Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2016-01-06 (tagdíj, kedvezmények)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A 2016. évi tagdíjjal kapcsolatosan az alábbiakra szeretném felhívni a figyelmeteket:

 • A 2015. novemberi 27-i MÉK Küldöttgyűlés - változatlanul - 50.000,- Ft-ban határozta meg a 2016. évi tagdíjat, melyet alapszabályunk értelmében két részletben, május 20-ig, illetve október 20-ig kell megfizetni.
 • A kettős kamarai tagoknak 2016. január 15-ig kell nyilatkozniuk kettős kamarai tagságukról, mely esetben a tagdíj 70 %-át fizetik.
 • MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata szerint az a nyugdíjas, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelőző évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett, az a tagdíj 30%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként.

Kedves 70. életévet betöltött tagjaink!

A MÉK Küldöttgyűlése módosította a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatát, miszerint a korábbi önkéntes tagdíjfizetést eltörölte. Ennek okai sajnos egyes budapesti visszaélésekre vezethető vissza, így a döntést mi nem tudtuk befolyásolni.
Múlt év végén kiküldtünk egy nyilatkozatot, miszerint döntenetek kell a továbbiakban a jogviszonyok (tagsági, szakmagyakorlási) fenntartásáról, mivel a MÉK részesedés januári meghatározásához erre szükség van.
A következő elnökségi ülésen elő fogom terjeszteni, hogy kamaránk gyakoroljon méltányosságot, s aki fenntartja jogviszonyát, nem kéri a szüneteltetést, annak ne kelljen a teljes tagdíjat fizetni, hanem csak annak 30 %-át. (Jelenleg 15.000,- Ft)
Meg fogjuk találni annak is a lehetőségét, hogy ez bekerüljön a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatába.
A MÉK Szakmai továbbképzési szabályzata szerint akinek a 70. életévének betöltése után jár le a továbbképzési időszaka, annak ebben és az ezt követő továbbképzési időszakokban legalább 5 továbbképzési pont megszerzését kell igazolnia, a további 15 továbbképzési pont megszerzése önkéntes.

Egy jogszabályi változásra szeretném még felhívni a figyelmeteket:
A 2004. évi CXL.törvény (Ket) 32. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezték, az eljárás nem függeszthető fel január 01-től az ügyfél kérelmére.
(Pl. ha a hiánypótlást most már 10 nap alatt nem tudjuk teljesíteni, akkor az ügyfél nem kérheti az eljárás felfüggesztését.)

Idén is kiadják az Ybl Miklós-díjat, melyre jelölést (portfólió-életút-tevékenység és ajánlás) 2016. január 11-én 12:00 óráig kell a MÉK-hez eljuttatni. Az erre vonatkozó anyagot kérem kamaránkhoz eljuttatni, mi továbbítjuk a MÉK-hez.

Üdvözlettel: Németh László


2016-01-05 (jogszabályi változások)

Kedves Kolléganők, Kollégák!  B.Ú.É.K.!

Sajnos ez az év sem úgy kezdődik, hogy az építész ne jogászkodjon. A 2016.01.01-től hatályos új rendeletek, módosítások értelmezése még sok időt el fog rabolni a tényleges munkától.
Az eddigi kutakodásomat szeretném Veletek megosztani:

- A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról:

 • A hiánypótlás határideje 10 napra csökkent a 20-ról, nincs hiánypótlás hiánypótlása. (11.§)
 • A szakhatóság is előírhat egy alkalommal hiánypótlást 10 napos határidővel. (13.§)
 • Az energetikai rendeletek módosítása, az egyszerű bejelentési eljárás bevezetése egyes rendelkezéseket érint
 • Az építési engedély hatályossága kétszer 1 évre meghosszabbítható. (21.§)
 • Az energetikai tanúsítást a használatbavétel előtt el kell készíttetni. (39.§)
 • A nem emberi tartózkodású nettó 50 m3, és 3 m gerincmagasság alatti építmény átalakítása és felújítása is engedély nélkül történhet. (1. melléklet)
 • Az engedélyezési dokumentációhoz szükséges építményérték és energetikai számítás alapjául meghatározták a vonatkozó rendeleteket. (8. melléklet)

- A 1997. évi (építési) LXXVIII. törvény

 • Meghatározásra került az "Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység" (33/A. §), ezzel összefüggésben a bejelentésnél figyelembe veendő HÉSZ előírások. (13.§ (2))
 • Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban a részt vevő szakhatóságok ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás és az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása során egységesen huszonegy nap. (53/C.§ (4))

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 • Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű, más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó, egylakásos lakóépület bontási, építési (továbbépítési), módosított építési és használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.
  (XV. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke - IV/b)

A végére hagytam a várhatóan legnagyobb visszhangot kiváltó, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletet.  A mai napig folyamatosan olvasom a rendelettel kapcsolatos fórumokat, ajánlom Nektek is a honlapunkon található cikket figyelmetekbe:
http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=769:kihirdettek-az-egyszeru-bejelentesrol-szolo-rendeletet&catid=8&Itemid=101

Rengeteg problémát, értelmezési gondot felvet az egyszerű bejelentés, mely már "elérhető" az ÉTDR oldalán. Az év elején szükséges lesz akár a MÉK bevonásával egy egyeztetési fórumot tartani, mert számtalan kérdés felmerül. Egyet én is szeretnék tisztázni Veletek.
A 300 m2, mint szintterület már ismerős a 191/2009-es kivitelezésről szóló rendeletből, mely a kiviteli tervdokumentáció készítésével van kapcsolatban. A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentési eljárás azonban ezzel nincs összefüggésben.
Vagyis e rendelet szerint bejelentetett, 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépülethez nem kell kiviteli tervet készíteni, még ha a szintterülete meg is haladja (mert meghaladja) a 300 m2-t.
Ugyanis, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) szerint:  Az építésügyi hatóság engedélyéhez vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásulvételi eljárásához kötött építési tevékenység – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az 1. mellékletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentáció alapján végezhető.

Tehát a bejelentés nem építésügyi hatósági engedély, így a fenti idézett rendelkezés arra nem vonatkozik. Ez kinek jó, azt nem tudom!

A 312/2012 Korm. rendelet szerint pedig:
62. § (1) Az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (2) bekezdés b) pontja és az 58. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzése alkalmával ellenőrzi, hogy

c) az építőipari kivitelezési tevékenység a jogerős építésügyi hatósági engedély, a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció és az az alapján készített kivitelezési dokumentáció, egyszerű bejelentéshez kötött épület esetén az egyszerű bejelentési dokumentáció alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával történt-e,

Egyelőre ennyit, talán egy kicsit sok (sokk) is. A fentiek az én értelmezésem, mindenki a saját felelősségére használja!
Mellékletben a módosított, érintett rendeletek.

Üdvözlettel: Németh László


2015-11-16 (Online szabvány)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A Miniszterelnökség támogatásának is köszönhetően a mai naptól egy évig kamaránk irodájában lehetőség van a Magyar Szabványügyi Testület által működtetett Online Szabványkönyvtár használatára.
Az Online Szabványkönyvtár egy virtuális könyvtár, ahol a szabványinformációk, a szabványok szövege és a kiadványok kizárólag képernyőn való olvasásra nyithatók meg, tehát nem nyomtathatók és nem letölthetők.
(A szabványok és szabványkiadványok szerzői jogi védelem alatt állnak. Az Online Szabványkönyvtárban az olvasásra rendelkezésre bocsátott szabványok és kiadványok a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) tulajdonát képezik, tehát az Online Szabványkönyvtár szolgáltatásainak igénybe vételével és szabványkiadványok tulajdonjogát a felhasználó nem szerzi meg. A szabványok és a szabványkiadványok szövegének felhatalmazás nélkül másolása, sokszorosítása, illetve a szerzői jogok bármilyen módon való megsértése jogszabálysértő magatartás, amelynek összes következményét a jogsértést elkövetőnek kell viselnie.)

Mint köztudott, a szabványok használata nem kötelező, de ajánlott. Én még a hatályon kívül helyezett szabványok ismeretét is javaslom, azokban is sok fontos információ található.
Tehát 1 évig, a kamaránk irodájában (Szfvár., Várkörút 23.) - helybeli olvasásra -  az összes szabvány elérhető.

Üdvözlettel: Németh László

2015-11-09

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az alábbiakra szeretném felhívni a figyelmeteket:

 • A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szabályozza az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes feltételeit. A teljesítmény nyilatkozat tartalmazza a termék vagy készlet legfontosabb tulajdonságait, a termék jellemzőit. Felhívom a figyelmeteket, hogyaz 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) 13. § (5) bekezdése szerint: Rendszerengedéllyel rendelkező építési módszerek, a könnyűszerkezetes technológiával készülő épületek csak akkreditált intézet által bevizsgált technológiával és szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, kialakítással létesíthetőek.
 • Az energetikai előírások 2016. január 01-i változásaival egy időben ( http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=735:2015-09-15&catid=15&Itemid=161 ) módosul többek között a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet is.Így jövő évtől az építési engedély érvényességét kétszer lehet majd meghosszabbítani egy-egy évvel. Ha időközben változtak a jogszabályok, akkor is meghosszabbítható ez engedély a mellékelt Magyar Közlöny 127. sz. (19559 oldalától) értelmében.
 • Mellékelem a már hatályos 310/2015. (X. 28.) Korm. rendeletet (a tervpályázati eljárásokról), illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet (az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól).
Üdvözlettel: Németh László

2015-09-21

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az alábbi programokra szeretném felhívni a figyelmeteket:

 • 2015. október 27-én 17 órakor Tisztújító Taggyűlést tartunk Székesfehérváron, a Szabadművelődés Házában. A  későbbiekben még küldök tájékoztatót a rendezvényről.

Az október 01-én tartandó szakmai napunkra visszajelzést kérnék, hogy ki szeretne részt venni! (Utazás egyénileg - "telekocsival")
A Build-Communication Kft.- vel folyamatban van egy szakmai nap szervezése 2015 november 11-én, továbbá az ÉMSZ Szakmai Napok keretében várható novemberben, vagy december elején egy 3 pontos szakmai nap.

Üdvözlettel: Németh László


2015-09-15

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A napirenden lévő bevándorlás okán számtalan jogszabályi változás történt. Akinek ehhez kapcsolódó tervezni valója lesz, tanulmányozza a rendeleteket, több könnyítést, kivételes eljárást vezettek be.
A csatolt 2015. évi 127. Magyar Közlönyben is megjelent az OTÉK ez irányú változtatása.
Kiemelném a Közlönyben megjelent, energetikával kapcsolatos rendeletmódosításokat.  Pl.:

 • Új épület építése esetén 2016. január 01-től az energetikai tanúsítványt nem a használatbavétel után (90 napon belül), hanem a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtása előtt kell elkészíteni. (176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet  3. § (2) bekezdése)
 • Változnak a minőségi osztályok jelölései (dupla betű), elnevezései, két osztállyal (AA++ - minimális energiaigényű; JJ - kiemelkedően rossz) több lesz.
 • 2020. december 31-től minden épületet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerinti közel nulla energiaigényű (a meghatározása is módosul) épületként kell kialakítani.
Mellékelem a tárgyi Közlöny szakmánkat érintő kivonatát is, érdemes szó szerint átolvasni, mert több változás is lesz.

Üdvözlettel: Németh László
Attachments:
Letöltés (MK15_127_reszlet.pdf)MK15_127_reszlet.pdf
170 Kb

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája