Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2015-03-15

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A MÉK legutóbbi Küldöttgyűlése 2015. évre 50.000,- Ft-ban határozta meg az éves kamarai tagdíjat. A gyűlésen egyedül mi elleneztük a tagdíj emelését, talán ennek köszönhető, hogy az előterjesztett 50.000,- Ft-os, illetve 54.000,- Ft-os díjak közül az alacsonyabb díjat fogadta el a Küldöttgyűlés.
Elnökségi ülésünkön elhangzottak után az alábbi díj átvállalását szeretném bejelenti:

A MÉK igazolási adminisztrációs díjat vezetett be, melyet akkor kell a szakmai továbbképzésen részt vevőnek kifizetni, ha a továbbképzésen termékismertetés, alkalmazástechnikai útmutatás, cég reklámozása, stb. történik.
Az adminisztrációs díj mértéke igazolásonként 1500,- Ft + ÁFA, melyet az igazolás kiállításáért kérhetnek. Valószínűleg 2015-ben már többen találkoztatok e díj érvényesítésével.

Ezt a díjat minden, tagdíjat fizető kamarai tagunknak egy évben, egy alkalommal kamaránk átvállalja!

A továbbképzést szervező cég igazolásának kiállításakor adott számlára vevőnek a "Fejér Megyei Építészek Kamarája - Székesfehérvár, Várkörút 23." kell beírni, a számla részletezésénél fel kell tüntetni tagunk nevét is, aki részt vett a továbbképzésen. A kifizetett számlával kell a titkárságunkra bejönni, ahol "visszaadjuk" a díjat. (Ettől független a továbbképzésen való részvétel díja)

Természetesen kamaránk továbbra is szervez szakmai továbbképzést, ahol ha felmerül adminisztrációs díj fizetése, azt a szervezés, előadás díjával együtt átvállaljuk.
A fentiekhez szükséges kamaránk 2015. április 14-én tartandó Taggyűlésének jóváhagyása is, mivel költségvetést érintő döntésről van szó.

Üdvözlettel: Németh László


2015-03-08 (tagdíj elszámolhatósága)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

 • Egy tagtársunk hozzátartozója keresett fel bennünket azzal, hogy a kamarai tagdíj elszámolhatóságával kapcsolatosan egyeztessen. Erre vonatkozóan küldöm másolatban a Budapesti Építész Kamara által összeállított anyagot. Ezek szerint akinek nincs olyan vállalkozása, kiegészítő tevékenysége, amelyben elszámolhatja a kamarai tagdíjat, és csak bérjövedelme van, annak lehetősége adódik a jövedelmét (adóalapját) csökkenteni a tagdíjjal:

2015-02-23 (40 éves az IFIHÁZ)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Márciusban lesz 40 éves évfordulója annak, hogy átadták Székesfehérváron (Fürdősor) a Velinszky László Ifjúsági- és Úttörőházat. 2015. március 18-án, szerdán délután 15 órától  kerekasztal beszélgetés lesz – vetítéssel, fotókkal – az intézmény építéséről.
Csutiné Schleer Erzsébet moderálja a beszélgetést, Szendrői Péter (ARÉV Baráti Kör) is részt vesz a rendezvényen.
Arra kérnélek Benneteket, hogy akinek személyes élménye fűződik (tervezés, építés, stb.) a tárgyi épület átadásához, jelezze esetleges részvételi szándékát a kerekasztal beszélgetésen. Bármilyen "ereklyét" (fotó, emléklap, stb.) szívesen bemutatnának a szervezők.
Természetesen nézőként is szívesen látnak bennünket, de most a szervezéshez kérik segítségünket.
Várom a jelentkezéseket, mellékletben az ünnepi hét programja.
(Egy nosztalgia diszkóra én is szívesen beneveznék.)


Köszönettel: Németh László

2015-02-02 (tagdíj)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az irányelv bemutatására március-áprilisban - a taggyűlésünkkel egy időben - továbbképzési napot szervezünk, ahol Borzák Balarám Béla és Vágó Bálint (ÉMI) előadásában ismerhetjük meg a ragasztott táblás homlokzati hőszigetelő rendszereket, azok tűzvédelmi tulajdonságait.

 • A 2015. január 30-i MÉK Küldöttgyűlés az előterjesztett 50 e. és 54 e. Ft-os tagdíj közül az 50.000,- Ft-os éves tagdíjat fogadta el. A szavazás előtt ismertettem kamaránk elnökségének álláspontját, miszerint maradjon a 48.000,- Ft. Sajnos egyedül maradtunk a véleményünkkel. Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj (nem kamarai tagoknak) a tagdíj 30 %-a lesz.
Üdvözlettel: Németh László

2015-01-28 (továbbképzések)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A kamaránk által vezetett jogosultságok megújításával kapcsolatosan szeretnék egy-két dolgot pontosítani.
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről) szabályozza e kérdéskört, miszerint:

6. § (6) A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei:
a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén
aa) a kamarai tagság folytonossága,
ab) továbbképzési időszakonként a kötelező és szakmai továbbképzés teljesítése,
ac) a jogosultság megállapítását követő egy éven belül – a kötelező továbbképzés keretében – beszámoló teljesítése,
ad) adategyeztetési kötelezettség teljesítése,
b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén
ba) továbbképzési időszakonként kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítése,
bb) a jogosultság megállapítását követő egy éven belül – a kötelező továbbképzés keretében – beszámoló teljesítése, az energetikai tanúsítás kivételével,
bc) adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves nyilvántartási díj befizetése.

illetve

34. § (1) A szakmagyakorló az ötéves továbbképzési időszak alatt – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – köteles továbbképzést teljesíteni.
(2) A továbbképzési kötelezettség alól mentesül az elkülönített névjegyzékbe bejegyzett szakmagyakorló és a szakmagyakorlást eseti engedéllyel folytató személy.
(3) A továbbképzés típusa
a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén kötelező és szakmai,
b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén kötelező

továbbképzés.

Vagyis a kamarai tagsághoz nem kötött tevékenység (pl. felelős műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés) folytatásához (megújításához) nem kell szakmai továbbképzést (5 év alatt 20 pont) teljesíteni, hanem csak a kötelező továbbképzést. (5 év alatt 1 alkalommal)
Mind a szakmai,  mind a kötelező továbbképzés lehetőség szerinti térítésmentes teljesítését kamaránk - saját szervezésben - segíteni kívánja.
Az ingyenes szakmai továbbképzésekről a nem kamarai tagjainkat (nyilvántartottaink) is értesíteni szoktam, mivel a továbbképzésre nekik is szükségük lehet, még ha a rendelet szerint pontokat nem is kell "gyűjteniük". Így ők ne keressék az erről szóló igazolást, arra nincs szükségük.
Üdvözlettel: Németh László

2015-01-04 (Energetikai rendeletek módosítása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A Magyar Közlöny 2014. évi 189. számában megjelent a Kormány 387/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

Főbb változások:

 • A hatályos rendelet szerint: 1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben és a (2) bekezdés szerinti kivételekkel a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.
  (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
  a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
  b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
  c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
  d) a hitéleti rendeltetésű épületre;
  e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
  f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
  g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
  h) a műhely rendeltetésű épületre;
  i) a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.

   A módosítás szerint: Lásd melléklet

 vagyis pontosították az 50 m2-es épületeket, az időszakos használatúakat, és kivették a védett épületeket, mely átkerült a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletbe (lásd később).

 • Meghatározták az épület fogalmát. (lásd melléklet - 2.§ (a))
 • Újra szabályozták a rendeltetési egység tanúsítványának kiállíthatóságát. (lásd melléklet - 4.§ (4))

A közlönyben megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 14/2014. (XII. 31.) MvM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról.

Főbb változás: az 1.§-ból kivették a 176/2008-as Korm. rendeletben már szabályozottakat (csak a védett épületekre vonatkozóan rendelkezik), vagyis a módosítás szerint: Lásd melléklet

A további módosításokat a csatolt mellékletekben találjátok.

Üdvözlettel: Németh László


Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája