljárásokban a szakhatósági közreműködés az integráció következtében nagymértékben lecsökkenjen, aminek a szervezeti, személyi és forrásigényét, valamint hatásait vizsgálni kell. Valamennyi járásban legalább egy építésügyi hatóságot létre kell hozni. Határidő: 2016. december 31.
 • A lakossági építkezések támogatása érdekében átlagosnak tekinthető minimum méret meghatározásával egy gyorsabb eljárásmenet kialakítása indokolt. Legfeljebb 160 m2 hasznos alapterületű lakóépület (legfeljebb 3 szint: pince+földszint+tetőtér) építése vagy meglévő lakóépület legfeljebb 160 m2 hasznos alapterületűvé történő bővítése vagy átalakítása esetén, amennyiben szakhatósági közreműködés, és építésügyi követelmények vizsgálatán túlmenő szakkérdés vizsgálat nem szükséges, az építésügyi hatóságnak tudomásulvételi eljárást kell lefolytatnia.   Határidő: 2016. december 31.
 • A szakmai kamarák bevonásával az építési tevékenység végzéséhez kapcsolódó dokumentációk teljes körű, átfogó és folyamatos monitoring-felülvizsgálata, a hazai sajátosságokhoz igazodó Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan.   Határidő: 2016. december 31.
 • Az érintett szakmai szervezetek bevonásával ki kell dolgozni az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszert és a hozzá kapcsolódó minimális tervezői díjszabást, az érintett jogszabályok módosítását. Határidő: 2016. december 15.
 • Az érintett szakmai szervezetek bevonásával be kell vezetni a kötelező tervezői nyilatkozattételt és annak körét, amelynek során a tervezőnek az egyes tervdokumentációk elkészítésekor nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezés során az elvárható legmagasabb minőség figyelembevételével a jogszabályok és a szakmai
  előírások betartásával járt el, valamint az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer alapján a jogszabályban meghatározott tartalmú nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az építőipari kivitelezés a terveknek megfelelően valósult meg.
  Határidő: 2016. december 15.
 • Meg kell határozni a tervezői művezetés kötelező jellegű bevezetésének eseteit és az építőipari kivitelezés tervezői felügyeletét, illetve annak szabályait be kell építeni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletbe, illetve az egyéb érintett jogszabályokba. Határidő: 2016. december 15.
 • Meg kell határozni az egyszerűsített e-építési napló tartalmi és alkalmazási követelményeit, és a szabályokat be kell építeni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletbe, illetve az egyéb érintett jogszabályokba. Határidő: 2016. december 15.

További rendelkezések találhatóak pl. a szerzői joggal, a felelősségbiztosítással, a reális költségbecsléssel, a szabványokkal kapcsolatosan. Fontos "olvasmány"!

Üdvözlettel: Németh László

Attachments:
Letöltés (MK15_123.pdf)MK15_123.pdf
78 Kb

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája