Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2020-12-31 (Rendeletváltozások)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Már vártam, hogy az év utolsó napjaiban milyen rendeletváltozásokat fognak kihirdetni.
A Magyar Közlöny 294. és 297. számában jelentek meg a szakmánkat is érintő jogszabályi változások.
Így:
 • A Kormány 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának
  kiterjesztéséről
 • A Kormány 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • A Kormány 701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és az építésügyi
  és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról
Első értelmezésemmel az alábbiakra szeretném felhívni a figyelmeteket:
 • A 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet alatt egyszerű bejelentéssel létesíthető a max. 6 lakásos, de legfeljebb 1000 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület (300 m2 felett továbbra is kérhető építési engedély is...); építtetőnek értesíteni kell a hatóságot, kivitelezőt a kitűzésről; a tervezői művezetés igénybevétele nem kötelező; az eltérést 15 nappal korábban kell bejelenteni;...hatályos 2020.12.30-tól
 • A 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint változik az OTÉK. Így a műanyag gyepráccsal kialakított felület összterületének 30%-a számítható be a telekre, építési telekre előírt
  zöldfelületbe; ha egy építési telken négy vagy több lakás vagy üdülő önálló rendeltetési egységet helyeznek el, önálló rendeltetési egységenként 1,5 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani; több szabályozási elem módosul, melyet a HÉSZ-ben kell követni (pl. 7,5 m helyett max. 8 m-es beépítési magasság kertvárosias lakóterületen)
Pontosították az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása: pl. az építési engedélyezési eljárás során településképi véleményét a hatóság bizonyítékként veszi figyelembe; a lejárt hatályú építési engedéllyel rendelkező, de használatbavételi engedéllyel vagy használatbavétel tudomásulvételével nem rendelkező építményen a tartószerkezetet vagy a hasznos alapterület érintő befejező építési munkák elvégzésére építési engedélyt kell kérni;  ha az építésügyi hatóság rövidebb időtartamot nem állapít meg, az építési engedély a véglegessé válásának napjától számított négy évig hatályos. A hatályossága alatt, ha az építési tevékenységet – az építési napló megnyitásával igazoltan – megkezdték, akkor az építési tevékenység megkezdésétől számított hat éven belül az építménynek használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia. Az építési engedély hatálya nem hosszabbítható meg; a bontási engedély a véglegessé válásának napjától számított kettő évig hatályos. A bontási engedély hatálya meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt a tényleges bontási tevékenységet megkezdték, azt folyamatosan végzik, és a bontási tevékenység megkezdésétől számított négy éven belül befejezik.

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása: pl. A bejelentéshez csatolni kell c) az ÉTDR általános felületén történő tájékoztatás érdekében a személyes adatot nem tartalmazó, az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott tartalmú helyszínrajzot és 4. pontjában meghatározott tartalmú homlokzati tervet vagy látványtervet; a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás ügyintézési határideje 35 nap; amennyiben nem kötelező építési naplót vezetni, úgy megszűnik a napló készenlétbe helyezési követelménye; a tartószerkezeti terv szükségességénél pontosították az eseteket: Tartószerkezeti terv, zártsorúan vagy ikresen csatlakozó épületek, emeletráépítés, monolit vasbeton szerkezet (kivéve az 5,4 m-es fal- vagy oszlopközű vagy annál kisebb fesztávú
előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút
), vagy 5,4 métert meghaladó támaszközű tartószerkezet esetén, számítással igazolva...hatályos 2021.január 01-től
 • A 701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása során: A rendelet hatálya nem terjed ki:
  e) a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági, logisztikai és ipari épületre és épületrészre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre; Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása során ha az építészeti-műszaki dokumentáció alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31. napját követően kerül sor, akkor a használatbavételt 2021. június 30-ig kell megtenni a dokumentáció szerinti kialakítással...vagyis kapott félév haladékot, aki 2020. december 31-ig nem kért használatbavételt...hatályos 2021.január 06-tól
 • A 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelet módosította a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet fogalommeghatározását, mellékleteit, bevezeti a 8. mellékletet, mely az "Az elektromobilitás elősegítéséről" szól. Így  előírják mely esetekben kell elektromos töltőállomást létesíteni, stb...
Olvassátok el Ti is figyelmesen a mellékelt közlönyöket (teljes és részlet), nyilván a következő napok az értelmezésről is szólnak majd.
2021. év elején a hatályos rendeleteket majd kiküldöm, addig is BOLDOG ÚJ ÉVET!
Üdvözlettel: Németh László

2020-12-07 (E-ügyintézés)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

December 4-én a MÉK élesítette a Kamarai e-Ügyintézés oldalát.
Mellékelek egy kivonatot az "e-Ügyintézés segédlet" szakmagyakorlókat érintő részéből. Most már mindenki nyomon tudja online követni pl. a továbbképzési pontjait. (A linkre való kattintás után ügyfélkapus belépés is lehetséges.N.L.2022-10-10)
"A Kamarai e-Ügyintézési rendszerbe (https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=e-ugyintezes) un. MÉK azonosítóval lehet bejelentkezni. A MÉK azonosító nem más, mint a szakmagyakorló területi építész kamarák által vezetett névjegyzéki nyilvántartásban szereplő e-mail címe és a hozzárendelt jelszó párosa. Mivel a szakmagyakorlók nyilatkozhatnak adataik egy részének publikusságáról (az un. alap adatok, mint név, cím kötelezően publikusnak kell lennie a Kamarai törvény szerint), így gyakran előfordul, hogy a tag e-mail címe a területi kamara rendelkezésére áll ugyan, az mégsem jelenik meg az online névjegyzékben a névjegyzéki adatlapon. Az email cím publikussága azonban nem feltétele a belépésnek.
A rendszer használatához előzetes regisztrációra nincs szükség, az egyetlen követelmény a területi kamarák által vezetett tagsági nyilvántartásban szereplő (személyes adatoknál rögzített, publikus vagy nem publikus) érvényes e-mail cím megléte.
Az első belépéshez jelszó emlékeztetőt kell kérni, ami a későbbiekben is bármikor megismételhető."

További vírusmentes napokat, vigyázzatok magatokra, egymásra!

Üdvözlettel: Németh László

2020-07-11 (MT Díj, epitesijog, online szabvány)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

 • Megújítottuk mind az epitesijog.hu, mind az online szabványkönyvtár kamarai előfizetését. Amennyiben szeretnétek igénybe venni a tárgyi oldalak előfizetéshez kötött szolgáltatásait, úgy azt kamaránk irodájában megtehetitek!

Üdvözlettel: Németh László


2020-06-21 (Bejelentés veszélyhelyzet után)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A Magyar Közlöny 2020. évi 144. számában (mellékletben) találhatóak a veszélyhelyzet megszüntetésével kapcsolatos törvények. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben szabályozott többek között az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos rendelkezések is. (mellékletben a vonatkozó rész: "A hatósági engedélyezések közös szabályai")

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. június 18-tól hatályát veszítette. Amint az várható volt az "ellenőrzött bejelentés" intézménye "hatályban" maradt.
A 2020. évi LVIII. törvény értelmében "Az ügyfél dönthet úgy, hogy a tevékenységet az e fejezet szerinti bejelentés helyett engedély alapján kívánja végezni."
Továbbá: 399. § (1) Az e fejezet szerinti bejelentési lehetőség igénybevétele, továbbá az az alapján folytatott tevékenység során a bejelentő a hatósággal és az egyéb érintettekkel a legszorosabb együttműködésre köteles. A bejelentő– függetlenül attól, hogy az engedélyezésre vonatkozó jogszabály a kérelem kötelező elemeként előírja-e –
a hatósággal haladéktalanul köteles mindazt az információt megosztani, amely az engedélyezési eljárás szükségességének megítéléséhez, illetve az ellenőrzés gyors és eredményes lefolytatásához szükséges.
(2) A bejelentés megtétele és a tevékenység folytatása során a bejelentő köteles jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A bejelentéssel szerzett jog gyakorlása nem sértheti más ügyfél vagy a közösség jogait.
(3) A bejelentés nem irányulhat a hatóság megtévesztésére.

Tehát a jövőben választani lehet építési engedélyezési eljárás és ellenőrzött bejelentés között, azonban a bejelentéssel sokkal nagyobb a felelősség, legyetek nagyon körültekintőek!
Az ÉTDR-ben is kissé módosult az ellenőrzött bejelentést választó gomb.
A Magyar Közlöny 2020. évi 145. számában (mellékletben) Kormány rendeletekben is kihirdették a veszélyhelyzet megszűnését. Érdemes végigolvasni a rendeleteket, pl. Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról, stb.

Üdvözlettel: Németh László


2020-05-18 (Hatályos a 191/2020 Korm. rendelet)

Kedves Kolléganők, Kollégák!


2020. május 16-i hírlevelemben arról tájékoztattalak Benneteket, hogy a tárgyi rendelet értelmében veszélyhelyzet idején az építési engedélyezési eljárást helyettesítő ellenőrzött bejelentést is az ÉTDR felületén kell megtenni.
Múlt szombaton még nem találtam - bár vártam - az ÉTDR indító felületén az ellenőrzött bejelentésre utaló gombot, azonban a mai naptól, a rendelet hatályosságának napjától egy új, barna színű gombot látunk, "Új ellenőrzött bejelentés" felirattal:


Tehát ellenőrzött bejelentés esetén erre a gombra kell kattintani, és kiválasztani az aktuális típust:
Itt már található "építés, használatbavétel, fennmaradás, bontás, engedély hatályának meghosszabbítása" választási lehetőség...

Egyébként az "Új építésügyi kérelemre" kattintva is ugyanarra az oldalra jutok...????
Tehát 2020. május 18-tól az ÉTDR felületén megtalálhatóak a veszélyhelyzet miatti ellenőrzött bejelentés típusai, most már csak egy kérdés merül fel bennem:

Maradt a " Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvételi eljárása" típusú eljárás is, tehát veszélyhelyzet és veszélyhelyzet között is van különbség! (?)
Veszélyhelyzet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 44. pont 55. §-a szerint, illetve veszélyhelyzet a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet szerint.......

Üdvözlettel: Németh László


2020-05-16 (191/2020 Korm. rendeletről)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A 2020. május 18-tól (hétfőtől) hatályos rendelet (mellékletben) értelmében a hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel végezhető lesz a legtöbb tevékenység. Egyelőre a MÉK-től, egyéb hatóságoktól hivatalos értesítést nem kaptunk a rendelet értelmezésével kapcsolatban, ezért továbbra is javaslom az epitesijog.hu kapcsolódó oldalának tanulmányozását.
Az ott találhatóak szerint pl:

"Ha jogszabály az Ákr. szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is csak ezen az úton kerülhet sor, hiába biztosít a rendelet egyéb lehetőséget is. A kivételre jó példa az Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet): építésügyi engedély iránti kérelmeket az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is, így a veszélyhelyzetben is ezt kell használni bejelentésként [191/2020. (V. 8.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bek.]."

Vagyis pl. egy üzemépület építésének ellenőrzött bejelentését az ÉTDR-ben kell megtenni, nem lehet pl. e-mailen!  (Az e-mailen való bejelentés sok kérdést felvet!)

( A veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentés nem vonatkozik az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóépületekre, az változatlan maradt!)

Az ÉTDR felületét tanulmányozva az alábbiakat tapasztaltam:

 • A felületre belépve az "Új építésügyi kérelemre" kell kattintani!
 • A Piszkozat alapadatai oldalon az "Eljárás típusánál" a "Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvételi eljárását" kell kiválasztani, s a továbbiakban az eddig megszokottak szerint végigmenni a "Kérelem benyújtásáig".
Egyéb engedélyezési eljárásra (pl. használatbavétel, fennmaradás, stb.) nem találtam "veszélyhelyzet esetén tudomásulvételi eljárást".
A tárgyi rendelet értelmében, ha a hatóság hiányosnak találja a bejelentést, végzéssel engedélyezési eljárás lefolytatását rendeli el, így az eljárási illeték is 100 %-os lesz.
Kérdésként merülhet fel, hogy indítható-e veszélyhelyzet esetén a bejelentés helyett "hagyományos" engedélyezési eljárás, erre válasz lehet a rendelet 2. §-a :  "A 3–8. § szerinti eljárás helyett – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – nem folytatható le Ákr. szerinti kérelemre induló hatósági eljárás."

Várjuk az "élesítést", ami lehet, hogy csak pár hétig fog tartani. (?)
Továbbra sem értem, hogy erre mi szükség volt...?

Szép hétvégét, vigyázzatok magatokra!
Üdvözlettel: Németh László


Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája