2019-11-17 (Tájékoztatás)

Kedves Kolléganők, Kollégák!
  • A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről a Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága a 2019. október 24-től hatályos változásokról tájékoztató anyagot készített, melyet múlt héten hírlevélben kiküldtem. (honlapunkon is megtalálható: http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=781:456-2015-xii-29-korm-rendelet&catid=22&Itemid=169 ) Azóta több észrevétel érkezett, melyek közül a 3. oldalon található "Ki készíti az egyszerű bejelentési dokumentáció műszaki leírását?" kérdéskörhöz - az építésfelügyelettel egyeztetve - az alábbi állásfoglalást teszem:
Véleményünk szerint a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti "Az egyszerű bejelentési dokumentáció munkarészei - 5. Műszaki leírás" alatti szakági leírásokat (épületgépészet, épületvillamosság, tartószerkezet) csak szakági tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti.
Vagyis nem helytálló a tájékoztató 3. oldala szerinti: "Ezért a műszaki leírást a jogosultsággal rendelkező építész tervezőnek kell készítenie, de az építési törvény szerint az építész tervezőnek lehetősége van a tervezésbe más tervezőket, szakági tervezőket is bevonni."
A jogalkotó szándéka szerint az építész döntése lenne, hogy bevon-e szakági tervezőt a műszaki leírások készítésébe. Ehhez egyes jogszabályokat ugyan módosítottak, de az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti-műszaki tervezés 2./D szerinti: "A tervezésbe - beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is - szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó, valamint 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott esetben." nem változott.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés ugyan módosult a kiemelt - egyszerű bejelentésről szóló - résszel:  A kivitelezési dokumentációnak minden esetben - az (1a) bekezdés szerinti kivitelezési tevékenység kivételével - része 

a) a kivitelező által készített a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű
aa) a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv,
ab) az egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek,
b) a tervezési programban megnevezett üzemeléstechnológiai terv,
c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció,
d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció.,
azonban az idézett 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet c) és d) pontra való önálló hivatkozása miatt a kérdés értelmezhető úgy, hogy szakági leírásokat (épületgépészet, épületvillamosság) csak szakági tervezői jogosultsággal rendelkező személy végezhet. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. részében idézett kiemelt részt is módosítani kellett volna:... jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó, valamint a 22. § (3) bekezdésben meghatározott esetben.", s akkor helytálló az államtitkárság idézett tájékoztatása.
Véleményem szerint a rendeletben meghatározott tartalommal egyébként sem célszerű a szakági műleírást építésznek készítenie, van éppen elég felelősségünk.
  • Szfvár. Önkormányzata 2019. 08.11-ével módosította a HÉSZ-t. A hatályon kívül helyezett szabályozásnál a beépítési mód meghatározásánál találkoztunk pl. a K-O vagy a K-Z jelöléssel, mikor pl. egy alapvetően oldalhatáros beépítésű területen lehetőség adódott oldalhatáros (kialakult), vagy zártsorú beépítésre. Most ilyen övezet nincs, több területen  a "kialakult" beépítés helyett csak a "Z", zártsorú beépítésre van lehetőség. Sajnos alapvetően oldalhatáros beépítésű területeken is ez a szabályozás, ami nyilván felvet tervezési szempontokat. Így pl. nem lóghat át az eresz, a telekhatáron alapvetően tűzfallal (a tűz terjedését megakadályozó szerkezetekkel) kell zárni, stb. Ügyeljetek erre is, mert az egyszerű bejelentésnél a tervezőé a felelősség!
  • A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklete szerint az építészeti műszaki leírásban szerepelnie kell: " ...azoknak az adatoknak, információknak az ismertetését, amelyek alapján egyértelműen eldönthető a 6. melléklet III. táblázatában rögzített szakkérdések vizsgálatának és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletben rögzített szakhatósági bevonás feltételeinek fennállása." Ugyan az építészeti műszaki leírást az építésznek kell készítenie, de ha pl. a tűzvédelmi kérdésekben segítségre van szükségetek, vonjatok be tűzvédelmi tervezőt, szakértőt a munkátokba! Sokszor találkoztunk olyan esettel, mikor az építész tervező rosszul határozta meg pl. a kockázati osztályt, s félrevezette az építésügyi hatóságot a tűzvédelmi szakhatóság eljárásba való bevonásának kérdésében.
Elnézést, ha hosszú voltam, de úgy érzem, ezek fontos információk!
Üdvözlettel: Németh László
Share

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája