Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2019-07-16 (Szfvár. HÉSZ)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2019. július 12-én tartott ülésén elfogadta az új településrendezési eszközöket.
Az új településrendezési eszközök 2019. augusztus 11-én lépnek hatályba.
A város honlapján elérhető az elfogadott új településszerkezeti terv és az elfogadott és kihirdetett új helyi építési szabályzat.
Az új településrendezési eszközök az alábbi helyen, illetve linken érhetők el:
www.szekesfehervar.hu ® Információk ® Polgármesteri Hivatal ® Főépítészi Iroda ®  TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÚJ (HATÁLYOS 2019.08.11-TŐL )

Arra kérnélek Benneteket, hogy akinek fehérvári egyszerű bejelentési eljárása van előkészületben, ügyeljen a fenti hatályos időpontra (augusztus 11.)! A még hatályos HÉSZ (építménymagasság, oldalkert, stb...) szerinti terveket úgy kell feltölteni az e-naplóba, hogy az legkésőbb augusztus 10-én készenlétbe legyen helyezve!

Ahogyan már korábban jeleztem, az augusztus 11-től hatályos HÉSZ (mellékletben) bevezeti az épületmagasságot (másképp számítandó, mint az építménymagasság), eltörli az Öreghegyen minden homlokzatra vonatkoztatott építménymagasságot, több főépület építhető telkenként (kivéve Felsőváros), nincs építési mélység (kivéve Felsőváros), stb...

Tanulmányozzátok a mellékletben kiküldött, augusztus 11-től hatályos új HÉSZ-t!

Üdvözlettel: Németh László
Attachments:
Letöltés (HESZ_2019_08_11.pdf)2019-08-11-től hatályos HÉSZ
1868 Kb

2019-06-07 (Tájékoztatás, állásfoglalás)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Egy tagtársunk keresett azzal, hogy egy bizonyos kérdésben adjak szakmai állásfoglalást, irányelvet, mely kérdésben - ismereteim szerint - hatályos jogszabályi rendelkezés nincs.
Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a területi kamarának olyan feladata nincs - nem is lehet -, hogy szakmai irányelveket fogalmazzon meg törvényben, kormányrendeletben, szabványban, egyéb rendelkezésben nem szabályozott kérdésben!
Minden segítséget megadunk a tájékozódásban, akár a honlapunkon, akár pl. az irodánkban online szabványkönyvtár használatában, vagy az ÉMSZ irányelvek tanulmányozásában.
Azt ne várja tőlünk senki, hogy akár hivatkozási alapként kiadjunk bármilyen szakmai irányelvet!
Természetesen ha írásban megkerestek kérdéses ügyekben, és nem tudunk rá válaszolni, akkor azt továbbítjuk a MÉK-hez, vagy az epitesijog.hu jogászához, indokolt esetben a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságához.
Sajnos a MÉK nem támogatta azon kezdeményezésemet, hogy alakuljon a sok értelmetlen munkacsoportok mellett egy, a jogszabályi környezettel foglalkozó munkacsoport, mely alkalmas lehetett volna a fenti probléma kezelésére is. Legutóbbi kérdéses ügyekben adott válaszlevelükben a MÉK ezt írta: A kérdés-válaszok összegyűjtése során egyértelművé vált, hogy a kérdések nem tipizálhatók, mindig léteznek különbségek, ezért a tagság felé történő terjesztés félreértésekre adhat okot, azt nem javasoljuk.
Sajnos a Miniszterelnökségi állásfoglalások végén is ez olvasható:

Arról pedig nem mi tehetünk, hogy sajnos olyan jogszabályi környezet van, ami korábban nem volt tapasztalható!

Kellemes hétvégét, ünnepet!

Üdvözlettel: Németh László


2019-05-16 (MT Díj, HÉSZ módosítása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!
  • A Fejér Megyei Építészek Kamarájának Elnöksége az 5/2019. (03.07.) sz. határozata értelmében 2019. évben is meghirdette a "Molnár Tibor Építészeti Díj"- at.
    A kamara tagjainak időkorlát nélkül, bárhol megvalósult épületével, szakmai munkájával lehet pályázni. A pályázatok leadásának határideje: 2019. május 31. A pályázatot az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell benyújtani!
Kérlek Benneteket, hogy minél többen küldjétek el pályázatotokat! Biztosan van "kedves" épületetek, melyről min. 5 képpel már lehet pályázni. A Díj oklevéllel, emlékéremmel és pénzjutalommal jár. A pénzjutalom mértéke díjanként 2019. évben max. bruttó 300.000,- Ft, azaz háromszázezer Forint.
Legyen idén is a 2018. évihez hasonlóan - véleményem szerint - magas színvonalú a pályázatunk, díjátadó kiállításunk! 
  • Ahogyan azt már korábban jeleztem, folyamatban van a székesfehérvári HÉSZ módosítása. Várhatóan a nyáron fogadják el, így akinek folyamatban van olyan tervezése, melyet érinthet a tervezett módosítás, legyen körültekintő! Az előterjesztés megtalálható a város honlapján: https://www.szekesfehervar.hu/egyeztetesi-eljarasok?parent=196
Fontosabb tervezett változás az építménymagasság helyett az épületmagasság bevezetése, melyet az OTÉK 7.§ (5) szerint, illetve a "Fogalommeghatározások" 33. pontja értelmében kell kiszámítani. Vigyázat, az oromfalat - az építménymagasság számításával ellentétben - minden esetben hozzá kell számítani a felülethez, vagyis egy nyeregtetős ház épületmagassága nagyobb, mint az építménymagassága!  (A homlokzatmagasság - "Fogalommeghatározások" 52. pont - számításánál az oromfalak bizonyos méretben levonhatóak ellentétben az épületmagasság számításával, azonban homlokzatmagasságot nem szabályoz a HÉSZ.)
További tervezett módosítás az oldalhatáros beépítés oldalkertjénél a min. 4 m helyett az előírt épületmagasság lesz a mérvadó!
A tervezet szerint törlésre kerül a beépítési mélység határa, illetve a telken elhelyezhető főépületek száma.(Kivéve Felsőváros?) A HÉSZ szabályozza majd a telken belül elhelyezendő parkolók számát is.
Természetesen az elfogadásig változhat az előterjesztés - kamaránk is megtette a javaslatait -, de érdemes felkészülni a módosításokra!

Üdvözlettel: Németh László

2019-03-06 (tervezői művezetés elmaradása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az egyszerű bejelentéssel sajnos nem csökkentek a gondjaink, sőt, egyre több problémás esettel találkozunk.
A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamarától kaptunk egy levelet, miszerint a megyei kormányhivatal építésfelügyelete sorra bünteti a tervezőket, mivel az előírt 6 db tervezői művezetést nem teljesítették, az e-naplót lezárták max. 5 művezetési alkalommal.
Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint a tervezői művezető 80.000,- Ft-ra bírságolható, amennyiben a 6 művezetési alkalom nem teljesített.
A bírság kiszabását követően az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó része szerint a területi kamara titkára legfeljebb egy évre eltiltja a szakmagyakorlót szakmai tevékenysége folytatásától, továbbá még etikai eljárás kezdeményezését is előírja.

A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara által javasolt megoldás, hogy addig az e-naplót ne lehessen lezárni, amíg a 6 tervezői művezetési alkalom bejegyzése nem történt meg.
Látszólag ez egyszerű megoldásnak tűnik, de okozhat olyan helyzetet, ami az építtető szempontjából kedvezőtlen lehet, (pl. a tervezői művezető visszaél helyzetével) s valószínűleg a jogalkotónak sem fog tetszeni.

A fenti problémát azért osztom meg Veletek, hogy továbbra is legyetek körültekintőek! Véleményem szerint a tervezői művezetői szerződésnek kell megfelelőnek lennie, melyben ki kell térni arra pl.: Amennyiben Megrendelő a tervezői művezetési alkalmak előtt nem értesíti Tervezői művezetőt, továbbá nem biztosítja az e-naplóba való bejegyzés lehetőségét, úgy a művezetési alkalmak elmaradása miatti jogkövetkezmények Megrendelőt terhelik.


Üdvözlettel: Németh László

2019-02-25 (Kivitelezési Kódex változása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A 2019-02-13-án kiküldött hírlevélben értesítettelek Benneteket arról, hogy 2019-02-12-től mely rendeletek változtak.
Most az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési Kódex) egyes módosított rendelkezéseire szeretném felhívni a figyelmeteket:
  • A 12. § (6) bekezdése szabályozza a saját részre történő kivitelezést: Az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak egyes munkafázisait saját részre vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti, szakirányú szakképesítés nélkül, a szakmai szabályok betartása mellett
2019-02-12-ig hatályos:    a) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött esetben,
b) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött esetben a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével.
2019-02-12-től hatályos:  a) ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez nem kell kivitelezési dokumentáció, vagy
b) kivitelezési dokumentációhoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével.
  • A 13. § (8) bekezdése arról rendelkezik, hogy:  Építőipari kivitelezési tevékenységet az építési szakmunka jellegének megfelelő szakképesítéssel, részszakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet, 
2019-02-12-ig hatályos:     ha az építési tevékenység építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött.
2019-02-12-től hatályos:  ha az építési tevékenység kivitelezési dokumentáció nélkül végezhető.

Vagyis mindkét esetben szigorítás történt, mivel az építési engedélyhez és egyszerű bejelentéshez kötött tevékenységeket felváltotta a kivitelezési tervdokumentációra való hivatkozás, kiviteli terv pedig a Kivitelezési Kódex 22. § (1) b-c pontjainak esetében is készítendő.
Véleményem szerint sajnos továbbra sem egyértelműek a 22. §  egyes rendelkezései, ugyanis pl. a: "Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető az az építési tevékenység – ideértve az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységet –, amely esetében az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz" alatt érthető pl. a második emeleten történő válaszfalazás is. (?) Így elvileg saját részre "jogosítvány" nélkül nem válaszfalazhatok a második emeleten, illetve ehhez felelős műszaki vezető is kell.(?)

Üdvözlettel: Németh László


2019-02-20 (megvalósulási terv, illeték)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A mai napon levelet kaptunk Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjétől (mellékletben), melyben felhívja figyelmünket az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésére, miszerint:

(2) Az építési engedélyhez nem kötött eltérést az elektronikus építési naplóban a jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentálni, mely megvalósulási állapotot tartalmazó dokumentáció a használatbavételi engedélyezési vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás megindításának feltétele.

Amennyiben ez nem történik meg, a kérelmet a hatóság elutasítja. A kormányhivatallal egyeztetve fontos az is, hogy nem csak az e-naplóban kell meglennie a megvalósulási dokumentációnak, hanem azt a kérelem elindításkor az ÉTDR-be is fel kell tölteni, különben a rendszer a határozat véglegesítésénél nem tudja a megvalósulási dokumentációt is bélyegzőjével "véglegesíteni".

A tárgyi kérelem elutasítása nyilván anyagi kérdéseket is felvethet, ugyanis az idézett rendelet 7. § (3) szerint:  "A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetését."

Ügyeljetek a fentiek betartására, az illeték mértékét pedig előzetesen egyeztessétek az eljáró hatósággal!

Üdvözlettel: Németh László

Attachments:
Letöltés (jegyzoi_level.pdf)Jegyzői levél
67 Kb

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája