Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2021-05-04 (OTÉK módosítása-parkoló lakás után...)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

 • A 2021-01-01-től hatályos OTÉK szerint: "Járművek elhelyezése 42. § (2) Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken – a helyi építési szabályzatnak a terület településen belüli elhelyezkedése, tömegközlekedési ellátottsága és forgalmi terheltsége és az építmény rendeltetése alapján, a (10) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével meghozott eltérő rendelkezése hiányában – a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani azzal, hogyha egy építési telken négy vagy több lakás vagy üdülő önálló rendeltetési egységet helyeznek el, önálló rendeltetési egységenként 1,5 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani."
 • A 2021-04-22-től hatályos OTÉK szerint: " Járművek elhelyezése 42. § (2)  Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken - a helyi építési szabályzatnak a terület településen belüli elhelyezkedése, tömegközlekedési ellátottsága és forgalmi terheltsége és az építmény rendeltetése alapján, a (10) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével meghozott eltérő rendelkezése hiányában - a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.
  (2a)  A (2) bekezdéstől eltérően, a lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után a helyi építési szabályzatban meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy a helyi építési szabályzat kötelezően legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését írhatja elő."

A fenteik értelmében 2021-04-22-től max. 1 szgk. elhelyezését kell biztosítani lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után, s ezen a HÉSZ nem szigoríthat. Hogy az év elején miért kellett szigorítani, most pedig enyhíteni...nem értem...

Üdvözlettel: Németh László


2021-03-11 (energetikai módosítás)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A Magyar Közlöny 21039 számában tegnap kihirdették az alábbi módosításokat:

 • 2022. június 30-ig nem kell a közel nulla energiaigény....(+ 1 évet kaptunk...)
 • Egyértelműsítették, hogy nem kell minden új lakóépületbe szellőztető rendszer. (Eddig is én így értelmeztem, csak egyes gépész lobbik terjesztettek "rémhíreket"!)

Mellékletben a közlöny tárgyban érintett részei. (a 113/2021-et én úgy értelmezem, hogy veszélyhelyzet alatt "szabad a pálya"...egyes kivételekkel)

Üdvözlettel: Németh László


2021-03-01 (Díjak)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Elnökségi határozataink értelmében a 2021. évi díjak:

 • 1/2021. (I. 28.) FÉK Elnökségi határozata a 70 év feletti tagok és nyilvántartottak 2021. évi díjkedvezményéről: A FÉK elnöksége a Magyar Építész Kamara Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata 4.2.3. (5) bekezdésének felhatalmazása alapján méltányossági jogkörével élve - online szavazáson – 7 igen szavazat mellett, egyhangúlag a 70. életévüket 2020. évben betöltött tagjainak és nyilvántartottaknak tagdíját és nyilvántartási díját 2021. évben 22 500 Ft-ban határozta meg.
 • 2/2021. (I.28.) FÉK Elnökségi határozata az aktív tagok, nyilvántartottak 2021. évi díjfizetési kedvezményéről: AFÉK elnöksége a Magyar Építész Kamara Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata 4.2.3. (5) bekezdésének felhatalmazása alapján méltányossági jogkörével élve – online szavazáson -7 igen szavazat mellett, egyhangúlag megszavazta, hogy a 2021. évi tagdíj, kettős kamarai tagdíj, nyilvántartási díj 20%-kal csökkenjen a tervezői felelősségbiztosításhoz és a kötelező továbbképzéshez való hozzájárulás érdekében. Ennek megfelelően a 75 000 Ft-os tagdíjat 60 000 Ft-ra, az 52 500 Ft-os kettős kamarai tagdíjat 42 000 Ft-ra, a névjegyzéki nyilvántartásért fizetendő 37 500 Ft-os díjat pedig 30 000 Ft-ra mérsékeli.
  A díjkedvezményben a 2020. évben a Fejér Megyei Építészek Kamarájában nyilvántartottak részesülhetnek.
Kérlek Benneteket, hogy a fentiek értelmében fizessétek - lehetőleg átutalással (számlaszám: 11736006-20292944) - a díjakat!
Alapszabályunk értelmében a tagdíjat minden évben két részletben, május  20-ig, illetve október 20-ig kell megfizetni, a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzat 4.6. (2) szerint az éves névjegyzéki nyilvántartási díjat március 31 -ig kell megfizetni.
Elnökségi határozataink a honlapunkon:

http://www.fejermek.hu/attachments/article/1227/1_2021_hatarozat.pdf

http://www.fejermek.hu/attachments/article/1227/2_2021_hatarozat.pdf

Üdvözlettel: Németh László


2021-02-24 (illetékről)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Szeretném felhívni a figyelmeteket az alábbiakra:
 • 2021. január 1-jétől az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárások nem esnek eljárási illetékkötelezettség alá, így nem kell illetéket fizetni az építési engedélyezési eljárások után sem... Az állampolgárok anyagi terheinek csökkentése érdekében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (mellékletben) 2021. január 1. napján hatályba lépett több rendelkezése módosítja az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt . Ezzel párhuzamosan az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXIV. törvény  2021. január 1. napjától a születési név megváltoztatásának engedélyezésére irányuló eljárásban igazgatási szolgáltatási díj formájában történő fizetési kötelezettséget vezetett be.
 • A kisadózó vállalkozásoknak (KATA) közeleg a 2021. február 25-i bevallási határidő !
Üdvözlettel: Németh László
Attachments:
Letöltés (1.pdf)2020. évi CXVIII törvény
307 Kb

2021-01-26 (Előkert-építési vonal)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az OÉSZ idejében megszoktuk, hogy az előkert alatt az épület és közterület közötti távolságot, a ház építési vonalát értettük.
Az OTÉK ezen alapjaiban változtatott, vagyis az előkert fogalma:

21. Előkert: az építési teleknek a közterület vagy a magánút felőli határvonala (homlokvonala), és az építési határvonal (előkerti határvonal), valamint az oldalkertje(i) által határolt része.
27. Építési határvonal: a telek előkertjét, oldalkertjét és hátsókertjét meghatározó elméleti vonal.
31. Építési vonal: az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési szabályzatban meghatározott olyan vonal (vonalak), amelyre (amelyekre) az épületet a helyi építési szabályzatban meghatározottak szerint kötelezően helyezni kell.

Tehát az OTÉK "megszületésével" az előkert az építési helyet határolja, nem jelent kötelező építési vonalat! Vagyis, ha a szabályozási tervben, HÉSZ-ben nincs építési vonal meghatározva, akkor elvileg az épület az építési helyen belül bárhol elhelyezhető. Az "előkert mérete 5 m" szabályozás nem jelenti azt, hogy az épületet 5 m-re kell tenni a közterületi határvonaltól!

A fentieket azért írtam, mert még több kollégánál, hatóságnál az OÉSZ alapú gondolkodást érzem!
Mellékelem a fehérvári HÉSZ módosításának tervezetét, melynek 4. oldalán is lehet erről olvasni. 
(Az Építési Törvény fogalommeghatározásában szerepel: " ha a helyi építési szabályzat az e törvényben vagy a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott kötelező tartalmi elemek közül egyeseket nem tartalmaz, az illeszkedés követelményét ezen hiányzó szabályozási elemekre kell alkalmazni." Kötelező tartalmi eleme a HÉSZ-nek az építési vonal, így annak hiányában elvileg az illeszkedést is figyelni kell, de hogyan lehet elfogadni olyan HÉSZ-t, amiből hiányoznak a kötelező tartalmi elemek??? N.L. 2022-10-12)

Üdvözlettel: Németh László

Attachments:
Letöltés (HESZ_mod.pdf)Fehérvári HÉSZ módosítása
6146 Kb

2021-01-11 (továbbképzések)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Idén sok tagunknak lejár a jogosultsága, melyet 5 évente kell megújítani. Az 5 éves időtartam alatt szakmai és kötelező továbbképzéseken kell részt venni.
A járványügyi helyzet miatt tantermi továbbképzéseket nem lehet tartani, így a továbbképzéseket (szakmai és kötelező) online lehet elvégezni.
Most már mindenki be tud lépni a saját nyilvántartásába a https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=e-ugyintezes oldalon, és le tudja ellenőrizni továbbképzéseit.
A MÉK honlapján pontos ismertetőt találtok az online továbbképzés rendszeréről az alábbi oldalon:
Ezek szerint a kötelező továbbképzés távoktatásos formában (tesztvizsgával), a MÉK Elnökségének döntése szerint kizárólag az Építész Továbbképző Nonprofit Kft-nél végezhető el.
Díját a MÉK Elnöksége 12.000 Ft + ÁFA -ban maximálta.
Jelentkezés, tesztvizsga kitöltése, kötelező továbbképzés elvégzésének igazolása, ÁFÁ-s számla igénylése: https://epitesztovabbkepzo.hu/?m=anyag&link=kotelezotovabbkepzes2017K1
Kamaránk tehát egyelőre nem szervez tantermi továbbképzéseket a veszélyhelyzet miatt, így mindenkinek magának kell az online oktatásokat igénybe vennie.
Soron következő elnökségi ülésünkön hozunk döntést arról, hogy 2021-ben is a tagdíj kedvezményt a kötelező továbbképzéshez, és a felelősségbiztosításhoz való hozzájárulás okán adjuk.

Üdvözlettel: Németh László

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája