Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2020-07-11 (MT Díj, epitesijog, online szabvány)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

  • Megújítottuk mind az epitesijog.hu, mind az online szabványkönyvtár kamarai előfizetését. Amennyiben szeretnétek igénybe venni a tárgyi oldalak előfizetéshez kötött szolgáltatásait, úgy azt kamaránk irodájában megtehetitek!

Üdvözlettel: Németh László


2020-06-21 (Bejelentés veszélyhelyzet után)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A Magyar Közlöny 2020. évi 144. számában (mellékletben) találhatóak a veszélyhelyzet megszüntetésével kapcsolatos törvények. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben szabályozott többek között az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos rendelkezések is. (mellékletben a vonatkozó rész: "A hatósági engedélyezések közös szabályai")

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. június 18-tól hatályát veszítette. Amint az várható volt az "ellenőrzött bejelentés" intézménye "hatályban" maradt.
A 2020. évi LVIII. törvény értelmében "Az ügyfél dönthet úgy, hogy a tevékenységet az e fejezet szerinti bejelentés helyett engedély alapján kívánja végezni."
Továbbá: 399. § (1) Az e fejezet szerinti bejelentési lehetőség igénybevétele, továbbá az az alapján folytatott tevékenység során a bejelentő a hatósággal és az egyéb érintettekkel a legszorosabb együttműködésre köteles. A bejelentő– függetlenül attól, hogy az engedélyezésre vonatkozó jogszabály a kérelem kötelező elemeként előírja-e –
a hatósággal haladéktalanul köteles mindazt az információt megosztani, amely az engedélyezési eljárás szükségességének megítéléséhez, illetve az ellenőrzés gyors és eredményes lefolytatásához szükséges.
(2) A bejelentés megtétele és a tevékenység folytatása során a bejelentő köteles jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A bejelentéssel szerzett jog gyakorlása nem sértheti más ügyfél vagy a közösség jogait.
(3) A bejelentés nem irányulhat a hatóság megtévesztésére.

Tehát a jövőben választani lehet építési engedélyezési eljárás és ellenőrzött bejelentés között, azonban a bejelentéssel sokkal nagyobb a felelősség, legyetek nagyon körültekintőek!
Az ÉTDR-ben is kissé módosult az ellenőrzött bejelentést választó gomb.
A Magyar Közlöny 2020. évi 145. számában (mellékletben) Kormány rendeletekben is kihirdették a veszélyhelyzet megszűnését. Érdemes végigolvasni a rendeleteket, pl. Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról, stb.

Üdvözlettel: Németh László


2020-05-18 (Hatályos a 191/2020 Korm. rendelet)

Kedves Kolléganők, Kollégák!


2020. május 16-i hírlevelemben arról tájékoztattalak Benneteket, hogy a tárgyi rendelet értelmében veszélyhelyzet idején az építési engedélyezési eljárást helyettesítő ellenőrzött bejelentést is az ÉTDR felületén kell megtenni.
Múlt szombaton még nem találtam - bár vártam - az ÉTDR indító felületén az ellenőrzött bejelentésre utaló gombot, azonban a mai naptól, a rendelet hatályosságának napjától egy új, barna színű gombot látunk, "Új ellenőrzött bejelentés" felirattal:


Tehát ellenőrzött bejelentés esetén erre a gombra kell kattintani, és kiválasztani az aktuális típust:
Itt már található "építés, használatbavétel, fennmaradás, bontás, engedély hatályának meghosszabbítása" választási lehetőség...

Egyébként az "Új építésügyi kérelemre" kattintva is ugyanarra az oldalra jutok...????
Tehát 2020. május 18-tól az ÉTDR felületén megtalálhatóak a veszélyhelyzet miatti ellenőrzött bejelentés típusai, most már csak egy kérdés merül fel bennem:

Maradt a " Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvételi eljárása" típusú eljárás is, tehát veszélyhelyzet és veszélyhelyzet között is van különbség! (?)
Veszélyhelyzet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 44. pont 55. §-a szerint, illetve veszélyhelyzet a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet szerint.......

Üdvözlettel: Németh László


2020-05-16 (191/2020 Korm. rendeletről)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A 2020. május 18-tól (hétfőtől) hatályos rendelet (mellékletben) értelmében a hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel végezhető lesz a legtöbb tevékenység. Egyelőre a MÉK-től, egyéb hatóságoktól hivatalos értesítést nem kaptunk a rendelet értelmezésével kapcsolatban, ezért továbbra is javaslom az epitesijog.hu kapcsolódó oldalának tanulmányozását.
Az ott találhatóak szerint pl:

"Ha jogszabály az Ákr. szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is csak ezen az úton kerülhet sor, hiába biztosít a rendelet egyéb lehetőséget is. A kivételre jó példa az Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet): építésügyi engedély iránti kérelmeket az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is, így a veszélyhelyzetben is ezt kell használni bejelentésként [191/2020. (V. 8.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bek.]."

Vagyis pl. egy üzemépület építésének ellenőrzött bejelentését az ÉTDR-ben kell megtenni, nem lehet pl. e-mailen!  (Az e-mailen való bejelentés sok kérdést felvet!)

( A veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentés nem vonatkozik az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóépületekre, az változatlan maradt!)

Az ÉTDR felületét tanulmányozva az alábbiakat tapasztaltam:

  • A felületre belépve az "Új építésügyi kérelemre" kell kattintani!
  • A Piszkozat alapadatai oldalon az "Eljárás típusánál" a "Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvételi eljárását" kell kiválasztani, s a továbbiakban az eddig megszokottak szerint végigmenni a "Kérelem benyújtásáig".
Egyéb engedélyezési eljárásra (pl. használatbavétel, fennmaradás, stb.) nem találtam "veszélyhelyzet esetén tudomásulvételi eljárást".
A tárgyi rendelet értelmében, ha a hatóság hiányosnak találja a bejelentést, végzéssel engedélyezési eljárás lefolytatását rendeli el, így az eljárási illeték is 100 %-os lesz.
Kérdésként merülhet fel, hogy indítható-e veszélyhelyzet esetén a bejelentés helyett "hagyományos" engedélyezési eljárás, erre válasz lehet a rendelet 2. §-a :  "A 3–8. § szerinti eljárás helyett – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – nem folytatható le Ákr. szerinti kérelemre induló hatósági eljárás."

Várjuk az "élesítést", ami lehet, hogy csak pár hétig fog tartani. (?)
Továbbra sem értem, hogy erre mi szükség volt...?

Szép hétvégét, vigyázzatok magatokra!
Üdvözlettel: Németh László


2020-05-11 (191/2020...)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az alábbiakat szeretném megosztani Veletek, elnézést, ha hosszú leszek:

  • A Magyar Közlöny 104. számában (mellékletben) kihirdették a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendeletet a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről. (mellékletben)  A rendelet 2020. május 18-tól lesz hatályban, addig bizony van mit értelmeznünk... 
"A rendelet szerint a hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető lesz a legtöbb tevékenység, ezáltal is csökkenti a kormány az ügyintéző-ügyfél találkozások számát, valamint a vállalkozások adminisztrációs terheit." - olvasható egyes híradásokban, azonban számtalan kérdést vet fel ezen rendelkezés! Elvileg kamaránkat is érinti e szabályozás, azonban a felügyeleti szervekkel a MÉK további egyeztetéseket kezdeményezett.

A tárgyi rendelet 4. § (1) szerint:  Az engedélyköteles tevékenység – az e rendeletben foglalt kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az 5. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az egyszerű bejelentés után egy újabb "adalék", a tervező felelőssége egyre nagyobb! Én úgy értelmezem a rendeletet, hogy ha a hatóság 8 nap múlva (szakhatóság bevonása esetén 12 nap) nem közöl értesítést a bejelentésről, akkor azt közöltnek kell tekinteni, vagyis lehet építkezni. Ismerve a hatóságok leterheltségét, bizony ez előfordulhat, és onnantól minden felelősség a tervezőé (egyébként is)! Legyetek nagyon körültekintőek, a MÉK által Füleky Zsoltnál kezdeményezett további, rendeletet értelmező egyeztetésekről, annak eredményéről értesíteni foglak Benneteket. (Nem értem, erre mi szükség volt...mi lesz a veszélyhelyzet után...nincs engedélyezési eljárás - tervtanácsok? településképi vélemény? módosítások? stb...)
A rendelettel kapcsolatos értelmezés található az epitesijog.hu oldalán.

Bővebben...


2020-04-27 (ÉKS 2020; 143/2020 K. rendelet)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

  • Kihirdették a 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendeletet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról. A Korm. rendelet alapján 2020. április 23-tól a szakmai konzultációkat, a partnerségi és szakmai egyeztetéseket, véleménynyilvánításokat kizárólag elektronikus úton lehet lefolytatni a jogszabályban megjelölt esetekben. A településképi véleményezési eljárás során a véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét elektronikus úton kell benyújtani, a településképi bejelentési eljárás során pedig szintén (és kizárólag) elektronikus úton terjeszthetőek elő az iratok. Mellékletben a tárgyi rendelet.
  • Idén is megrendeltük 100 példányban az "Építőipari Költségbecslési Segédletet". A 2020-as kiadvány tagjainknak átvehető:
    •  kamaránk irodájában, kedd és csütörtök délelőtt telefonon (22-385-317) egyeztetve Gerencsér Lászlónét, Erzsit keresve, illetve
    • Szfvár. Turóci u. 20. szám alatt, a lakásomon engem keresve, elvileg bármikor, előzetesen telefonon (20-475-7218; 70-643-5919) egyeztetve.
Az átvételnél ügyeljünk a járványügyi helyzetre (maszk, védőkesztyű, saját toll, védőtávolság, védőkerítés, stb...:-)), az átadásnál átvételi elismervényt is alá kell írni.
További vírusmentes napokat, vigyázzatok magatokra, egymásra!

Üdvözlettel: Németh László

Attachments:
Letöltés (143_2020.pdf)143/2020 Korm. rendelet
40 Kb

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája