KÖZÖSSÉGI HÁZ ÚJPALOTÁN

Határidő: 2014. szeptember 08. 24.00 óra

A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Polgármesteri
Hivatal - Főépítészi, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály – Főépítész Iroda

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA:
A Budapest XV. kerület, Újpalotai közösségi ház és környezetének tervezése.

 

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA:
A XV. Kerület Önkormányzat több évtizedes hiányt pótol azzal, hogy Újpalota városrész valódi „FŐ TERET” és ehhez kapcsolódóan a teret meghatározó Közösségi és Kulturális Házat kíván felépíteni. Annak érdekében, hogy méltó, a helyi közösség valódi igényeit kiszolgáló és Újpalota jövőjét előrevetítő épített és természeti környezet jöjjön létre, az önkormányzat már több előkészítő lépést tett, megelőző pályázatot írt ki, jóváhagyta a területre vonatkozó kerületi szabályozási tervet. Jelen pályázati kiírás ezekre a gondolatokra épül.
A tervpályázat általános célja az Újpalotai lakótelep központjában, annak „FŐ TERÉN” épülő új közösségi ház és környezetének, a jelen pályázat szempontrendszere alapján történő legalkalmasabb terv kiválasztása. A tervezési program alapján építészeti-műszaki és környezetalakítási tervek a következő célokat kell, hogy szolgálják:
1. A lakótelepen élő közel 40.000 ember számára megfelelő színvonalú, a helyi közösség identitását meghatározó és Újpalota jövőjét előrevetítő épített és természeti környezet létrehozása érdekében közösségi ház létrehozása.
Az épületnek egyszerre kell gyökereznie Újpalota tradícióiban, és egyszerre kell a megújulást hirdetnie, a lakótelepi élet jövőjét sugároznia. Az épületnek részt kell vállalnia az itt élők mindennapjaiban és teret kell biztosítania ünnepeik, kiemelt rendezvényeik megtartása.
2. A közösségi ház és a „FŐ TÉR” külső-belső térrendszerének célja egy valódi fő tér létrehozása. A térrendszernek minden korosztály számára és több féle aktivitás befogadására alkalmasnak kell lennie, mely funkcionálisan is kapcsolódik az új közösségi házhoz, kialakításával hozzájárul egy új alközpont létrejöttéhez, megjelenésében és működésében megfelelően integrálja a közösségi házat és környezetét a lakótelep mindennapi életébe.
A tervpályázat közvetlen célja a benyújtásra kerülő építészeti tervjavaslatok összevetése és rangsorolása útján a tervezési feladat megoldására alkalmas tervező(k) kiválasztása, a tervezői megbízás szakmai feltételeinek előzetes tisztázása.
Az Önkormányzat a nyertes pályamű szerzőjével (szerzőivel) a 2015. évi költségvetés forrásainak figyelembevételével kíván a tárgy szerinti építési engedélyezési tervek elkészítésére szerződést kötni, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 94.§ (5) bekezdésére.

A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
a) A tervpályázat jellege: NYÍLT
b) A tervpályázati eljárás formája: ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS
c) A tervpályázat: TITKOS
d) A tervpályázat lebonyolítása a
- Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
- a Tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011.(XII.23.) Korm.
rendelet,
- valamint a jelen tervpályázati kiírás
előírásai szerint történik.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a) Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete: 2014.07.07.
b) Helyszíni szemle időpontja: 2014.07.15.
c) Kérdések határideje: 2014.07.18.
d) Kérdésekre adott válaszok határideje: 2014.07.23.
e) Pályaművek postára adásának határideje: 2014.09.08. 24.00 óra
f) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása,
a tervpályázat nyilvános bemutatása: 2014.09.22.
g) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2014.10.20.-ig

A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁRUSÍTÁSA
A tervpályázati dokumentációt 30.000 Ft (bruttó) összegért a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Polgármesteri Hivatal - Főépítészi, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály - Főépítész Irodáján lehet megvásárolni.
Cím: 1153 Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3. C épület I. emelet, 119 szoba
2014.07.07.-től 2014.09.08.-ig, munkaidőben:
hétfő: 8.00 - 18.00,
kedd-csütörtök: 8.00 - 16.30,
péntek: 8.00 - 12.30.
A tervpályázati dokumentáció költségét az alábbi módon lehet megtéríteni:
- KÉSZPÉNZZEL: a Polgármesteri Hivatal Pénztárában, pénztári órákban:
hétfő: 9.00 - 17.00,
szerda: 9.00 - 15.30,
péntek: 9.00 - 11.30.
- ÁTUTALÁSSAL: interneten, vagy csekken
(csekk a Főépítészi Irodán, C ép. I. e. 116. sz.).
Bp. Főv. XV. Ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatala számlaszáma:
11784009-15735784-00000000
Az átutaláskor kérjük a Közleménybe írni:
Közösségi ház Újpalotán tervpályázat

További részletek, mellékletek ITT.


Attachments:
Letöltés (TERVPALYAZATI_KIIRAS_Kozossegi_Haz_Ujpalotan.pdf)Tervpályázati kiírás
5152 Kb
Share

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája