Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2019-05-16 (MT Díj, HÉSZ módosítása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!
 • A Fejér Megyei Építészek Kamarájának Elnöksége az 5/2019. (03.07.) sz. határozata értelmében 2019. évben is meghirdette a "Molnár Tibor Építészeti Díj"- at.
  A kamara tagjainak időkorlát nélkül, bárhol megvalósult épületével, szakmai munkájával lehet pályázni. A pályázatok leadásának határideje: 2019. május 31. A pályázatot az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell benyújtani!
Kérlek Benneteket, hogy minél többen küldjétek el pályázatotokat! Biztosan van "kedves" épületetek, melyről min. 5 képpel már lehet pályázni. A Díj oklevéllel, emlékéremmel és pénzjutalommal jár. A pénzjutalom mértéke díjanként 2019. évben max. bruttó 300.000,- Ft, azaz háromszázezer Forint.
Legyen idén is a 2018. évihez hasonlóan - véleményem szerint - magas színvonalú a pályázatunk, díjátadó kiállításunk! 
 • Ahogyan azt már korábban jeleztem, folyamatban van a székesfehérvári HÉSZ módosítása. Várhatóan a nyáron fogadják el, így akinek folyamatban van olyan tervezése, melyet érinthet a tervezett módosítás, legyen körültekintő! Az előterjesztés megtalálható a város honlapján: https://www.szekesfehervar.hu/egyeztetesi-eljarasok?parent=196
Fontosabb tervezett változás az építménymagasság helyett az épületmagasság bevezetése, melyet az OTÉK 7.§ (5) szerint, illetve a "Fogalommeghatározások" 33. pontja értelmében kell kiszámítani. Vigyázat, az oromfalat - az építménymagasság számításával ellentétben - minden esetben hozzá kell számítani a felülethez, vagyis egy nyeregtetős ház épületmagassága nagyobb, mint az építménymagassága!  (A homlokzatmagasság - "Fogalommeghatározások" 52. pont - számításánál az oromfalak bizonyos méretben levonhatóak ellentétben az épületmagasság számításával, azonban homlokzatmagasságot nem szabályoz a HÉSZ.)
További tervezett módosítás az oldalhatáros beépítés oldalkertjénél a min. 4 m helyett az előírt épületmagasság lesz a mérvadó!
A tervezet szerint törlésre kerül a beépítési mélység határa, illetve a telken elhelyezhető főépületek száma.(Kivéve Felsőváros?) A HÉSZ szabályozza majd a telken belül elhelyezendő parkolók számát is.
Természetesen az elfogadásig változhat az előterjesztés - kamaránk is megtette a javaslatait -, de érdemes felkészülni a módosításokra!

Üdvözlettel: Németh László

2019-03-06 (tervezői művezetés elmaradása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az egyszerű bejelentéssel sajnos nem csökkentek a gondjaink, sőt, egyre több problémás esettel találkozunk.
A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamarától kaptunk egy levelet, miszerint a megyei kormányhivatal építésfelügyelete sorra bünteti a tervezőket, mivel az előírt 6 db tervezői művezetést nem teljesítették, az e-naplót lezárták max. 5 művezetési alkalommal.
Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint a tervezői művezető 80.000,- Ft-ra bírságolható, amennyiben a 6 művezetési alkalom nem teljesített.
A bírság kiszabását követően az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó része szerint a területi kamara titkára legfeljebb egy évre eltiltja a szakmagyakorlót szakmai tevékenysége folytatásától, továbbá még etikai eljárás kezdeményezését is előírja.

A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara által javasolt megoldás, hogy addig az e-naplót ne lehessen lezárni, amíg a 6 tervezői művezetési alkalom bejegyzése nem történt meg.
Látszólag ez egyszerű megoldásnak tűnik, de okozhat olyan helyzetet, ami az építtető szempontjából kedvezőtlen lehet, (pl. a tervezői művezető visszaél helyzetével) s valószínűleg a jogalkotónak sem fog tetszeni.

A fenti problémát azért osztom meg Veletek, hogy továbbra is legyetek körültekintőek! Véleményem szerint a tervezői művezetői szerződésnek kell megfelelőnek lennie, melyben ki kell térni arra pl.: Amennyiben Megrendelő a tervezői művezetési alkalmak előtt nem értesíti Tervezői művezetőt, továbbá nem biztosítja az e-naplóba való bejegyzés lehetőségét, úgy a művezetési alkalmak elmaradása miatti jogkövetkezmények Megrendelőt terhelik.


Üdvözlettel: Németh László

2019-02-25 (Kivitelezési Kódex változása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A 2019-02-13-án kiküldött hírlevélben értesítettelek Benneteket arról, hogy 2019-02-12-től mely rendeletek változtak.
Most az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési Kódex) egyes módosított rendelkezéseire szeretném felhívni a figyelmeteket:
 • A 12. § (6) bekezdése szabályozza a saját részre történő kivitelezést: Az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak egyes munkafázisait saját részre vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti, szakirányú szakképesítés nélkül, a szakmai szabályok betartása mellett
2019-02-12-ig hatályos:    a) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött esetben,
b) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött esetben a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével.
2019-02-12-től hatályos:  a) ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez nem kell kivitelezési dokumentáció, vagy
b) kivitelezési dokumentációhoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével.
 • A 13. § (8) bekezdése arról rendelkezik, hogy:  Építőipari kivitelezési tevékenységet az építési szakmunka jellegének megfelelő szakképesítéssel, részszakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet, 
2019-02-12-ig hatályos:     ha az építési tevékenység építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött.
2019-02-12-től hatályos:  ha az építési tevékenység kivitelezési dokumentáció nélkül végezhető.

Vagyis mindkét esetben szigorítás történt, mivel az építési engedélyhez és egyszerű bejelentéshez kötött tevékenységeket felváltotta a kivitelezési tervdokumentációra való hivatkozás, kiviteli terv pedig a Kivitelezési Kódex 22. § (1) b-c pontjainak esetében is készítendő.
Véleményem szerint sajnos továbbra sem egyértelműek a 22. §  egyes rendelkezései, ugyanis pl. a: "Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető az az építési tevékenység – ideértve az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységet –, amely esetében az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz" alatt érthető pl. a második emeleten történő válaszfalazás is. (?) Így elvileg saját részre "jogosítvány" nélkül nem válaszfalazhatok a második emeleten, illetve ehhez felelős műszaki vezető is kell.(?)

Üdvözlettel: Németh László


2019-02-20 (megvalósulási terv, illeték)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A mai napon levelet kaptunk Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjétől (mellékletben), melyben felhívja figyelmünket az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésére, miszerint:

(2) Az építési engedélyhez nem kötött eltérést az elektronikus építési naplóban a jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentálni, mely megvalósulási állapotot tartalmazó dokumentáció a használatbavételi engedélyezési vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás megindításának feltétele.

Amennyiben ez nem történik meg, a kérelmet a hatóság elutasítja. A kormányhivatallal egyeztetve fontos az is, hogy nem csak az e-naplóban kell meglennie a megvalósulási dokumentációnak, hanem azt a kérelem elindításkor az ÉTDR-be is fel kell tölteni, különben a rendszer a határozat véglegesítésénél nem tudja a megvalósulási dokumentációt is bélyegzőjével "véglegesíteni".

A tárgyi kérelem elutasítása nyilván anyagi kérdéseket is felvethet, ugyanis az idézett rendelet 7. § (3) szerint:  "A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetését."

Ügyeljetek a fentiek betartására, az illeték mértékét pedig előzetesen egyeztessétek az eljáró hatósággal!

Üdvözlettel: Németh László

Attachments:
Letöltés (jegyzoi_level.pdf)Jegyzői levél
67 Kb

2019-02-13 (rendeletváltozások)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A mai napon megtartott "webináriumos" továbbképzésen elhangzott az alábbi kormányrendeletek hatályos módosítása (2019-02-12-től), melyeket a mellékletben találtok:
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. Több pontosítást tartalmaz a módosítás (piros szegéllyel).
 • 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről. A pontosítások mellett az egyszerű bejelentéssel megvalósult lakóépület hatósági bizonyítványának kiállítását bővebben szabályozza a rendelet.
 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról. Szintén több pontosítást tartalmaz a módosítás, mint pl. a 22. §-ban az építési engedélytől eltérő kivitelezést. Az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek (1. sz. melléklet) esetében megtudjuk, hogy a gomba nem növény (16. pont), fontosabb változás, hogy a közforgalom elől elzárt, telken belüli út, parkoló engedély nélkül építhető.
 • A 2019-03-15-től hatályos 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési törvény) szerint:

60/H. Azon épületeknél, amelyek használatát az építésügyi hatóság e rendelkezés hatálybalépése előtt engedélyezte vagy tudomásul vette, e törvény erejénél fogva
a) a helyi építési szabályzatnak – a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti településrendezési eszközöknek – a tetőtér-beépítést tiltó előírását nem kell alkalmazni,
b) a helyi építési szabályzatban – a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti településrendezési eszközökben – meghatározott szintterületi értékbe a tetőtér-beépítés nem számít bele,
c) a tetőtér-beépítéshez kapcsolódó, a tűzvédelmi előírások teljesítését szolgáló építmények és a felvonó az építési telek beépítettségének megengedett legnagyobb mértékébe és a zöldfelület megengedett legkisebb mértékébe nem számít bele,
d) a tetőtér-beépítésből eredő többlet gépjármű elhelyezése a tetőtér-beépítéssel érintett épület telekhatárától mért legfeljebb 1000 m-en belül más telken, parkolóban, parkolóházban vagy a közterület közlekedésre szánt területe egy részének felhasználásával is biztosítható, továbbá a helyi önkormányzat parkolást szabályozó rendelete a parkolóhely pénzbeli megváltásának lehetőségét nem tilthatja meg,
e) a területfelhasználási egységre vagy építési övezetre a helyi építési szabályzatban – a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti településrendezési eszközökben – megállapított maximális lakásszámba a tetőtér-beépítéssel létrejött lakás nem számít bele, és
f) a tetőtér-beépítésekre és az épület belső udvarának lefedésére vonatkozóan e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet további előírásokat állapíthat meg, amelyeknél szigorúbb követelményeket a helyi építési szabályzat – a fővárosban a kerületi építési szabályzat – nem állapíthat meg.

Tehát, akinek tetőtérbeépítéssel kapcsolatos tervezési feladatát a hatályos HÉSZ a fentiek értelmében korlátozza, várjon 2019. március 15-ig!

Üdvözlettel: Németh László


2019-01-29 (díjak, kedvezmény)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

 • A MÉK 2018. november 30-i Küldöttgyűlése a 2019. évi kamarai tagdíjat 60.000,- Ft-ban (2018-ban 50.000), a névjegyzéki nyilvántartási díjat 30.000,- Ft-ban (2018-ban 15.000) határozta meg. Elnökségi ülésünkön úgy döntöttünk, hogy idén is élünk a kedvezményadás lehetőségével, mely kedvezményt elvileg a kötelező felelősségbiztosítás díjához való hozzájárulásként adunk. (Nem kell ezt igazolnotok!)
A döntés értelmében a 2019. évben a kamaránknak fizetendő tagdíj mértéke 40.000,- Ft, melyet  Alapszabályunk értelmében két részletben kell megfizetni május 20-ig, illetve október 20-ig. A kedvezményes tagdíj a 2018-ban nyilvántartott tagokra vonatkozik.
Kamaránknak fizetendő névjegyzéki nyilvántartási díj 2019-ben 20.000,- Ft, melyet március 31-ig kell egy összegben megfizetni.
A kettős kamarai tagok kedvezményes díja 2019-ben 28.000,- Ft.
Határozat: http://fejermek.hu/attachments/article/1111/2_2019.pdf
 • A korábbi éveknek megfelelően döntöttünk továbbá a kötelező továbbképzéshez való hozzájárulás mértékéről. Eszerint az 5 éves továbbképzési időszak alatt 1 alkalommal kamaránk 100 %-ban átvállalja tagjainak a kötelező továbbképzés díját, mely 2019-ben 10.000,- Ft + ÁFA. A névjegyzéki nyilvántartottak kötelező továbbképzési díjának 50 %-át vállalja át kamaránk. A szüneteltetők, 70 év felettiek továbbképzési díjáról egyedi kérelemre elnökségünk dönt. Határozat ( a 3. pontban szereplő "nyugdíjasok" alatt a 70 év felettiek értendők): http://fejermek.hu/attachments/article/1111/3_2019.pdf

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája