Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2021-03-01 (Díjak)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Elnökségi határozataink értelmében a 2021. évi díjak:

 • 1/2021. (I. 28.) FÉK Elnökségi határozata a 70 év feletti tagok és nyilvántartottak 2021. évi díjkedvezményéről: A FÉK elnöksége a Magyar Építész Kamara Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata 4.2.3. (5) bekezdésének felhatalmazása alapján méltányossági jogkörével élve - online szavazáson – 7 igen szavazat mellett, egyhangúlag a 70. életévüket 2020. évben betöltött tagjainak és nyilvántartottaknak tagdíját és nyilvántartási díját 2021. évben 22 500 Ft-ban határozta meg.
 • 2/2021. (I.28.) FÉK Elnökségi határozata az aktív tagok, nyilvántartottak 2021. évi díjfizetési kedvezményéről: AFÉK elnöksége a Magyar Építész Kamara Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata 4.2.3. (5) bekezdésének felhatalmazása alapján méltányossági jogkörével élve – online szavazáson -7 igen szavazat mellett, egyhangúlag megszavazta, hogy a 2021. évi tagdíj, kettős kamarai tagdíj, nyilvántartási díj 20%-kal csökkenjen a tervezői felelősségbiztosításhoz és a kötelező továbbképzéshez való hozzájárulás érdekében. Ennek megfelelően a 75 000 Ft-os tagdíjat 60 000 Ft-ra, az 52 500 Ft-os kettős kamarai tagdíjat 42 000 Ft-ra, a névjegyzéki nyilvántartásért fizetendő 37 500 Ft-os díjat pedig 30 000 Ft-ra mérsékeli.
  A díjkedvezményben a 2020. évben a Fejér Megyei Építészek Kamarájában nyilvántartottak részesülhetnek.
Kérlek Benneteket, hogy a fentiek értelmében fizessétek - lehetőleg átutalással (számlaszám: 11736006-20292944) - a díjakat!
Alapszabályunk értelmében a tagdíjat minden évben két részletben, május  20-ig, illetve október 20-ig kell megfizetni, a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzat 4.6. (2) szerint az éves névjegyzéki nyilvántartási díjat március 31 -ig kell megfizetni.
Elnökségi határozataink a honlapunkon:

http://www.fejermek.hu/attachments/article/1227/1_2021_hatarozat.pdf

http://www.fejermek.hu/attachments/article/1227/2_2021_hatarozat.pdf

Üdvözlettel: Németh László


2021-02-24 (illetékről)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Szeretném felhívni a figyelmeteket az alábbiakra:
 • 2021. január 1-jétől az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárások nem esnek eljárási illetékkötelezettség alá, így nem kell illetéket fizetni az építési engedélyezési eljárások után sem... Az állampolgárok anyagi terheinek csökkentése érdekében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (mellékletben) 2021. január 1. napján hatályba lépett több rendelkezése módosítja az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt . Ezzel párhuzamosan az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXIV. törvény  2021. január 1. napjától a születési név megváltoztatásának engedélyezésére irányuló eljárásban igazgatási szolgáltatási díj formájában történő fizetési kötelezettséget vezetett be.
 • A kisadózó vállalkozásoknak (KATA) közeleg a 2021. február 25-i bevallási határidő !
Üdvözlettel: Németh László
Attachments:
Letöltés (1.pdf)2020. évi CXVIII törvény
307 Kb

2021-01-26 (Előkert-építési vonal)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az OÉSZ idejében megszoktuk, hogy az előkert alatt az épület és közterület közötti távolságot, a ház építési vonalát értettük.
Az OTÉK ezen alapjaiban változtatott, vagyis az előkert fogalma:

21. Előkert: az építési teleknek a közterület vagy a magánút felőli határvonala (homlokvonala), és az építési határvonal (előkerti határvonal), valamint az oldalkertje(i) által határolt része.
27. Építési határvonal: a telek előkertjét, oldalkertjét és hátsókertjét meghatározó elméleti vonal.
31. Építési vonal: az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési szabályzatban meghatározott olyan vonal (vonalak), amelyre (amelyekre) az épületet a helyi építési szabályzatban meghatározottak szerint kötelezően helyezni kell.

Tehát az OTÉK "megszületésével" az előkert az építési helyet határolja, nem jelent kötelező építési vonalat! Vagyis, ha a szabályozási tervben, HÉSZ-ben nincs építési vonal meghatározva, akkor elvileg az épület az építési helyen belül bárhol elhelyezhető. Az "előkert mérete 5 m" szabályozás nem jelenti azt, hogy az épületet 5 m-re kell tenni a közterületi határvonaltól!

A fentieket azért írtam, mert még több kollégánál, hatóságnál az OÉSZ alapú gondolkodást érzem!
Mellékelem a fehérvári HÉSZ módosításának tervezetét, melynek 4. oldalán is lehet erről olvasni. 
(Az Építési Törvény fogalommeghatározásában szerepel: " ha a helyi építési szabályzat az e törvényben vagy a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott kötelező tartalmi elemek közül egyeseket nem tartalmaz, az illeszkedés követelményét ezen hiányzó szabályozási elemekre kell alkalmazni." Kötelező tartalmi eleme a HÉSZ-nek az építési vonal, így annak hiányában elvileg az illeszkedést is figyelni kell, de hogyan lehet elfogadni olyan HÉSZ-t, amiből hiányoznak a kötelező tartalmi elemek??? N.L. 2022-10-12)

Üdvözlettel: Németh László

Attachments:
Letöltés (HESZ_mod.pdf)Fehérvári HÉSZ módosítása
6146 Kb

2021-01-11 (továbbképzések)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Idén sok tagunknak lejár a jogosultsága, melyet 5 évente kell megújítani. Az 5 éves időtartam alatt szakmai és kötelező továbbképzéseken kell részt venni.
A járványügyi helyzet miatt tantermi továbbképzéseket nem lehet tartani, így a továbbképzéseket (szakmai és kötelező) online lehet elvégezni.
Most már mindenki be tud lépni a saját nyilvántartásába a https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=e-ugyintezes oldalon, és le tudja ellenőrizni továbbképzéseit.
A MÉK honlapján pontos ismertetőt találtok az online továbbképzés rendszeréről az alábbi oldalon:
Ezek szerint a kötelező továbbképzés távoktatásos formában (tesztvizsgával), a MÉK Elnökségének döntése szerint kizárólag az Építész Továbbképző Nonprofit Kft-nél végezhető el.
Díját a MÉK Elnöksége 12.000 Ft + ÁFA -ban maximálta.
Jelentkezés, tesztvizsga kitöltése, kötelező továbbképzés elvégzésének igazolása, ÁFÁ-s számla igénylése: https://epitesztovabbkepzo.hu/?m=anyag&link=kotelezotovabbkepzes2017K1
Kamaránk tehát egyelőre nem szervez tantermi továbbképzéseket a veszélyhelyzet miatt, így mindenkinek magának kell az online oktatásokat igénybe vennie.
Soron következő elnökségi ülésünkön hozunk döntést arról, hogy 2021-ben is a tagdíj kedvezményt a kötelező továbbképzéshez, és a felelősségbiztosításhoz való hozzájárulás okán adjuk.

Üdvözlettel: Németh László

2020-12-31 (Rendeletváltozások)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Már vártam, hogy az év utolsó napjaiban milyen rendeletváltozásokat fognak kihirdetni.
A Magyar Közlöny 294. és 297. számában jelentek meg a szakmánkat is érintő jogszabályi változások.
Így:
 • A Kormány 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának
  kiterjesztéséről
 • A Kormány 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • A Kormány 701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és az építésügyi
  és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról
Első értelmezésemmel az alábbiakra szeretném felhívni a figyelmeteket:
 • A 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet alatt egyszerű bejelentéssel létesíthető a max. 6 lakásos, de legfeljebb 1000 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület (300 m2 felett továbbra is kérhető építési engedély is...); építtetőnek értesíteni kell a hatóságot, kivitelezőt a kitűzésről; a tervezői művezetés igénybevétele nem kötelező; az eltérést 15 nappal korábban kell bejelenteni;...hatályos 2020.12.30-tól
 • A 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint változik az OTÉK. Így a műanyag gyepráccsal kialakított felület összterületének 30%-a számítható be a telekre, építési telekre előírt
  zöldfelületbe; ha egy építési telken négy vagy több lakás vagy üdülő önálló rendeltetési egységet helyeznek el, önálló rendeltetési egységenként 1,5 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani; több szabályozási elem módosul, melyet a HÉSZ-ben kell követni (pl. 7,5 m helyett max. 8 m-es beépítési magasság kertvárosias lakóterületen)
Pontosították az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása: pl. az építési engedélyezési eljárás során településképi véleményét a hatóság bizonyítékként veszi figyelembe; a lejárt hatályú építési engedéllyel rendelkező, de használatbavételi engedéllyel vagy használatbavétel tudomásulvételével nem rendelkező építményen a tartószerkezetet vagy a hasznos alapterület érintő befejező építési munkák elvégzésére építési engedélyt kell kérni;  ha az építésügyi hatóság rövidebb időtartamot nem állapít meg, az építési engedély a véglegessé válásának napjától számított négy évig hatályos. A hatályossága alatt, ha az építési tevékenységet – az építési napló megnyitásával igazoltan – megkezdték, akkor az építési tevékenység megkezdésétől számított hat éven belül az építménynek használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia. Az építési engedély hatálya nem hosszabbítható meg; a bontási engedély a véglegessé válásának napjától számított kettő évig hatályos. A bontási engedély hatálya meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt a tényleges bontási tevékenységet megkezdték, azt folyamatosan végzik, és a bontási tevékenység megkezdésétől számított négy éven belül befejezik.

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása: pl. A bejelentéshez csatolni kell c) az ÉTDR általános felületén történő tájékoztatás érdekében a személyes adatot nem tartalmazó, az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott tartalmú helyszínrajzot és 4. pontjában meghatározott tartalmú homlokzati tervet vagy látványtervet; a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás ügyintézési határideje 35 nap; amennyiben nem kötelező építési naplót vezetni, úgy megszűnik a napló készenlétbe helyezési követelménye; a tartószerkezeti terv szükségességénél pontosították az eseteket: Tartószerkezeti terv, zártsorúan vagy ikresen csatlakozó épületek, emeletráépítés, monolit vasbeton szerkezet (kivéve az 5,4 m-es fal- vagy oszlopközű vagy annál kisebb fesztávú
előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút
), vagy 5,4 métert meghaladó támaszközű tartószerkezet esetén, számítással igazolva...hatályos 2021.január 01-től
 • A 701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása során: A rendelet hatálya nem terjed ki:
  e) a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági, logisztikai és ipari épületre és épületrészre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre; Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása során ha az építészeti-műszaki dokumentáció alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31. napját követően kerül sor, akkor a használatbavételt 2021. június 30-ig kell megtenni a dokumentáció szerinti kialakítással...vagyis kapott félév haladékot, aki 2020. december 31-ig nem kért használatbavételt...hatályos 2021.január 06-tól
 • A 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelet módosította a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet fogalommeghatározását, mellékleteit, bevezeti a 8. mellékletet, mely az "Az elektromobilitás elősegítéséről" szól. Így  előírják mely esetekben kell elektromos töltőállomást létesíteni, stb...
Olvassátok el Ti is figyelmesen a mellékelt közlönyöket (teljes és részlet), nyilván a következő napok az értelmezésről is szólnak majd.
2021. év elején a hatályos rendeleteket majd kiküldöm, addig is BOLDOG ÚJ ÉVET!
Üdvözlettel: Németh László

2020-12-07 (E-ügyintézés)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

December 4-én a MÉK élesítette a Kamarai e-Ügyintézés oldalát.
Mellékelek egy kivonatot az "e-Ügyintézés segédlet" szakmagyakorlókat érintő részéből. Most már mindenki nyomon tudja online követni pl. a továbbképzési pontjait. (A linkre való kattintás után ügyfélkapus belépés is lehetséges.N.L.2022-10-10)
"A Kamarai e-Ügyintézési rendszerbe (https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=e-ugyintezes) un. MÉK azonosítóval lehet bejelentkezni. A MÉK azonosító nem más, mint a szakmagyakorló területi építész kamarák által vezetett névjegyzéki nyilvántartásban szereplő e-mail címe és a hozzárendelt jelszó párosa. Mivel a szakmagyakorlók nyilatkozhatnak adataik egy részének publikusságáról (az un. alap adatok, mint név, cím kötelezően publikusnak kell lennie a Kamarai törvény szerint), így gyakran előfordul, hogy a tag e-mail címe a területi kamara rendelkezésére áll ugyan, az mégsem jelenik meg az online névjegyzékben a névjegyzéki adatlapon. Az email cím publikussága azonban nem feltétele a belépésnek.
A rendszer használatához előzetes regisztrációra nincs szükség, az egyetlen követelmény a területi kamarák által vezetett tagsági nyilvántartásban szereplő (személyes adatoknál rögzített, publikus vagy nem publikus) érvényes e-mail cím megléte.
Az első belépéshez jelszó emlékeztetőt kell kérni, ami a későbbiekben is bármikor megismételhető."

További vírusmentes napokat, vigyázzatok magatokra, egymásra!

Üdvözlettel: Németh László

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája