2019-08-11 (Csonka HÉSZ)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos rendeletek változása a későbbiekben is várható. Az Építési Törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) 13.§ (2) bekezdése tartalmazza, hogy a HÉSZ-ből mely rendelkezéseket kell figyelembe venni egyszerű bejelentésnél. ("Csonka HÉSZ")
2019. július 16-tól egy ponttal egészült ki a lista, miszerint a járművek mennyiségére és elhelyezésére vonatkozó előírásokat is be kell tartani egyszerű bejelentésnél.

Az idézett bekezdés teljes szövege:

(2) A 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott építési tevékenység esetén a helyi építési szabályzatban meghatározott
a) övezet, építési övezet területi lehatárolását;
b) övezetre, építési övezetre vonatkozóan
ba) a védelemmel és korlátozásokkal érintett területeken a szennyvízelvezetés vagy tisztítás szabályait közegészségügyi szempont szerint,
bb) a megengedett legnagyobb beépítettséget,
bc) a telken, az építési telken elhelyezhető épület, valamint az önálló rendeltetési egység számát és a megengedett vagy kizárt rendeltetését,
bd) a megengedett legnagyobb beépítési magasságot vagy építménymagasságot,
be) a szabályozási vonalat,
bf)  a beépítési módot, az építési helyet
bg) a minimális zöldfelület mértékét,
bh) a járművek mennyiségére és elhelyezésére vonatkozó előírásokat;
c)  országos vagy helyi építészeti örökségvédelemmel, - településképi rendelet hiányában - a településképi védelemmel, országos régészeti-, táj- és természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket, védőterületet, védőtávolságot
kell figyelembe venni.

Üdvözlettel: Németh László
Share

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája