Kérdések és válaszok a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban

2016. január 19.
(Forrás: www.ddek.hu)
2016. január 1-től a 300 m2-t hasznos alapterületet nem meghaladó lakóépületekre nem kérhető, és nem adható ki építési engedély.
Ezen épületek a 456/2015 (XII.29) Kormány rendelet hatálya alá tartoznak.
A Tolna Megyei kormányhivatal január 14-én továbbképzést tartott a megyei első fokú építéshatóság és az építésfelügyelet tagjainak. A kamara kérdéseket tett fel, és a kapott válaszokat január 15-én egy közös fórumon még egyeztethettük. A válaszok a Tolna Megyei hatósági ügyintézési protokoll-t mutatják be, addig míg ezzel ellentétes állásfoglalást nem kapnak felettes szervektől.


Mellékletben a kérdések, és az arra adott válaszok. Mindenki saját felelősségére alkalmazza a kérdésekre adott válaszokat, mert véleményem szerint nem minden kérdésre adott válasz felel meg a jogszabályoknak. (N.L.)
További információ található a koos.hu oldalán, illetve ajánlom az olvasó figyelmébe VARGA ILLÉS LEVENTE véleményét, mely honlapján olvasható.

A Dél-Dunántúli Építész Kamara elnöke egy nyilvánosságra hozott levélben kéri, hogy a Magyar Építész Kamara határozottan, egyértelműen és következetesen foglaljon állást az elmúlt időszak építésügyet érintő kérdéseivel kapcsolatban.
Levél a mellékletben.

A tárgyi rendelettel foglalkozó, "Magyarul Balóval" közéleti háttérműsor adása ITT
megnézhető.


Kihirdették az egyszerű bejelentésről szóló rendeletet- A MÉK elnökségének közleménye

2015. december 29.
A Magyar Közlöny 2015/206. számában megjelent a Kormány 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.
A 2016. január 01-től hatályos rendelet alapjaiban megváltoztatja a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó előírásokat, jogszabályokat.

A rendelettel kapcsolatos érdekes elemzés található a koos.hu, illetve az epitesijog.hu oldalán.

A Magyar Építész Kamara elnökségének közleménye - 2016.01.08.

Mellékletben a tárgyi közlöny vonatkozó része, illetve a teljes közlöny:
 

Téli ügyviteli szünet

2015. december 19.
Kamaránk irodája 2015. december 21-től 2016. január 03-ig ügyviteli szünetet tart.

Az Építési Törvény módosításáról

2015. december 18.
A Magyar Közlöny 2015/197. számában kihirdették a 2015. évi CCXII. törvényt (Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról), mely tartalmazza az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítását is.
A 2016. január 01-én hatályba lépő rendelkezés szerint a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén építési engedélyezési eljárás helyett bejelentési eljárást kell lefolytatni.
Az eljárás során a helyi építési szabályzat rendelkezései közül kizárólag az építési telek
a) megengedett legnagyobb beépítettségét,
b) megengedett legnagyobb építménymagasságát vagy beépítési magasságát,
c) szabályozási vonalát és
d) beépítési módját vagy építési helyét kell figyelembe venni.
A módosítással kapcsolatosan érdekes elemzés olvasható az epitesijog.hu oldalán.
Mellékletben a tárgyi közlöny vonatkozó része:

Változik az energetikai szabályozás

2015. december 17.
2016. január 1-től ismét változik az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, mindenki által jól ismert 7/2006 TNM rendelet. Az új változat egyrészt definiálja a közel nulla energiaigényű épületek követelményeit, másrészt részletesen szabályozza a következő években használatba vételre kerülő épületek követelményeit a használat jellege, a használatba vétel időpontja, illetve a beruházáshoz felhasznált források szerint.


A Szigetelésinfo.hu oldalán öt szakmai cikk foglalkozik a változásokkal, melyek:

Műemlék felügyelői álláshirdetés

2015. november 04.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály műemlék felügyelő munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Budapest út 3-5.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 15.
További részletek ITT.

Álláshirdetés

2015. november 03.
A Móri Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 17.
További részletek a mellékelt kiírásban:


Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája