Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2018-02-08 (kötelező konzultáció II.)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Tegnapi levelemmel sikerült egy kicsit felkavarni az állóvizet, de az utóbbi (s a korábbi) időszak kapkodásai, kiérleletlen jogszabály halmazai adták az indíttatást. Én a tagság érdekében osztom meg véleményemet, ebben már nem fogok megváltozni, ekkor nyugodt a lelkiismeretem.

Két, egymástól független értelmezés szerint a településképi rendeletben lehet kötelezni az egyszerű bejelentés esetén is a szakmai konzultációt, csak annak elmaradásáért bírság nem szabható ki!

Vagyis a tegnapi levelemben a fenti vélemények szerint rosszul értelmeztem a jogszabály azon részét, mely szerint az egyszerű bejelentés esetén is lehet kötelezni a szakmai konzultációt, azonban a bírságra vonatkozó rész - úgy tűnik - ellentétes a vonatkozó rendeletekkel.
Nyilván a hatályos rendeletek szerint kell minden esetben eljárni, de jelezni kell, ha valahol gondot látunk. Szerintem ez (is) a kamara kötelessége! Én jeleztem, várom az esetleges korrekciót.
Azért az elgondolkodtató, hogy pl. Baracskán egyszerű bejelentéssel épülő szoba-konyhás lakóépületet valaki nem egyeztetett a főépítésszel (ha nincs, akkor a polgármesterrel?), 2018-02-05-én készenlétbe helyezik az e-naplót, s a polgármester készenlétbe helyez egy 300.000,- Ft-os bírságot!?

További kérdéseket vet fel, hogy ha az építtető (nem a tervező) egyeztet  a főépítésszel, s egy teljesen más terv alapján, de a településképi rendeletnek megfelelően indul a kivitelezés, milyen szankció várható? Továbbá "elfelejt" az építtető egyeztetni, de a rendeletnek megfelel a terv....

Ezért gondoltam úgy, hogy egyszerű bejelentésnél más a helyzet, mint egy településképi véleményezési eljárásnál, mely csak építési engedélyezési eljárás előtt kötelezhető, s a szankció egyértelmű, nincs engedély!

Igen, a jogalkotói szándék érthető, hogy az egyszerű bejelentésnél is legyen valamilyen önkormányzati kontroll, de ehhez véleményem szerint hozzá kell nyúlni a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez is. Legyen akkor nyoma az egyeztetésnek az e-naplóban, melyet az önkormányzat tölt fel. (Mint településképi vélemény)
S ne kelljen minden esetben konzultálni! Erre vonatkozóan találkoztam jó példával, Pusztaszabolcson, ahol kivették az egyszerű bejelentés általános esetét, s a kötelező szakmai konzultációt csak a városközponti és védett területen történő építkezések esetén írták elő.

Legyetek nagyon körültekintőek, mindig a hatályos rendeleteknek megfelelően járjatok el!

Üdvözlettel: Németh László


2018-02-07 (kötelező konzultáció)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Lakóépületek esetében az egyszerű bejelentési eljárás bevezetésével nem egyszerűsödött sem a tervezési folyamat, sem a kivitelezés, s a kapcsolódó jogszabályok is folyamatos fejtörést okoznak!
2018.01.01-től az önkormányzatoknak településképi rendeletben kell szabályozni azon elemeket, melyek településképi szempontból meghatározóak. (tető, szín, forma, stb.)
A Helyi Építési Szabályzatok ezen, településképpel kapcsolatos rendelkezéseit már nem kell figyelembe venni függetlenül attól, hogy van-e az önkormányzatnak településképi rendelete.

Több településnek már van hatályos településképi rendelete, melyet célszerű ezen az oldalon keresni: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek
Olvassátok végig ezen rendelkezéseket, mert elvileg minden vonatkozó rész betartásáért egyszerű bejelentés esetén is a tervező felel.
Azonban egyes települések esetében - véleményem szerint - jogszabálysértően bekerült a településképi rendeletekbe, hogy:
"Az építtető köteles szakmai konzultációt kérni a tervezett építkezés helyszíne szerint illetékes önkormányzattól új lakóépület építése esetén, ide értve az „egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység” alapján történő új lakóépület építését is."
Továbbá:
"a polgármester önkormányzati településképi bírságot szab ki, amelynek összege főépítészi konzultációs kötelezettség elmulasztása esetén 300.000.- forint,"

Fejér megyében több településnél találkoztam ezzel a rendelet szöveggel (pl. Pákozd, Velence, Gárdony, Baracska, Iszkaszentgyörgy, Kőszárhegy, Lovasberény, Nádasdladány, stb.), mely felvet bizonyos kérdéseket, többek között megfelelést a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 25. § - ának.
Véleményem szerint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 25. §-a nem teszi azt lehetővé, hogy településképi rendeletben az egyszerű bejelentésre vonatkozóan kötelező szakmai konzultációt lehessen előírni!
A Korm. rendelet a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során, azt megelőzően ad lehetőséget kötelező szakmai konzultáció bevezetésére. Ezen esetekben logikusnak is tűnik a kötelező konzultáció, mert annak hiányában a polgármester nem folytatja le a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárást.
De egyszerű bejelentésnél nincs polgármesteri hatáskör, az eljárást szabályozó 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet sem rendelkezik kötelező előzetes szakmai konzultációról, ebben az esetben a tervező felel a településképi rendeletben meghatározottak betartásáért (természetesen önszorgalomból kérhető konzultáció, nem kötelezően). A polgármester bírságot szabhat ki a rendeletben meghatározottak be nem tartásáért. (A Helyi Építési Szabályzat be nem tartott előírásaiért az építésfelügyelet gyakorolja jogait.)
Én így látom (lehet, hogy rosszul), s várom az érintettek reakcióját, melyről információt küldök!
Legyetek nagyon körültekintőek, talán még egy indok, hogy a törvényalkotók gondolják végig  az egyszerű bejelentés, kötelező tervezői művezetés okozta problémákat!

Üdvözlettel: Németh László

2018-02-02 (Webinárium, egyszerű bejelentés, energetika, tervezői művezetés)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A tegnapi országos webinárium-konferencia (http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1027:hianypotlo-konferencia-es-webinarium-a-tervezoi-muvezetesrol&catid=9:programok-kepzesek&Itemid=107) előadásainak anyagából az alábbiakat szeretném kiemelni, illetve felhívni a figyelmeteket egyéb kérdéses dolgokra:

  • Az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó kötelező tervezői művezetésnél legyetek nagyon "óvatosak", körültekintőek! Miután szakemberként ellenőriztek egy építkezést, ezért minden olyan dolgot be kellene naplózni az e-naplóba, ami szakszerűtlen, szabálytalan, a tervtől eltérő, életet veszélyeztető, stb. Pl. Ha a födém vasalásánál mentek ki ellenőrizni, s a vasalást ugyan nem nézitek meg, de aznapra benaplózzátok, hogy minden terv szerinti, akkor a vasalásért is elvileg felelősséget vállaltok egy későbbi vitás kérdés (födémrepedés, stb.) kapcsán. Ezért lehetőleg akkor menjetek ki ellenőrizni, mikor jobbára építészeti kérdések merülhetnek fel, s csak akkor naplózzatok be. Én így látom, s azon leszek a továbbiakban, hogy a kötelező tervezői művezetés intézményét töröljék el. Elegendő lenne egy kamarai ajánlott-kötelező tervezői díjszámításnál beilleszteni a tervezési költségekbe.
  • 2021. január 01-től minden épületre (lakóépületre is, hatósági épületre 2019-01-01-től) vonatkozóan tovább szigorodnak az energetikai előírások. (Bővebben: http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=766:valtozik-az-energetikai-szabalyozas&catid=8:hirek&Itemid=101) A közel "0" energiaigényű épületeknél az "U" (hőátbocsátási) értékek ugyan közvetlenül nem szigorodnak, de pl. az összesített energetikai jellemző követelményérték befolyásolja az "U" értéket is. Az előadáson elhangzott, hogy vízszintes szerkezeteknél (pl. padlásfödém) kb. 0,12-es, függőleges szerkezeteknél (pl. külső fal) kb. 0,17-es "U" értékkel kell számolni. A 2021. január 01. dátum a használatbavételre vonatkozik, ami 3 év múlva esedékes. (hamar itt lesz!) Ezért a tervezési szerződésben célszerű rögzíteni, hogy a tervezett szerkezetek a 2020.12.31-ig használatba vett épületre vonatkoznak.(Amennyiben a már hatályos "U" értékek szerint terveztek- födém: 0,17; fal: 0,24, stb.) Ügyeljetek pl. arra is, hogy a hőszigetelő üvegtégla sem felel már meg a hatályos követelménynek (üvegfal - 1,4), tehát fűtött térben elvileg nem alkalmazható. A lábazati fal "U" értéke is 0,30, ami nálam min. 10 cm vastag, arra megfelelő hőszigetelést jelent.
  • A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 14. § (2) szerint a helyi építési szabályzat településképi követelményeit 2017. december 31-ig lehet alkalmazni. 2018. január 01-től elvileg minden településnek rendelkeznie kellene hatályos településképi rendelettel, melyben a HÉSZ településképi követelményei is helyet kaphatnak. Több önkormányzat mulasztásos törvénysértésben van (Székesfehérvár is), mivel hatályos településképi rendelet hiányában elvileg szabad a "pálya", s születhetnek pl. lila-kék házak lapostetővel, stb...
    Mivel előbb-utóbb várhatóan lesz településképi rendelet, de az építtető szeretne hamarabb építkezni, érdemes a tervezési szerződésben rögzíteni, hogy a teljesítés napján a hatályos rendeleteknek, előírásoknak megfelelő a terv! Ezt érdemes rögzíteni egyszerű bejelentés esetén is, mert sokszor az építtető hónapokig vár a bejelentéssel (nincs kivitelező, stb.), s lehet, hogy az e-napló készenlétbe helyezésének időpontjában megváltoznak a kapcsolódó rendeletek, előírások. Ekkor nyilván újra kellene tervezni, ha a terveket feltöltő építésznek tudomása van a változásról. Amennyiben nincs, úgy a továbbiakban komoly felelősséggel tartozhat az építész tervező.
  • A sok félreértést tisztázandó, településképi véleményezési eljárást csak az építési engedélyezési eljáráshoz kötött építési tevékenységhez lehet előírni, az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóépületeknél nincs településképi véleményezés!

Üdvözlettel: Németh László


2018-01-15 (KET-ÁKR, szakhatóságok)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Ahogyan már többször jeleztem, ez az év sem kezdődött jogszabályi változások nélkül. Több rendeletet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (KET) hatályon kívül helyezése, s a 2018 január 01-től hatályos, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (ÁKR) miatt kellett "átírni".
Ilyen rendelet többek között az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet is. Ha tanulmányozzátok a rendeletet - melyben további fontos változások is vannak - , az egyik feltűnő dolog az, hogy a hatóság döntése most már nem jogerős és végrehajtható, hanem végleges döntés.
Érdemes végig olvasni az ÁKR-t is, azonban mellékelek egy tanulmányt (Szüdi János: A közigazgatási hatósági eljárás új rendje -  Forrás: 168ora.hu), melyet ajánlok figyelmetekbe, sok mindenre - a végleges döntésre is - választ kaptok.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletből kivették a 6. melléklet I-II táblázatát, mely az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokat tartalmazta. Ez nem jelenti azt, hogy az építési engedélyezési eljárásban nem kell a szakhatóságokat megkeresni! Új rendeletet alkottak 2017.XII.29-én, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet. Ebben található az összes hatósági eljárásokban megkeresendő szakhatóságok listája.
A 4. Építésügyi ügyek a 44. oldalon kezdődik. (Mellékletben a rendelet, "fekvő tájolásban" olvassátok a fájl-t)

Üdvözlettel: Németh László


2017-12-11 (Településképi rendelet, KET-ÁKR)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Lassan megszokottá válik, hogy minden év végén, év elején a szakmagyakorlásunkhoz szükséges jogszabályokat változtatják.

  • Gondolom előttetek is ismert, hogy a helyi építési szabályzat településképi követelményeit 2017. december 31-ig lehet alkalmazni, így 2017 év végéig a településeknek át kell dolgozniuk a HÉSZ-t, s meg kell alkotniuk a településképi arculati kézikönyvekre alapozott településképi rendeletüket. Erre azért is kell figyelni, mert az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóházak esetében is a tervező fog felelni a településképi rendeletben előírtak betartásáért. Így erre fokozottan figyeljetek, érdemes érdeklődni a folyamatban lévő munkáitoknál a település főépítészénél, hogy a rendelet mit fog előírni, mi várható. Amennyiben lesznek olyan új előírások, melyeket a már kész tervben, koncepcióban még nem tudtatok figyelembe venni, akkor célszerű még ebben az évben az elkészült tervet, dokumentációt feltölteni, és készenlétbe helyezni az e-naplót. (Természetesen csak teljes dokumentáció esetén)
  • A jövőben a HÉSZ előírásainak a betartását a hatóság (építésfelügyelet), a településképi rendeletben leírtak figyelembe vételét a polgármester (hivatalán keresztül) ellenőrzi.
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályait 2017.12.31-ig a 2004. évi CXL.törvény (KET) tartalmazta. Ezt váltja fel 2018.01.01-től a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról. (Más eljárások lesznek más határidőkkel.)

Vonatkozó jogszabályok:

Üdvözlettel: Németh László


2017-08-14 (kitűzési helyszínrajz)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Továbbítom a MÉK elnökének levelét az egyszerű bejelentés esetén készítendő kitűzési helyszínrajzra vonatkozóan. Én továbbra is óvnálak Benneteket attól, hogy egy térképmásolat alapján meghatározzatok kitűzési pontokat!
Találkoztam már olyan esettel, hogy az egyszerű bejelentéssel készülő lakóépület 30-40 cm-t átlógott a szomszédos telekre! Ne vállaljátok ennek az esetleges felelősségét!
Nem is értem hogyan lehet egy kinyomtatott térképmásolatról adatokat venni???
Ismerek olyan esetet is, mikor a földhivatali nyilvántartás nem volt megfelelő. Ezért véleményem szerint meg kell bízni egy földmérőt a meglévő adottság és a földhivatali nyilvántartás összevetésére, s annak ismeretében kell meghatározni a paramétereket. Természetesen új telekosztás esetén ez egyszerűsödik, de egy meglévő, kialakult beépítésnél fontos!
Egyébként a földhivatali digitális nyilvántartás állománya alapjában az EOV koordinátákra épül, így nem értem miért olyan "bürokratikus " ennek a beszerzése.(?)

Összességében én nem értek egyet a MÉK elnökségének állásfoglalásával, miért kell "bohóckodni" egyedi koordináta rendszerekkel, mikor a kitűzés alapvetően már EOV koordináták alapján megy!

Üdvözlettel: Németh László

Az alábbi felvetésre az elnökség az alábbi állásfoglalást hozta:

 29/2017. (07.28.) sz. MÉK Elnökségi határozat:
A MÉK elnöksége egyhangúlag az alábbi állásfoglalást hozza:
 "Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges
kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői
művezetés szabályai" szabályzat 4.3. pontjában előírtak egy matematika
(geometria) fogalmai szerinti koordináta rendszer létrehozását is jelentik,
amelyben a környezet fix pontjaihoz viszonyítva létrehozható az X-Y
horizontális rendszer és a környezet maradandó elemének magassági
megadásával az épület vertikális elhelyezkedése is egyértelműen
meghatározható. A koordináta rendszer létrehozása a tervező feladata.

 INDOKOLÁS

A szabályzatban szereplő "földhivatali adatszolgáltatás" fogalomhasználatot
a szabályzatalkotó nem kizárólag az EOV rendszer digitális koordinátáira,
hanem a papír alapú térképszolgáltatásra is alkalmazza.
Az építési telek jogi határai meghatározásának alapja a földhivatal által
kiadott (90 napnál nem régebbi) helyszínrajz. (Ha szükséges további
adatokkal kiegészítve. A kiegészítés mértéke a helyszíni adottságok
figyelembevételével dönthető el.)
A kitűzési alappont az origo (pl. telek sarka), egy másik pont az iránypont.
Az origó és az iránypont hozza létre az egyik tengelyt (X), az erre
merőleges irány a másik tengely (Y). A két tengely létrehoz egy derékszögű
rendszert. Szükséges továbbá egy meglévő és megmaradó magassági pont is (Z,
pl. egy csatorna fedlap). Az így felállított geometriai koordináta
rendszerhez bármely épületpont meghatározható. A koordináta rendszer
létrehozása a tervező feladata.

dr. Hajnóczi Péter részére
Magyar Építész Kamara

 Kedves Péter!

Kérem szíves tájékoztatásotokat a kérdéssel kapcsolatban.

Köszönettel és üdvözlettel,
Gera Orsolya

Pest Megyei Építész Kamara
235-06-93, 06-30-449-50-28
 

Kedves Orsolya!

A segítségét szeretném kérni.

Vitám van a Gyáli ...Hatósággal. Ők ugyanis a Kamara szabályzatának (tervek
tartalmi követelménye) 4.3. pontjában előírt koordináta pontokat úgy
értelmezik, hogy oda a fölmérők által használt EOV koordinátákat kell
beírni. Ezen koordináták a Torino közelében lévő 0 ponthoz viszonyítva
határozzák meg az X-Y koordinátákat. Ez aztán a helyszínen semmit nem mond a
mestereknek, csak olyan földmérőnek jelent valamit, akinek műszere az EOV
koordináta rendszert ismeri.


Több továbbképzésen elmondta a Túri Attila, hogy az előírt koordináta
rendszer a matematikai koordináta rendszer, amelynek az origója a kitűzési
alappont, és az X-Y tengelyen lehet az épület pontjait feltüntetni. Ez
teljesen logikus és használható a helyszínen.

Megszerezhető a Földhivataltól az EOV pont, de minek, csak felesleges utána
járást és időt kiesést okoz. Bürokrácia növelő.

 Ez ügyben szeretnék kérni, valamiféle állásfoglalást.

Köszönettel: Viola Károly   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája