Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2015-03-16

Kedves Kolléganők, Kollégák!


Az alábbi kormányrendeletek változására szeretném felhívni a figyelmeteket:

 • Az új OTSZ hatályba lépését (2015-03-05) egyes kormányrendeletek módosítása követte. Így a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról) is változott azonos hatállyal. (2015-03-05)
  Alapvető módosítást jelentett a "tűzvédelmi kockázati osztály" fogalmának bevezetésével a tűzvédelmi szakhatósági megkeresések esetei. Így a továbbiakban nem tűzvédelmi osztályba sorolás szerint kell a szakhatóságot megkeresni, hanem többek között a mértékadó kockázati osztály szerint:

A 312/2012 rendelet alapján a következő esetekben kell a tűzvédelmi szakhatóságot megkeresni:
1. KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén,
2. AK mértékadó kockázati osztályba tartozó
– lakó- és üdülőépület,
– nevelési, oktatási , szociális rendeltetést tartalmazó épület,
– összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület
esetén,
3. NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
– az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
– az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2,
4. Megfelelőség igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű, tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
ha az az OTSZ szerinti állvány jellegű építmény és több mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas és nettó alapterülete 20 m2-t meghaladja.

Az új OTSZ szerint: 8. § A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani.
12.§ (5) A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény és a kockázati egység
a) nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba,
b) alacsony kockázati, AK osztályba,
c) közepes kockázati, KK osztályba vagy
d) magas kockázati, MK osztályba

tartozik.

Tehát minden építmény esetében meg kell határozni a tűzvédelmi kockázati osztályt, az építési hatóság csak ez alapján tudja eldönteni, hogy szükséges-e a szakhatósági megkeresés. Elsőre nem tűnik ez annyira bonyolultnak, de ehhez ismerni kell az új OTSZ-t.
Ebben próbálunk majd segíteni egy tűzvédelmi tervező által készített "segédlettel", mely abban az esetben használható, ha nem kell a szakhatóságot megkeresni, de tűzvédelmi munkarész készítése elvileg szükséges. (pl. családi háznál)
Véleményem szerint továbbra is alapelv, hogy a szakhatóság megkereséséhez szükséges tűzvédelmi dokumentációt csak az arra jogosult készítheti el, ellenben egy családi házhoz szükséges tűzvédelmi munkarészt (nem dokumentáció!) az építész tervező is.

 • Egy másik rendelet ( 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet ) is újabb változtatást jelentett a 312/2012 "életében", mely 2015-03-12-től hatályos. Alapvetően a műemlékek, műemléki környezet építéshatósági eljárásait érinti. Így pl. az 1. melléklet szerinti építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek 1. pontja az alábbi (kikerült a műemléki környezetre vonatkozó rész):
 1.  Az építési engedéllyel építhető építmény átalakítása felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell
  a)    megváltoztatni,
  b)    átalakítani,
  c)    elbontani,
  d)    kicserélni,
  e)    megerősíteni vagy
  f)    változatlan formában újjáépíteni.

Hatályát veszti a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról, mely szabályokat a továbbiakban a  39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet tartalmazza. (Műemléki környezetben egy kissé változnak az eljárások, érdemes a változásokról a hatóságnál érdeklődni.)

 • Aki pedig végigolvasta hírlevelemet, annak "ajándékul" egy tervezési árajánlat pályázati kiírása: 

http://mek.hu/index.php?link=VADEX_Mezofoldi_Erdo__es_Vadgazdalkodasi_Zrt._uj_vadfeldolgozo_uzemenek_tervezese

Üdvözlettel: Németh László

2015-03-15

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A MÉK legutóbbi Küldöttgyűlése 2015. évre 50.000,- Ft-ban határozta meg az éves kamarai tagdíjat. A gyűlésen egyedül mi elleneztük a tagdíj emelését, talán ennek köszönhető, hogy az előterjesztett 50.000,- Ft-os, illetve 54.000,- Ft-os díjak közül az alacsonyabb díjat fogadta el a Küldöttgyűlés.
Elnökségi ülésünkön elhangzottak után az alábbi díj átvállalását szeretném bejelenti:

A MÉK igazolási adminisztrációs díjat vezetett be, melyet akkor kell a szakmai továbbképzésen részt vevőnek kifizetni, ha a továbbképzésen termékismertetés, alkalmazástechnikai útmutatás, cég reklámozása, stb. történik.
Az adminisztrációs díj mértéke igazolásonként 1500,- Ft + ÁFA, melyet az igazolás kiállításáért kérhetnek. Valószínűleg 2015-ben már többen találkoztatok e díj érvényesítésével.

Ezt a díjat minden, tagdíjat fizető kamarai tagunknak egy évben, egy alkalommal kamaránk átvállalja!

A továbbképzést szervező cég igazolásának kiállításakor adott számlára vevőnek a "Fejér Megyei Építészek Kamarája - Székesfehérvár, Várkörút 23." kell beírni, a számla részletezésénél fel kell tüntetni tagunk nevét is, aki részt vett a továbbképzésen. A kifizetett számlával kell a titkárságunkra bejönni, ahol "visszaadjuk" a díjat. (Ettől független a továbbképzésen való részvétel díja)

Természetesen kamaránk továbbra is szervez szakmai továbbképzést, ahol ha felmerül adminisztrációs díj fizetése, azt a szervezés, előadás díjával együtt átvállaljuk.
A fentiekhez szükséges kamaránk 2015. április 14-én tartandó Taggyűlésének jóváhagyása is, mivel költségvetést érintő döntésről van szó.

Üdvözlettel: Németh László


2015-03-08 (tagdíj elszámolhatósága)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

 • Egy tagtársunk hozzátartozója keresett fel bennünket azzal, hogy a kamarai tagdíj elszámolhatóságával kapcsolatosan egyeztessen. Erre vonatkozóan küldöm másolatban a Budapesti Építész Kamara által összeállított anyagot. Ezek szerint akinek nincs olyan vállalkozása, kiegészítő tevékenysége, amelyben elszámolhatja a kamarai tagdíjat, és csak bérjövedelme van, annak lehetősége adódik a jövedelmét (adóalapját) csökkenteni a tagdíjjal:

2015-02-23 (40 éves az IFIHÁZ)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Márciusban lesz 40 éves évfordulója annak, hogy átadták Székesfehérváron (Fürdősor) a Velinszky László Ifjúsági- és Úttörőházat. 2015. március 18-án, szerdán délután 15 órától  kerekasztal beszélgetés lesz – vetítéssel, fotókkal – az intézmény építéséről.
Csutiné Schleer Erzsébet moderálja a beszélgetést, Szendrői Péter (ARÉV Baráti Kör) is részt vesz a rendezvényen.
Arra kérnélek Benneteket, hogy akinek személyes élménye fűződik (tervezés, építés, stb.) a tárgyi épület átadásához, jelezze esetleges részvételi szándékát a kerekasztal beszélgetésen. Bármilyen "ereklyét" (fotó, emléklap, stb.) szívesen bemutatnának a szervezők.
Természetesen nézőként is szívesen látnak bennünket, de most a szervezéshez kérik segítségünket.
Várom a jelentkezéseket, mellékletben az ünnepi hét programja.
(Egy nosztalgia diszkóra én is szívesen beneveznék.)


Köszönettel: Németh László

2015-02-02 (tagdíj)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az irányelv bemutatására március-áprilisban - a taggyűlésünkkel egy időben - továbbképzési napot szervezünk, ahol Borzák Balarám Béla és Vágó Bálint (ÉMI) előadásában ismerhetjük meg a ragasztott táblás homlokzati hőszigetelő rendszereket, azok tűzvédelmi tulajdonságait.

 • A 2015. január 30-i MÉK Küldöttgyűlés az előterjesztett 50 e. és 54 e. Ft-os tagdíj közül az 50.000,- Ft-os éves tagdíjat fogadta el. A szavazás előtt ismertettem kamaránk elnökségének álláspontját, miszerint maradjon a 48.000,- Ft. Sajnos egyedül maradtunk a véleményünkkel. Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj (nem kamarai tagoknak) a tagdíj 30 %-a lesz.
Üdvözlettel: Németh László

2015-01-28 (továbbképzések)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A kamaránk által vezetett jogosultságok megújításával kapcsolatosan szeretnék egy-két dolgot pontosítani.
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről) szabályozza e kérdéskört, miszerint:

6. § (6) A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei:
a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén
aa) a kamarai tagság folytonossága,
ab) továbbképzési időszakonként a kötelező és szakmai továbbképzés teljesítése,
ac) a jogosultság megállapítását követő egy éven belül – a kötelező továbbképzés keretében – beszámoló teljesítése,
ad) adategyeztetési kötelezettség teljesítése,
b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén
ba) továbbképzési időszakonként kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítése,
bb) a jogosultság megállapítását követő egy éven belül – a kötelező továbbképzés keretében – beszámoló teljesítése, az energetikai tanúsítás kivételével,
bc) adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves nyilvántartási díj befizetése.

illetve

34. § (1) A szakmagyakorló az ötéves továbbképzési időszak alatt – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – köteles továbbképzést teljesíteni.
(2) A továbbképzési kötelezettség alól mentesül az elkülönített névjegyzékbe bejegyzett szakmagyakorló és a szakmagyakorlást eseti engedéllyel folytató személy.
(3) A továbbképzés típusa
a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén kötelező és szakmai,
b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén kötelező

továbbképzés.

Vagyis a kamarai tagsághoz nem kötött tevékenység (pl. felelős műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés) folytatásához (megújításához) nem kell szakmai továbbképzést (5 év alatt 20 pont) teljesíteni, hanem csak a kötelező továbbképzést. (5 év alatt 1 alkalommal)
Mind a szakmai,  mind a kötelező továbbképzés lehetőség szerinti térítésmentes teljesítését kamaránk - saját szervezésben - segíteni kívánja.
Az ingyenes szakmai továbbképzésekről a nem kamarai tagjainkat (nyilvántartottaink) is értesíteni szoktam, mivel a továbbképzésre nekik is szükségük lehet, még ha a rendelet szerint pontokat nem is kell "gyűjteniük". Így ők ne keressék az erről szóló igazolást, arra nincs szükségük.
Üdvözlettel: Németh László

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája