Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2020-05-11 (191/2020...)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az alábbiakat szeretném megosztani Veletek, elnézést, ha hosszú leszek:

 • A Magyar Közlöny 104. számában (mellékletben) kihirdették a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendeletet a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről. (mellékletben)  A rendelet 2020. május 18-tól lesz hatályban, addig bizony van mit értelmeznünk... 
"A rendelet szerint a hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető lesz a legtöbb tevékenység, ezáltal is csökkenti a kormány az ügyintéző-ügyfél találkozások számát, valamint a vállalkozások adminisztrációs terheit." - olvasható egyes híradásokban, azonban számtalan kérdést vet fel ezen rendelkezés! Elvileg kamaránkat is érinti e szabályozás, azonban a felügyeleti szervekkel a MÉK további egyeztetéseket kezdeményezett.

A tárgyi rendelet 4. § (1) szerint:  Az engedélyköteles tevékenység – az e rendeletben foglalt kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az 5. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az egyszerű bejelentés után egy újabb "adalék", a tervező felelőssége egyre nagyobb! Én úgy értelmezem a rendeletet, hogy ha a hatóság 8 nap múlva (szakhatóság bevonása esetén 12 nap) nem közöl értesítést a bejelentésről, akkor azt közöltnek kell tekinteni, vagyis lehet építkezni. Ismerve a hatóságok leterheltségét, bizony ez előfordulhat, és onnantól minden felelősség a tervezőé (egyébként is)! Legyetek nagyon körültekintőek, a MÉK által Füleky Zsoltnál kezdeményezett további, rendeletet értelmező egyeztetésekről, annak eredményéről értesíteni foglak Benneteket. (Nem értem, erre mi szükség volt...mi lesz a veszélyhelyzet után...nincs engedélyezési eljárás - tervtanácsok? településképi vélemény? módosítások? stb...)
A rendelettel kapcsolatos értelmezés található az epitesijog.hu oldalán.

Bővebben...


2020-04-27 (ÉKS 2020; 143/2020 K. rendelet)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

 • Kihirdették a 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendeletet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról. A Korm. rendelet alapján 2020. április 23-tól a szakmai konzultációkat, a partnerségi és szakmai egyeztetéseket, véleménynyilvánításokat kizárólag elektronikus úton lehet lefolytatni a jogszabályban megjelölt esetekben. A településképi véleményezési eljárás során a véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét elektronikus úton kell benyújtani, a településképi bejelentési eljárás során pedig szintén (és kizárólag) elektronikus úton terjeszthetőek elő az iratok. Mellékletben a tárgyi rendelet.
 • Idén is megrendeltük 100 példányban az "Építőipari Költségbecslési Segédletet". A 2020-as kiadvány tagjainknak átvehető:
  •  kamaránk irodájában, kedd és csütörtök délelőtt telefonon (22-385-317) egyeztetve Gerencsér Lászlónét, Erzsit keresve, illetve
  • Szfvár. Turóci u. 20. szám alatt, a lakásomon engem keresve, elvileg bármikor, előzetesen telefonon (20-475-7218; 70-643-5919) egyeztetve.
Az átvételnél ügyeljünk a járványügyi helyzetre (maszk, védőkesztyű, saját toll, védőtávolság, védőkerítés, stb...:-)), az átadásnál átvételi elismervényt is alá kell írni.
További vírusmentes napokat, vigyázzatok magatokra, egymásra!

Üdvözlettel: Németh László

Attachments:
Letöltés (143_2020.pdf)143/2020 Korm. rendelet
40 Kb

2020-03-31 (Tájékoztatás, AVDH)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az alábbi információkat szeretném megosztani Veletek:
 • Szeretném felhívni a figyelmeteket az AVDH-szolgáltatásra ! Az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-Hitelesítés szolgáltatás az állampolgárok részére nyújt kényelmes megoldást arra, hogy biztonságosan tudják intézni hivatalos ügyeiket a közigazgatásban. Minden olyan felhasználó részére gyors bekapcsolódási lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésbe, aki nem rendelkezik elektronikus aláírással, de az eljárás megköveteli az elektronikusan aláírt dokumentumot. Így a csak elektronikus azonosítással rendelkező ügyfél is teljes körűen részt tud venni az elektronikus ügyintézésben e szolgáltatás igénybevételével.
Az AVDH szolgáltatással - ügyfélkapus azonosítás után - hitelesíthetünk PDF állományokat. Így véleményem szerint pl. az aláírólapot ezzel a hitelesítéssel továbbítani lehet az építtetőnek, aki a saját nevében indított eljárásban feltöltheti e hitelesített aláírólapot. Így nem kell az eredeti iratot eljuttatni a hatósághoz, ami jelen járványügyi helyzetben is mindenképpen kedvező. A szolgáltatás itt elérhető: https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/avdh.html?highlight=AVDH
Kívánok mindenkinek vírusmentes szép napokat, vigyázzatok magatokra és egymásra!

Üdvözlettel: Németh László


2020-03-17 (Rendkívüli ügyviteli szünet)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 11-én 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A járványügyi helyzetre való tekintettel kamaránk irodája bizonytalan ideig 2020. március 17-től zárva lesz, e-mail címen természetesen továbbra is elérhetőek vagyunk.
A tantermi szakmai és kötelező továbbképzések szünetelnek, az online továbbképzések továbbra is elérhetőek.
A tavaszi, költségvetésünket is elfogadó taggyűlésünket bizonytalan időre elhalasztjuk, addig kamaránk működését az elnökség által elfogadott költségvetés tervezete szerint biztosítjuk.
A MÉK tájékoztatása szerint:

 • Azon szakmagyakorlók esetében, akiknek az 5 éves továbbképzési időszaka vagy a beszámoló vizsga kötelezettsége a veszélyhelyzet kihirdetését  követően és annak időtartama alatt jár le, eltekintünk a jogszabályokban foglalt szankciók alkalmazásától és a kötelezettségek teljesítésére 2020. december 31-ig adunk lehetőséget.
 • A Kormány döntése értelmében a veszélyhelyzeti időszakban lejáró személyes okmányokat nem kell megújítani, azok érvényessége automatikusan meghosszabbodik, ezzel a döntéssel összhangban tudja a MÉK biztosítani a szakmagyakorlási tevékenység folytatását. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azok esetében, akik 2020. március 11-ig bezárólag a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségüket elmulasztották teljesíteni, a fenti kedvezmény nem alkalmazható. Számukra az elérhető online kötelező és az online szakmai továbbképzéseket javasoljuk. Az egyéni képzésben történő pontértékek meghatározását folyamatosan és soron kívül ítéli meg a Továbbképzési Szakértői Testület. Kérjük, hogy az otir.mek.hu oldalon meghirdetett szakmai továbbképzések esetében a szervező honlapján érdeklődjön minden esetben, hogy a képzés milyen formában kerül pótlásra
Vírusmentes napokat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!

Üdvözlettel: Németh László

2020-03-05 (egyszerű bejelentés, e-napló)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

 

 • Egyszerű bejelentéssel, saját lakhatás biztosítása céljából létesülő lakóépület esetén az építési tevékenység többek között építési napló vezetése nélkül végezhető. Azonban a mellékletben található 155/2016 Korm. rendelet 4. § (1) szerint: Az építtető az építési tevékenységet a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az 1. §-ban foglaltaknak megfelelő bejelentés benyújtását követő naptól számított – tizenöt nap elteltét és az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését követően kezdheti meg és folytathatja az Étv., az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint.
  A legutóbbi webináriumos továbbképzésen is ezt megerősítették, tehát hiába nem kötelező az e-napló vezetése, ettől még készenlétbe kell helyezni! (?) Elsőre furcsának tűnik a rendelkezés, de az e-napló készenlétbe helyezésénél bizony ezzel a naplótípussal is találkozhatunk.

Kérdés, hogy ha nem helyezzük készenlétbe az építési naplót, azzal milyen szankció (büntetés) várható? Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint: " Az építési főnapló készenlétbe helyezésének vagy megnyitásának a hiánya" esetén bírságolható az építtető, fővállalkozó kivitelező... Olyanról én még nem hallottam, hogy "építési főnapló készenlétbe helyezése", az e-naplót helyezzük készenlétbe, azon belül pedig e-főnaplót hozunk létre...?

Várom az észrevételeket!

Üdvözlettel: Németh László


2020-01-29 (OTSZ módosítása, szerzői jog)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

 • 2020. január 22-től hatályos az OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) módosítása, melyről 2019. 08. 05-i hírlevélben (http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1145:2019-08-05-otsz-modositasa&catid=15&Itemid=161) adtam tájékoztatást. Továbbra is ajánlom figyelmetekbe (mellékletben) a Flamella Kft. táblázatos összefoglalóját, mely egyik oszlopban a hatályon kívül helyezett, másik oszlopban  a hatályos rendelkezéseket tartalmazza. Kiemelném a változások közül, hogy hatályon kívül helyezték az alábbi rendelkezést: "13.§ (5) Rendszerengedéllyel rendelkező építési módszerek, a könnyűszerkezetes technológiával készülő épületek csak akkreditált intézet által bevizsgált technológiával és szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, kialakítással létesíthetőek." Vagyis most már kedvezőbb feltételekkel lehet könnyűszerkezetes házakat építeni, természetesen a betervezett anyagoknak teljesítmény-nyilatkozattal kell kielégíteniük a vonatkozó előírásokat. Új rendelkezés: 16.§ (7) A legfeljebb 4 szintes, NAK vagy AK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek tartószerkezete létesíthető az elvárt tűzállósági teljesítménynek megfelelő faanyagú szerkezetből, ha annak tűzvédelmi osztálya legalább D-s2, d0, és a szerkezeti kapcsolatok elvárt tűzállósági teljesítményét biztosítják. Mellékelem a hatályos OTSZ-t is piros szegéllyel, háttérrel jelölve a változásokat.
 • A https://www.e-epites.hu/dokumentacios-kozpont/epiteszeti-szerzoi-jogi-nyilvantartas oldalon elérhető az "Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás"-ról szóló tájékoztatás. Az oldal szerint a 2019. december 31-ét megelőzően létrejött építészeti alkotás esetében "önkéntes építészeti szerzői jogi nyilatkozattal" lehet az  Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás -ba szerzői jogot bejegyeztetni. A "2019. december 31-ét követően létrejött tervezési szerződés alapján keletkezett építészeti alkotás esetében az építtető és a tervező közös nyilatkozatban, az építészeti-műszaki dokumentáció tervező általi átadását követő harminc napon belül papír alapon Nyilvántartás részére átadja a szerzői vagyoni jogokra vonatkozó, letölthető (kötelező) nyilatkozatban felsorolt adatokat." Az oldal mellékletében letölthetőek a tárgyi nyilatkozatok, melynél nem értem a "kötelező" jelzőt. A tárgyi ügyben az Építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről) 59/B §-a, illetve a 313/2012 Korm. rendelet 4.§ (1b) bekezdése rendelkezik, azonban a "kötelező" jelzőt nem értem! (Erre vonatkozóan megkerestem a MÉK elnökét, választ a mai napig nem kaptam) 

Összességében úgy gondolom, hogy aki szeretné az "építészeti alkotását" (ami értelmezésemben tervdokumentációt jelent) az ÉSZJNY-ben nyilvántartásba vetetni, úgy a letölthető nyilatkozatot kell "kötelezően" kitöltve leadni. Nem gondolom, hogy ez minden esetben (pl. garázs tervezésénél) "kötelező" lenne.
Fontos információt tartalmaz a MÉK honlapján megjelent tájékoztatás az eredeti tervező felkutatásával, és az árva
művek felhasználásával kapcsolatban: http://mek.hu/index.php?link=Tajekoztatas_a_tervezok_felkutatasarol_es_az_arva_muvek_tovabbi_felhasznalasarol

Üdvözlettel: Németh László


Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája